Helping children recognize emotions

According to Gwen Dewar, PH.D. being able to recogize different emotions is a key to a sucessful communication. Children learn to read facial expression along the way of their development. But what can we do to help and ensure this successful development. For more information please read the article providing more useful tips: https://www.parentingscience.com/facial-expressions-for-kids.html

Добра практика: Игри за социални умения

Проект за изграждане на социални умения дава възможност на 25 първокласници да използват игри за развиване на социално и емоционални умения. Подобни игри спомагат за предотвратяване на агресивно поведние и разрешаване на конфликти, изграждане на консенсус сред децата. За повече информация: http://www.haskovo.net/news/443553/S-igri-i-veseli-zanimaniya-parvolaci-usvoyat-socialni-umeniya-

Social interest and integration linked to higher body temperature

F13X02 Emperor penguin (Aptenodytes forsteri) huddle in bad weather, Antarctica, July.

 

A group of scientist working on the  The Human Penguin Project: Climate, Social Integration, and Core Body Temperature project have found interesting prove that being in a group is not only natural to human beings but also highly needed for us in order to keep our core body temperature in the needed levels. For more information please see: https://www.collabra.org/articles/10.1525/collabra.165/?fbclid=IwAR1G9Gk4cTYiDF3q2Tq2ExdcPZCEKkODxK6YDvsjueDAZO4preNpFUcJvcc

Софтуеър “Заедно на училище” помага на деца със СОП

Проект “Заедно на училище” има цел да подпомогне деца и ученици със СОП на възраст от 7 до 14 години – с дислексия и хиперактивност и подходящ за деца с ХАДВ, аутизъм, различна степен на интелектуална недостатъчност, деца с остатъчен слух, деца с практическа глухота, деца със зрителни дефицити с цел подпомагане на обучението в училище по български език и математика. В рамките на прокета е създаден софтуерът, даващ възможност от една страна за лесен достъп от всяка обурудвана с компютър стая с достъп до Интернет. Към настоящият момент са готови материалите за софтуера по секция Математика и продължава изготвянето на същите по модул български език.

допълнителна информация както и достъп до софтуера можете да намерите тук: http://elasnas.bg/page/software

 

 

„Дни на училищната психология“ 2018

На 11.10. 2018г. форумът  „Дни на училищната психология“  беше под наслов „Приобщаващо образование “. Д-р Венета Узунова, Вера Тодорова ДИПКУ – гр. Стара Загора представиха възможностите за обучения и повишаване на квалификацията, както и международни проекти като ProSocial Values  и EMPAQT. Проектът ПроСошъл стартира инициатива – седмица/месец на Добро-ТО, която цели фокусиране върху про-социално поведение, предоставяне възможности за развиване и подобряване на просоциалните умения на учениците и децата чрез игри и интерактивни дейности. Присъстващите проявиха желание да включат инстидуциите си,  което спомага за разпространяване на идеята не само на регионално, но и на национално ниво.

Presenting the model of change and readiness for change in risk behavior

 

Presenting DIITT’s trainings and EU projects

С игри отбелязваме деня на характера, 2018

Два града в България се включиха в инициативи свързани с отбелязването на Character Day- Деня на характера. Изграждането на силни страни и благополучието на децата е задача на цялото общество- родители, учители, общност. Дейностите целят да привлекат внимание към начини за помагане процеса за опознаване на силните страни, развиването и използването им.

За повече имформация: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101023321/otbelazvame-dena-na-haraktera-i-v-balgaria-radio-blagoevgrad-e-partnyor

Игрови подход в гражданското образование

Играта “ПраВодач” е подходяща за учебният материал и класнага стая. Към момента се прилага в 10, 11 и 12 клас в часовете по гражданско образование в гр. София. Подходът спомага при „основни правни въпроси като принцип за разделение на властите, конституция, върховенство на закона, избирателна система, трудови права, европейско право и ЕС и други подобни теми“.

Цялата статия можете да прочетете тук: https://www.investor.bg/za-nachinaeshti/126/a/igroviiat-podhod-kato-vyzmojnost-za-podobriavane-na-obrazovanieto-261031/

 

Игри помагат на децата да учат математика

“Таблетите влизат в учебните часове на най-малките, за да им помагат. Чрез специално създадени игри децата ще развиват социалните си умения и ще практикуват наученото по математика”

 

Повече може да прочетете на:

https://nova.bg/news/view/2018/09/20/227202/таблетите-влизат-в-учебните-часове-на-най-малките/

Learning a new language by playing games

Learning a new language is often associated with opportunities and benefits but it could also be very stressful. In order to consider means which both contribute and increase the positive experience, scientists suggest using games – not any games, but such that have both pedagogical value and help increase the motivation for learning in students.

For more information, see the article:

http://interconf.fl.kpi.ua/node/1271

Early childhood development and prosocial behavior

“Prosocial behaviours refer to voluntary actions specifically intended to benefit or improve the well-being of another individual or group of individuals. Examples of such behaviours include helping, sharing, consoling, comforting, cooperating, and protecting someone from any potential harm. From an evolutionary perspective, prosocial behaviours may have evolved from a biological adaptation to living in society. The development of prosocial behaviours is important during the early years as these actions are associated with social and emotional competence throughout childhood.

Prosocial behaviour can contribute in important ways to children’s social and academic success at school, and school contexts have the potential to provide essential supports for the development of these positive forms of social behaviour.”

For more information please see:

Prosocial behaviour:

Synthesis. In: Tremblay RE, Boivin M, Peters RDeV, eds. Knafo-Noam A, topic ed. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. http://www.child-encyclopedia.com/prosocial-behaviour/synthesis. Updated February 2016. Accessed September 20, 2018.

Are you looking for classroom activities to prevent bulling

Developing new prosocial skills prevents bulling and antiscocial behavior in children from all ages. Teachers and parents must be aware of ways to improve childrens’ability to address bulling and to react in a proper manner when facing it. For more information – resources, lesson plans and strategies see: https://bullyingnoway.gov.au/NationalDay/ForSchools/ClassActivities

How ProSocial Values could be promoted through games

On 19.09.2018, local media- Stara Zagora TV invited prof. Galaya Kozhuharova and educational program coordinator Vera Todorova to share the upcoming activities and events related to international projects including “ProSocial Values” 2017-1-IT02-KA201-036860 .

Presenting ProSocial Values before researchers from Bulgaria

   

During a training program for young reserachers- a part of  K-TRIO and UNITe project, DIITT TrU presented the ProSocial Values project. University lecturers and people from the community were introduced to the main goals of the project, the outcomes expected and the deliverables.

Activities for Supporting Children’s Social and Emotional Learning 

 

Helping hands chain: Trace and cut out multiple hands for each child. Place them in a pocket or baggie that is easily accessible. As you recognize a child’s helping hand behavior, have the child get a hand from their pocket and connect it to the class’s helping hand chain. The hands can be placed on the wall to wrap around the room. On a regular basis, celebrate how long the helping hand chain is getting!

Hand puppets: Create character puppets by having children color or paint the pictures, cut them out, and glue them to craft sticks. Once dry, children can bring their puppets to circle time and act out the story while you read the story aloud. Later, they can take the puppets to the story area or puppet center.

Moving to music: Choose songs with lyrics that encourage movement. Before you start, remind the children that they need to listen closely to the words so they know what actions to take. Classic songs like “Head, Shoulders, Knees, and Toes” work well. Many children’s CDs have great songs that involve following directions (try “My Ups and Downs,” and “Hands Are for Clapping,” by Jim Gill). Do the motions with the children as you listen to the songs. After listening to each song several times, children will build confidence and know which motions to do on their own. Point out to the children that they know what to do because they are being such good listeners.

Pass the feeling bag: Place an assortment of scenario picture cards in a bag. As music plays, the children pass the bag. When the music stops, one child picks out a card and identifies it. Have the child talk about how each scenario or item makes him feel and why. Allow children to take turns pulling out picture cards.

Feeling faces collage: Have children cut out different feeling faces from magazines. Mix nontoxic glue and water together in a small bowl. The children put the pictures on top of a piece of paper, take a paintbrush and dip it in glue solution, and paint over their pictures. They can hang their feeling faces collages on the wall.

Share box: Create a special share box that is only introduced during circle time. Children can decorate the box with primary colors or with a bold pattern. Inside the box, place items that can be shared, such as musical instruments, a box of chunky sidewalk chalk, playdough, or several sensory bottles.

Singing: After a story about sharing with friends, sing “Share, share, share your toys; share them with a friend. Share, share, share your toys, let’s all play pretend,” to the tune of “Row, Row, Row Your Boat.” After a story about feelings, sing “If You’re Happy and You Know It” with a variety of emotions and body gestures.

Note: Adapted with permission from Book Nook, created by the Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning. To use Book Nook guides at no cost, visit http://csefel.vanderbilt.edu/resources/strategies.html#booknook.

source: https://www.naeyc.org/resources/pubs/yc/mar2018/promoting-social-and-emotional-health

%d bloggers like this:
Skip to toolbar