Специфични цели

 

a) Създавне на международна общаност от училища, които ще навърчават формирането на социални ценности

б) Насърчаване на нови методи в преподаването на социални умения

в) Проучване на ефекта от преподаване на просоциални ценности

г) Разпространение на просоциални ценности в обществото

 

Comments are closed.