Helping children recognize emotions

According to Gwen Dewar, PH.D. being able to recogize different emotions is a key to a sucessful communication. Children learn to read facial expression along the way of their development. But what can we do to help and ensure this successful development. For more information please read the article providing more useful tips: https://www.parentingscience.com/facial-expressions-for-kids.html

Добра практика: Игри за социални умения

Проект за изграждане на социални умения дава възможност на 25 първокласници да използват игри за развиване на социално и емоционални умения. Подобни игри спомагат за предотвратяване на агресивно поведние и разрешаване на конфликти, изграждане на консенсус сред децата. За повече информация: http://www.haskovo.net/news/443553/S-igri-i-veseli-zanimaniya-parvolaci-usvoyat-socialni-umeniya-

Social interest and integration linked to higher body temperature

F13X02 Emperor penguin (Aptenodytes forsteri) huddle in bad weather, Antarctica, July.

 

A group of scientist working on the  The Human Penguin Project: Climate, Social Integration, and Core Body Temperature project have found interesting prove that being in a group is not only natural to human beings but also highly needed for us in order to keep our core body temperature in the needed levels. For more information please see: https://www.collabra.org/articles/10.1525/collabra.165/?fbclid=IwAR1G9Gk4cTYiDF3q2Tq2ExdcPZCEKkODxK6YDvsjueDAZO4preNpFUcJvcc

Софтуеър “Заедно на училище” помага на деца със СОП

Проект “Заедно на училище” има цел да подпомогне деца и ученици със СОП на възраст от 7 до 14 години – с дислексия и хиперактивност и подходящ за деца с ХАДВ, аутизъм, различна степен на интелектуална недостатъчност, деца с остатъчен слух, деца с практическа глухота, деца със зрителни дефицити с цел подпомагане на обучението в училище по български език и математика. В рамките на прокета е създаден софтуерът, даващ възможност от една страна за лесен достъп от всяка обурудвана с компютър стая с достъп до Интернет. Към настоящият момент са готови материалите за софтуера по секция Математика и продължава изготвянето на същите по модул български език.

допълнителна информация както и достъп до софтуера можете да намерите тук: http://elasnas.bg/page/software

 

 

„Дни на училищната психология“ 2018

На 11.10. 2018г. форумът  „Дни на училищната психология“  беше под наслов „Приобщаващо образование “. Д-р Венета Узунова, Вера Тодорова ДИПКУ – гр. Стара Загора представиха възможностите за обучения и повишаване на квалификацията, както и международни проекти като ProSocial Values  и EMPAQT. Проектът ПроСошъл стартира инициатива – седмица/месец на Добро-ТО, която цели фокусиране върху про-социално поведение, предоставяне възможности за развиване и подобряване на просоциалните умения на учениците и децата чрез игри и интерактивни дейности. Присъстващите проявиха желание да включат инстидуциите си,  което спомага за разпространяване на идеята не само на регионално, но и на национално ниво.

Presenting the model of change and readiness for change in risk behavior

 

Presenting DIITT’s trainings and EU projects

С игри отбелязваме деня на характера, 2018

Два града в България се включиха в инициативи свързани с отбелязването на Character Day- Деня на характера. Изграждането на силни страни и благополучието на децата е задача на цялото общество- родители, учители, общност. Дейностите целят да привлекат внимание към начини за помагане процеса за опознаване на силните страни, развиването и използването им.

За повече имформация: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101023321/otbelazvame-dena-na-haraktera-i-v-balgaria-radio-blagoevgrad-e-partnyor

Игрови подход в гражданското образование

Играта “ПраВодач” е подходяща за учебният материал и класнага стая. Към момента се прилага в 10, 11 и 12 клас в часовете по гражданско образование в гр. София. Подходът спомага при „основни правни въпроси като принцип за разделение на властите, конституция, върховенство на закона, избирателна система, трудови права, европейско право и ЕС и други подобни теми“.

Цялата статия можете да прочетете тук: https://www.investor.bg/za-nachinaeshti/126/a/igroviiat-podhod-kato-vyzmojnost-za-podobriavane-na-obrazovanieto-261031/

 

Игри помагат на децата да учат математика

“Таблетите влизат в учебните часове на най-малките, за да им помагат. Чрез специално създадени игри децата ще развиват социалните си умения и ще практикуват наученото по математика”

 

Повече може да прочетете на:

https://nova.bg/news/view/2018/09/20/227202/таблетите-влизат-в-учебните-часове-на-най-малките/

Learning a new language by playing games

Learning a new language is often associated with opportunities and benefits but it could also be very stressful. In order to consider means which both contribute and increase the positive experience, scientists suggest using games – not any games, but such that have both pedagogical value and help increase the motivation for learning in students.

For more information, see the article:

http://interconf.fl.kpi.ua/node/1271

Early childhood development and prosocial behavior

“Prosocial behaviours refer to voluntary actions specifically intended to benefit or improve the well-being of another individual or group of individuals. Examples of such behaviours include helping, sharing, consoling, comforting, cooperating, and protecting someone from any potential harm. From an evolutionary perspective, prosocial behaviours may have evolved from a biological adaptation to living in society. The development of prosocial behaviours is important during the early years as these actions are associated with social and emotional competence throughout childhood.

Prosocial behaviour can contribute in important ways to children’s social and academic success at school, and school contexts have the potential to provide essential supports for the development of these positive forms of social behaviour.”

For more information please see:

Prosocial behaviour:

Synthesis. In: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Knafo-Noam A, topic ed. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. http://www.child-encyclopedia.com/prosocial-behaviour/synthesis. Updated February 2016. Accessed September 20, 2018.

Are you looking for classroom activities to prevent bulling

Developing new prosocial skills prevents bulling and antiscocial behavior in children from all ages. Teachers and parents must be aware of ways to improve childrens’ability to address bulling and to react in a proper manner when facing it. For more information – resources, lesson plans and strategies see: https://bullyingnoway.gov.au/NationalDay/ForSchools/ClassActivities

How ProSocial Values could be promoted through games

On 19.09.2018, local media- Stara Zagora TV invited prof. Galaya Kozhuharova and educational program coordinator Vera Todorova to share the upcoming activities and events related to international projects including “ProSocial Values” 2017-1-IT02-KA201-036860 .

Presenting ProSocial Values before researchers from Bulgaria

   

During a training program for young reserachers- a part of  K-TRIO and UNITe project, DIITT TrU presented the ProSocial Values project. University lecturers and people from the community were introduced to the main goals of the project, the outcomes expected and the deliverables.

Activities for Supporting Children’s Social and Emotional Learning 

 

Helping hands chain: Trace and cut out multiple hands for each child. Place them in a pocket or baggie that is easily accessible. As you recognize a child’s helping hand behavior, have the child get a hand from their pocket and connect it to the class’s helping hand chain. The hands can be placed on the wall to wrap around the room. On a regular basis, celebrate how long the helping hand chain is getting!

Hand puppets: Create character puppets by having children color or paint the pictures, cut them out, and glue them to craft sticks. Once dry, children can bring their puppets to circle time and act out the story while you read the story aloud. Later, they can take the puppets to the story area or puppet center.

Moving to music: Choose songs with lyrics that encourage movement. Before you start, remind the children that they need to listen closely to the words so they know what actions to take. Classic songs like “Head, Shoulders, Knees, and Toes” work well. Many children’s CDs have great songs that involve following directions (try “My Ups and Downs,” and “Hands Are for Clapping,” by Jim Gill). Do the motions with the children as you listen to the songs. After listening to each song several times, children will build confidence and know which motions to do on their own. Point out to the children that they know what to do because they are being such good listeners.

Pass the feeling bag: Place an assortment of scenario picture cards in a bag. As music plays, the children pass the bag. When the music stops, one child picks out a card and identifies it. Have the child talk about how each scenario or item makes him feel and why. Allow children to take turns pulling out picture cards.

Feeling faces collage: Have children cut out different feeling faces from magazines. Mix nontoxic glue and water together in a small bowl. The children put the pictures on top of a piece of paper, take a paintbrush and dip it in glue solution, and paint over their pictures. They can hang their feeling faces collages on the wall.

Share box: Create a special share box that is only introduced during circle time. Children can decorate the box with primary colors or with a bold pattern. Inside the box, place items that can be shared, such as musical instruments, a box of chunky sidewalk chalk, playdough, or several sensory bottles.

Singing: After a story about sharing with friends, sing “Share, share, share your toys; share them with a friend. Share, share, share your toys, let’s all play pretend,” to the tune of “Row, Row, Row Your Boat.” After a story about feelings, sing “If You’re Happy and You Know It” with a variety of emotions and body gestures.

Note: Adapted with permission from Book Nook, created by the Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning. To use Book Nook guides at no cost, visit http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html#booknook.

source: https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2018/promoting-social-and-emotional-health

List of books that promote social and emotional skills

Children’s Books for Teaching Social and Emotional Skills

 •  Can You Be a Friend?, by Nita Everly
 •  Care Bears Caring Contest, by Nancy Parent, illus. by  David Stein
 •  Fox Makes Friends, by Adam Relf
 •  How Do Dinosaurs Play with Their Friends?, by Jane Yolen and Mark Teague
 •  How I Feel Frustrated, by Marcia Leonard
 •  I Can Do It Myself (a Sesame Street Series), by Emily Perl Kingsley, illus. by Richard Brown
 •  I’m in Charge of Me!, by David Parker, illus. by Sylvia Walker
 •  Mouse Was Mad, by Linda Urban, illus. by Henry Cole
 •  My Many Colored Days, by Dr. Seuss, illus. by Steve Johnson and Lou Fancher
 •  Sharing: How Kindness Grows, by Fran Shaw, illus. by Miki Sakamoto
 •  When I’m Feeling Sad, by Trace Moroney
 •  When Sophie Gets Angry—Really, Really Angry, by Molly Bang

source: https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2018/promoting-social-and-emotional-health

Frienship makes the difference, even in grades

The feeling of belongning and being accepted in the group helps children imrove both wellbeing and their academic performance. The authors of this article present a few ideas how teachers and parents can help children achieve both.

Source: https://www.additudemag.com/friendships-improve-grades/?tos=accepted

Педагогически форум, 2018, ДИПКУ, ТрУ Стара Загора

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Стара Загора, 18 юни

В Стара Загора на 21 юни се открива XVIII Национален педагогически форум. На пресконференция в регионален център на БТА, гр. Стара Загора проф. Галя Кожухарова, директор на ДИПКУ/Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите/ в Тракийския университет запозна медиите с предстоящите събития
Предвижда се  кръгла маса на тема: “Устойчиво развитие и просоциално поведение за превенция на отпадането от училище”.
Във форума са регистрирани 100 учители, психолози и университетски преподаватели от цялата страна. Ще бъдат представен нов проект на ДИПКУ- ProSocial Values  “ProSocial Values” 2017-1-IT02-KA201-036860, в който чрез игри, учениците ще могат да усвояват просоциални умения и ще затвърждават ценности свързани с позитивното взаимодействие в и извън класната стая. 

Стартира нов проект в ДИПКУ, Тракийски Университет “ProSocial Values” 2017-1-IT02-KA201-036860

Sorry, this entry is only available in Bulgarian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ДИПКУ стартира нов проект по Програма Еразъм + KA2

28.11.2017

ДИПКУ стартира нов проект по Програма Еразъм + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices KA201 – Strategic Partnerships for school education- ProSocial Values (PSV)- ProSocial Values 2017-1-IT02-KA201-036860 – Про-социални ценности. Проектът е с продължителност 35 месеца /01.10.2017-31.08.2020/ и общ бюджет 335 000 Евро.

ProSocial Values ще се реализира като продължение на предишна инициатива – Horizon 2020 “Prosocial Learn” и цели да подпомогне поведението на сътрудничество, емпатия и алтруизм в училищната общност благодарение на въвеждането на нови методи на преподаване, включващи използването на сериозни игри за развитието на про-социални умения в училищната среда. Децата ще имат възможност да играят на игри подходящи за формиране на про-социални умения. Добавената стойност на тези игри се отразява в повишени академични постижения, изграждане на личностни качества и ценности. Учениците научват да ценят и възприемат потребностите на околните, развиват умение да работят в екип и проявяват положителни нагласи към общуване и сътрудничество с околните. Цялата училищна общност ще бъде потребител на про-социалните дейности, като по този начин ще бъдат разширени ползите от по-всеобхватна среда за децата, изложени на риск от социално изключване, и ще предотврати случаите на тормоз.

Проектът адресира общественото предизвикателство на приобщаването и образованието, като помогне на децата на възраст от 5 до 15 години да научат просоциални ценности, да развият положителни междуличностни взаимоотношения и по този начин да насърчат социалното приобщаване и индивидуалното овластяване. Средствата, чрез които тази промяна ще бъде постигната, са международна общност от училища, които си сътрудничат в популяризирането на дейности на национално и международно равнище, специфично обучение за учителите и набор от игри на високо ниво за включване на учениците и подобряване на техните про-социални умения. Съчетаването на теоретичната част (анализ на съществуващата литература за про-социалиална нагласа и влиянието на игрите върху детското социално поведение) върху реалността на преподаването (анализ на нуждите на учителите, съществуващи просоциални игри), този проект ще разработи план за структурата на международната общност от училища и обучителен курс за учителите да им предостави ключовите умения да използват просоциалните игри в своите преподавателски дейности. За да се подобри ефикасността на обучението, ще бъде разработена сериозна игра, вдъхновена от методологията на геймификейшън.

ДИПКУ отговаря за Изследване на ефекта от учението на просоциалните ценности проведени в рамките на проекта.

В рамките на проекта са предвидени провеждане на две международни конференции- в Италия и Македония.

Партньори

Бенефициент: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. LORENZI FUMANE VR/ ЕUROPOLE/, Верона, Италия

Европоло е НПО със значителен брой членове повече от 4000 учени, 3 университета, 40 организации за образование на възрастни, две представителства на регионални адмиснистрации, общини, 20 професионални училища, 20 НПОта. 4 кооператива и 4000 училища за различна възраст ученици с почече от 140.000 членове в Италия.  Седалището на организацията е във Верона, Италия и според Съвета за европейска образователна интеграция  е призната за директно действаща институция с всички образователни институции на регионално и национално ниво. Екипът на Европоло има повече от 20 години опит с проекти по европейски програми.  Основните насоки на дейности на Европоло са насърчаване на европейското измерение и интеграция чрез европейски и извън европейски работни срещи, семинари, конференции, партньорства и проекти.Европоло работи във всички области на образованието, от информационни и комуникационни технологии до курсове за повишаване на квалификацията на учителите и детските градини до образованието за възрастни в затворите и в селските райони. Мрежата работи и върху социалната изолация, борбата срещу ксенофобията и расизма, помага за разбиването на стереотипите по отношение на пола между различните култури и религии, обучението на ученици и отпадащите, междукултурното обучение, младежките работници и професионалното обучение.

Партньор 1: USAK IL MILLI EGITIM MUDURLUGU,Узак, Турция

Дирекция “Професионално национално образование” на Узак, Турция е правителствена организация, която отговаря за всички видове образователни и обучителни дейности от предучилищното образование до образованието за възрастни. Организацията отговаря за цялото образование и обучение, включително обучение за възрастни и обучение в Централен Ушак и в областите Ушак. Подробности за учебните заведения са: предучилищно образование, начални и средни училища, гимназии, училища с за деца с увреждания, професионални гимназии и обществени образователни центрове. В офисите на администрацията работят 150 експерти, 6 от които се занимават само с проектна дейност- национална и Европейска.

Партньор 2: PANEVEZIO RAJONO SVIETIMO CENTRAS /PRSC/, Паневежис, Литва

Областният образователен център Паневежис Литва е обществена организация с нестопанска цел, създадена от Районна община на Съвета на Паневежис през 1995 г. и разположена в град Паневежис, Литва. Целите на Центъра са да развива професионалната компетентност на членовете на училищните общности и да насърчава разпространението на перспективни педагогически иновации. Центърът предлага обучение в продължение на 30 образователни общности, разположени предимно в района на Паневежис.

Партньор 3 CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON/ JCYL/, Валадолид, Испания

Главна дирекция “Иновации и равнопоставеност в образованието” е основно административно звено на Consejería de Educación, което е отдела по образованието на автономното правителство на Кастилия и Леон. Отговорностите са в областта на качественото образование, специфичните образователни потребности и консултиране, обучението на учителите и иновативното образование.

Генералната дирекция е съставена от четири звена, от които единият (специфични образователни нужди и консултации) ще бъдат пряко включени в този проект.

Партньор 4: ДИПКУ

Партньор 5: Friends of education, Скопие, БЮРМ/Република Македония

„Приятели на образованието” е асоциация, съставена от учители на деца от различна възраст, университетски преподаватели, и преподаватели от страната и чужбина, които са много активни и чиято работа е била призната от преподаватели по целия свят.

Дейности на организацията включва разработване на алтернативни методи на преподаване и включване на използването на цифрови медии в процеса на обучение. Повечето от членовете са преподаватели, които работят в непривилегировани, селски, мултикултурни и мултиетнически условия, които имат малко или никакви ресурси, техническо оборудване и други материали.

СРЕЩА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПРОСОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ се проведе в ДИПКУ, Стара Загора 28.11-01.12.2017г.

Партньорска среща за стартиране на проект Просоциални ценности се проведе в гр. Стара Загора, България. ДИПКУ на Тракийски Университет, организира и беше домакин на срещата, която освен работни дискусии включваше и културна визита на Стара Загора, по време на която гостите, представители на всички партньорските организации имаха възможност да се запознаят от близо с културното и историческо наследство на град Стара Загора.

Партньорите обсъдиха организационни въпроси свързани с проекта: управление, качество, разпространение, финансови споразумения, задачи на партньорите, интелектуални продукти, местни дейности.

http://www.uni-sz.bg/blog/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/

%d bloggers like this:
Skip to toolbar