,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

 

 

Наслов на  активноста  @ dream team- mini project ( Тим од соништата)
Автор (име и презиме) Kате Kутлешовска Tасевка, Весела Богдановиќ 
Институција ОУ„ Кочо Рацин“ с.Ивањевци, Могила
Одделение/година II (второ) и  VI (шесто) и  iX (деветто) одделение
Наставен предмет англиски јазик, македонски јазик, ОЖВ
Наставна содржина Употреба на глаголи во минато време (правилни и неправилни) Употреба на модален глагол(Should -Shouldn’t), совети и забрани. Употреба на придавки и местоположба на придавките во реченицата. Увежбување на вештини.

Размислувам и создавам- Говор и разговор за тема од непосредната околина. Вежби за почетно пишување и читање. Комуникација.

Потребни ресурси за реализација Две „тегли„ од хартија, тегла, ленти за реченици, кутија за чевли, играчки, брашно, стиропор, видео проектор.

 Активноста  се состоеше од неколку акции со ученици од второ, шесто и деветто одделение : Имаме ли проблем и зошто? Минатото и сега- Заедно е најубаво. Кутија на почитувањето (Appreciation Box) ДА- НЕ теглички за повратни информации. Wing baddy („Ко-пилот„ за убави зборови)

Поделбата на ГОЛЕМИ и МАЛИ е честа спонтана тема помеѓу учениците, а токму меѓугенерациската соработка е важна за поставување и одржување на позитивни меѓучовечки односи и врски и во секојдневниот живот и во училиштето како заедница.  Од друга страна и вештините за давање конструктивна повратна информација се поле за итна и континуирана интервенција кај децата од сите возрасти, бидејки токму тие се честа  причинa за взаемно непочитување и влегување во конфликтни ситуaции за време на игри, на одмор и слично. Од овие причини изведовме неколку  поврзани акции кои овозможија враќање на веќе поставени вредности и вештини и унапредување на вештините за давање конструктивна повратна информација:

Минатото и сега- Заедно е најубаво ( II VI, IX  одд)

Преку фотографии и филмови се навративме на проекти и работилници во кои сме биле успешни затоа што сме вклучиле дечиња од повеќе одделенија. На повозрасните ученици им беше интересно да се видат себе си колку биле малечки кога соработувале со повозрасни од нив, а вторачињата беа среќни со идејата за слични акции во кои би соработувале со големите. Заклучивме дека: Секој бил мал, а и сега е помал во спредба со некој друг, но сепак сакал и сака да биде рамноправен учесник во сите интереси активности. Заедно можеме брзо да обезбедиме ресурси за игри кои поединечно ниту на ниво на клас ги немаме или тоа би одело бавно. Заедно би имале повеќе идеи.

Преку Бура на идеи искажавме предлози што се можеме да правиме заедно и нацртавме цртежи на тема- Заедно е поубаво.

Додека вторачињата работеа на илустрација на Бурата идеи, учениците од шесто одделение подготвуваа:

  1. Двојазична кутија на почитувањето (Appreciation Box) за мали и големи.

Преку лични, но анонимни пораки до различни другарчиња децата искажуваа зошто секое другарче е посебно и зошто им се допаѓа за другар и соработник. Пораките ги пишуваа на англиски и македонски, за да можат да бидат прочитани и од страни на вторачињата кои потоа љубопитни вежбаа читање непознат текст, со упорност невидена за време на слични вежби за читање. И на малите и на големите им беше интересно  кога ќе сретнеа порака за себе. Потоа се договоривме да направиме и Кутија за совети. За таа цел имавме нов предизвик- Да научиме како се дава конструктивна повратна информација без навредување. И така стигнавме до нашата следна активност:

Теглички за ДА И НЕ

Започнавме со разговор преку реални примери во кој ние наставниците  им претставивме  лични ситуации од нашето секојдневие во колективот. Што е кулутурно да се каже, а што не при различни ситуации. Да лажеме или ја кажеме вистината? Како се кажува вистината на „безболен“ начин за оној што ја прима? За да видат како звучи иста вистина искажана на различен начин повторно кажувавме неколку предлог текстови за конкретниот проблем и децата имаа задача да изберат кој најдобро звучи. Сега учениците имаа задача да замислат, што прво им доаѓа да му кажат некому при различни ситуации (изглед, облека, хигиена, однесување, постапка, навики…) На тој начин подготвивме тегла полна со „Не смеам да му речам- реченици“ и преку симулација се согласивме дека не е ниту хумано ниту културно да се упатат некому доколку и макар малку навредуваат..(Ти смрди здивот, оди подалеку! Тапа си по математика! Блузата ти е гној валкана! Гнасен си кога гризиш нокти!…)

Потоа подготвивме уште една тегла од хартија. Секој шестоодделенец со партнер второодделенец добиваше една „НЕ порака“ и за истата требаше да напише најмалку една „ДА реченица„ која ќе ја смести во тегличката со позитивни повратни информации како решение за конкретниот проблем.

Преку овие симулации заклучивме и почувствувавме: Не е добро да лажеме кога треба да дадеме совет или мислење, но мора да бидеме внимателни како ќе ја кажеме вистината и во која форма.

Wing baddy (II и IX одд) („Ко-пилот за убави зборови)

После обработка ка расказот „Убави зборови“ учениците од второ одделение добија лични ментори од IX одделение (еден на еден) со чија помош вежбаа изразување и пишување дијалози во кои имаа задача да претстават примена на „убави зборови„(те молам, извини, благодарам, да ти помогнам и слично) преку обраќањата на ликовите од тетатарот поставен на маса.

Иако усното креирање на дијалозите беше едноставна задача за малечките, помошта беше и тоа како добредојдена за време на вежбата за пишување, со оглед на тоа дека се работи за дечиња во период на описменување,  а од возрасните другарчиња слушнаа и како напишаните дијалози звучат на англиски јазик. И малечките и големите искажаа задоволство од ова заедничко искуство. Малечките би сакале свој ученик-ментор дури и за време на сите часови, а на  големите  им било интересно што имале прилика да помагаат за активности за кои и тие како мали чувствувале слични проблеми, бидејки сега знаеле што нив им помогнало и интересно им било да се обидат да бидат учители.

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса

Преку овие активности успеавме да покажеме

– колку е возможна и корисна меѓугенерациската соработка, а понатаму применлива и во секојдневен живот.

– Убаво е чувството да бидеш ученик-ментор

– Повратната информација не е играчка. Од неа зависи дали твојот збор „железна врата отвара“.-  Повратната информација е вештина која се учи и наш скриен „адут „за успешна комуникација

– Секој може да биде корисен и потребен за нешто доколку околината му даде прилика и го вклучи

– Меѓугенерациската соработка е клуч за успех, учење и забава за сите нас. Честото навраќање на вакви акции е потреба на која треба да се посветува внимание за да се следат децата во развој и промените кои настануваат кај нив во секој следен период.

 

“Ropes”: friendship, generosity & tenderness

“Ropes” is a story of friendship in which Maria meets Nico, her new classmate, a child with cerebral palsy whom she introduces into her games through imagination and wit.

The Spanish director, Pedro Solís, revealed that the short film was inspired by his children, Alejandra and Nicolás, this one affected by a cerebral palsy. 

The short film “Ropes” is a beautiful story about equality and solidarity , but also, a mirror that reflects some sacrifices armed only with love that the spectator lives through the innocent eyes of a little girl.

The rating of this short film is for all ages and special interest to children.

The Spanish Ministry of Education has recommended “Ropes” for its educational vocation.

The video have available subtitles on German, Bulgarian, French, English, Italian, Portuguese and Turkish languages.

Literatūra apie vertybinį ugdymą

Daugelis šiuo metu Lietuvos mokyklose  dirbančių mokytojų priklauso vyresniajai kartai ir studijavo tuo laikotarpiu, kai apie mokinių vertybinį  ugdymą buvo kalbama labai mažai. Todėl kyla natūralus savivaldžio mokymosi poreikis.  Velžio gimnazijos bibliotekininkė Dalia Kukenienė parengė vertybiniam mokinių ugdymui skirtos literatūros parodą.  Ypatingo susidomėjimo sulaukė Pam Schiller ir Tamera Bryant „Vertybių knyga“, kurioje pateikiama daug individualios ir grupinės veiklos pavyzdžių, ugdančių vaikų dvasines vertybes. Knygoje aptariama net šešiolika vertybių.

Exibition of literature about values at Velzys Gymnasium.

15 Ways to Raise a Child with Great Values: https://www.ahaparenting.com/parenting-tools/character/values

„Draugystė padvigubina džiaugsmą ir perpus sumažina sielvartą“

Lapkričio 29-oji – Draugo diena. Velžio gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojos Elenos Bartkienės,  šią dieną praleido itin išradingai. Kai geras draugas šalia, puikių emocijų tikrai netrūksta, nes, anot Francio Bacon, „draugystė padvigubina džiaugsmą ir perpus sumažina sielvartą“.

Žymių pasaulio kūrėjų mintys apie draugus ir draugystę: https://mokovas.wordpress.com/2017/11/28/tarptautine-draugo-diena/

Enjoy friendship quotes collection:  https://www.azquotes.com/search_results.html?query=friendship

Friends Day at Panevezys District Velzys Gymnasium

Designing Games to Foster Empathy

A diverse range of educational and activist programs have been created to foster empathy inparticipants. For example, it is often a priority in conflict resolution programs to encourage empathy between stakeholders on different sides of conflicts. Similarly, many interventions designed to reduce prejudice function by eliciting feelings of empathy towards victimized groups. Games are particularly well-suited to supporting educational or activist programs in which the fostering of empathy is a key method or goal. This is because they allow players to inhabit the roles and perspectives of other people or groups in a uniquely immersive way. This paper has been written as a resource for those who are interested in using games to develop or elicit empathy in players. We begin with an overview of what scholars have discovered about empathy, focusing on research in psychology, but also including insights from fields like conflict resolution in which empathy has been an important area of study. This is followed by a set of heuristic principles derived from the literature which are intended to have direct and practical applications to the design of games for good. Finally, we discuss three games – PeaceMaker, Hush, and Layoff – that engage players’ capacity to empathize in innovative and exemplary ways.

KEYWORDS: Video Games, Empathy, Conflict Resolution, Activism

Jonathan Belman
New York University
Mary Flanagan
Dartmouth College

SOURCE: http://www.tiltfactor.org/wp-content/uploads2/cog-tech-si-g4g-article-1-belman-and-flanagan-designing-games-to-foster-empathy.pdf

Video Games for Prosocial Learning

In this article, we consider the capabilities video games offer to educators who seek to foster prosocial development using three popular frameworks: moral education, character education, and care ethics. While all three of these frameworks previously considered literature and film as helpful tools, we suggest that video games are unique from these other media in the multiple levers through which they can influence the worldview, values, and behaviors of players. Similar to literature and film, video games possess content — plot, characters, conflict, themes, and imagery — with which participants interact. Unlike other media, however, video games scaffold players’ experiences not only via narrative and audiovisual content but by the rules, principles, and objectives governing what participants do. Moreover, many video games possess an ecosystem that impacts players’ interpretation of the game itself — for example, on-line hint guides and discussion groups as well as the opportunity to play in the company of peers in either physical or virtual proximity. We consider opportunities and challenges presented by each of these unique facets of video games for fostering the prosocial development of participants.

KEYWORDS
video games, computer games, prosocial development, moral education, moral reflection, character education, habit formation, procedural rhetoric, educational games, epistemic games, new media, online games

Source: http://blogs.harvard.edu/games/files/2010/04/Prosocial-learning-in-Video-Games.pdf

“Frente al bullying, contesta”. Acoso escolar y Trastorno del Espectro Autista.

¿Por qué los alumnos con TEA son más vulnerables al acoso escolar? ¿Cómo prevenir situaciones de acoso o riesgo de acoso escolar en personas con TEA educando para la convivencia y el tratamiento del conflicto de forma pacífica? ¿Cómo poner en marcha un protocolo de actuación que responda a situaciones de acoso ¿Cómo apoyar a los alumnos con TEA que son acosados? ¿Qué recursos existen para el profesorado? ¿Y para las familias?

El pasado octubre, en la I Conferencia Estatal “Acoso escolar y Trastorno del Espectro Autista” organizada por la Confederación de Autismo España en colaboración con la Fundación Reina Sofía, se presentó una guía con el objetivo de ofrecer un  “recurso dirigido a familias y profesores para ayudarles a identificar y detectar situaciones de bullying y ponerles freno, así como para apoyar y ayudar a la víctima.” 

La guía puedes descargarla aquí: Guía bullying TEA

Si necesitas más información, visita la web: www.acosoescolartea.es

 

Attachments

Aprendizaje-Servicio (ApS): un valor seguro

Parte de la humanidad es responsable de las peores cosas que existen en nuestro planeta, pero otra parte es responsable de las más maravillosas. ¿Qué diferencia existe entre unos y otros? ¿Pueden tener algo que ver su educación y sus experiencias? La respuesta es necesariamente ¡SI!

La finalidad de la educación es formar buenas personas capaces de mejorar su entorno además de estar bien cualificadas. Personas que tengan las habilidades necesarias para manejarse en una sociedad compleja y cambiante, pero responsables de que los cambios sean para la mejora de la comunidad.

Esta es la razón de ser del Aprendizaje-Servicio. Una filosofía de enseñanza muy eficaz que consigue que los alumnos puedan aplicar lo que estudian a una práctica solidaria.

En el ApS hay dos componentes inseparables:

  1. La necesidad social que sirve de referencia para el servicio que va a suponer actuar sobre situaciones y problemas reales.
  2. El aprendizaje tanto académico, como de valores y de habilidades sociales (responsabilidad, compromiso solidario, esfuerzo, trabajo en equipo, pensamiento crítico…)

Además, el ApS supone una apertura a la sociedad, ya que pone en contacto a los alumnos con personas y organizaciones que ya están trabajando sobre la necesidad detectada. De esta forma, se crea un trabajo en red basado en la cooperación entre todos.

Algunos objetivos que ya se han logrado a través de proyectos de ApS en distintos centros educativos son, entre otros:

  • Rehabilitar espacios públicos del barrio.
  • Promover las donaciones de sangre en los hospitales.
  • Cooperar con escuelas de otros países.
  • Enseñar a comer bien a los más pequeños del colegio.
  • Fomentar comportamientos respetuosos con el medio ambiente.
  • Rehabilitar viviendas de personas con dificultades sociales.
  • Acompañar a los ancianos en una residencia de tercera edad

Para más información: https://aprendizajeservicio.net

TÜRKİYE’DE DEĞERLER EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Türkiye de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar

Türkiye de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar

Bu araştırmada değerler eğitimine yönelik olarak Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede “değerler eğitimi” anahtar kavramı ile ilgili olarak internet ve kütüphane ortamında tarama yapılmış amaca uygun olarak bulunan makale ve tezler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Değerler eğitimini öğrencilerin gelişimine olan etkileri açısından değerlendiren araştırmalarda; değerler eğitiminin çocuklarının sosyal, bilişsel, duyuşsal ve ahlaki anlamda etkileri araştırılmıştır. Bunun yanında değerler eğitiminin çocukların demokratik tutumlarına olan etkileri ile öz düzenleme becerilerine olan etkileri ile ilgili konulara yer verilmiştir. Değerler eğitiminde kullanılan araçlarla ilgili araştırmalarda; hikâyelerin, değiş ve semahların, gazetelerin, okullara tavsiye edilen yüz temel eserin, atasözlerinin, farklı yazarlar tarafından ele alınmış eserlerin, çizgi filmlerin ve duaların değerler eğitimi açısından incelenmesi yapılmıştır. Bunun yanında değerler eğitimini öğretmen görüşlerine ve programın etkililiğine göre ele alan araştırma sonuçları da bulunmaktadır.

 

Game-Based Learning Studies in Education Journals: A Systematic Review of Recent Trends

This study investigates descriptively the use of game-based applications

in learning and teaching environments. Each empirical finding was
categorized according to paper title, year of publication, number of citations in
the Web of Science (WoS) database in SCI, SSCI and AHCI, learning theory,
learning principle, game genre, game design elements, learning outcomes and
research skills samples, and learning domains. A total of 190 original gamerelated
research articles were selected as sources in six peer-reviewed journals
with a 12-year period from 2005 to 2017. The research found that game studies,
as well as the cognitive understanding and application-level knowledge of
the field are more effective in learning and in student achievements in terms
of retention.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI VE ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Değerler eğitimi soyut kavramlardan oluşan bir yapıdır ve öğrencilerin bu soyut
yapıları içselleştirmeleri zordur. Değerler eğitimi yaklaşımlarından yararlanılarak
geliştirilen etkinlik temelli uygulamalar, ilgili değerin öğrenilmesini kolaylaştıracaktır.
Bu bağlamda çalışmada, değerlerin çocuklara kazandırılmasına yönelik etkinlik örneklerinin,
değerler eğitimi yaklaşımlarından yararlanarak geliştirilmesi ve sunulması amaçlanmaktadır.
Yenilenen öğretim programlarında bireylerin yetiştirilmesinde, bilgi, beceri
ve davranışlarla donatılmasında yeni öğretim yaklaşımları sunulmuşsa da uygulama
boyutunda birçok sorun ortaya çıkmaktadır.

 

Değerler Eğitimi için 100 Öneri

Ülkemizde son bir kaç yıldır gündeme gelen “değerler eğitimi” ve önemi üzerine sıkça konuşur olduk. Okulda mı verilmeli? Aile içinde mi çözülmeli ? tartışmaları bir yana, Amerika Boston Üniversitesi`de ögretmen ve idarecinin fikirlerinden yararlanilmis ve 100 maddelik bir tavsiye listesi hazirlanmis. Hazırlanan listeyi kültürümüze uyarlayan eğitim Danışmanı Çağdaş Yenal`ın dikkat çekici ve bir o kadar da, değerler eğitimi nasıl verilmeli konusunda önerilerde bulunduğu yazısını aynen paylaşıyoruz.
Bu listenin hayata geçirilebilmesi için okul idaresi farkli birimlere veya ögretmenlere kendisiyle ilgili maddelerin neler oldugunu ve onlari nasil uygulayacagini belirleme görevi verebilir. Meselâ, sporla ilgili olan maddeler spor birimi veya ögretmenine; benzer sekilde tarih, edebiyat, resim, gezi ile ilgili olanlar da alâkali birimlere görev olarak verilebilir. Böylece, bu listede yer alan veya akla gelebilecek baska hususlar bir bütünlük içinde ögrenciye sunulursa, ahlâk ve karakter gelisiminde olumlu sonuçlar alinir. Bir insana verilen deger, onun ahlâk ve karekteriyle baglantilidir. Okul idarecileri ögrencileri hayata hazirlarken, bu yönde gelistirmenin yollarini arar dururlar. Bu gâyeyle bazi üniversitelerde, ahlâk ve karekter gelisim merkezleri bile kurulmustur. Amerika Boston Üniversitesi`ndeki böyle bir merkezin, ögrencilerin ahlâk ve karakter gelisimiyle ilgili olarak yaptigi bir çalismada, çok sayida ögretmen ve idarecinin fikirlerinden yararlanilmis ve 100 maddelik bir tavsiye listesi hazirlamistir. Her kültürden ögrencinin yararlanabilecegi bu listedeki bazi maddeler kültürümüze adapte edilerek degistirilmistir. Bunlari okuyunca, bazilarini zaten uygulamakta oldugumuzu görecek, digerlerine karsi içinizde bir sevk uyanacaktir. Simdi bu listeyi bastan sona iyice inceleyelim. 1-Kahramanlik ve fedakârliklariyla meşhur olmuş kişilerin fotoğraflarini koridor ve odalara asin. 2- Ögrenciler için ahlâk ve karakter gelisimi konusunda bir rehberlik proğrami baslatin. 3- Topluma hizmet maksadiyla belli misyonlar tasiyan gruplar olusturun. 4- Bir çocugun digerleri tarafindan samar oglani yapilmasina mani olun. 5- Akademik, spor veya sanat yetenekleri disindaki kabiliyetleri kesfetmek üzere programlar gelistirin. 6- Ögrencilerin davranislarini ve topluma katkilarini ciddi bir sekilde ölçüp degerlendirin. 7- Ögrenci ve onlara rehberlik yapanlarin hemfikir olduklari kurallar tespit edin. 8- Velileri davet edip onlarin gelismeleri inceleyip katkida bulunmalarina firsat taniyin. 9- Misyonunuzu tanimlayan güzel bir söz seçip ögrencilerinizle paylasin. 10- Her ay bir fazilet tespit edip bunun üzerinde çalisin. 11- Kendinize örnek aldiginiz bir sahsiyeti ögrencilerinize tanitin. 12- Tarihteki olaylari gündeme getirip bu olaylarda nasil davranilmasi gerektigini tartisin.
13- Ögrencilerdeki iyilik sifatinin, en az onlarin akademik basarilari kadar önemli oldugunu görmelerine yardimci olun. 14- Ahlâkla ilgili meseleleri ele alin, yani gerçekleri ele alin, delil toplayin, sonuçlari tahmin edin ve karar verin. 15- Ögrencilerin topluma hizmet etmeleri için belli bir yapi dahilinde onlara firsatlar olusturun. 16- Örnek olun. Meselâ ortalikta gördügünüz bir kâgit parçasini alin. Sizden sonra ders vereceklere bir saygi eseri olarak tahtayi temiz birakin. 17- Kurumunuzda, ne türlü olursa olsun, nezaketsizlige firsat vermeyin. 18- Kaba ve küfürlü konusmalara izin vermeyin. 19- Ögrencilerin kötü davranislarini notlar, çagrilar ve ziyaretlerle velilere duyurun. 20- Çocuklarinin güzel vasiflarini takdir etmek üzere velilerle irtibat kurun. 21- Ögrencilerin okulda çok çalismalarinin ahlâkî bir sorumluluk oldugu fikrini açikça belirtin. 22- Meslektaslarinizla konusurken nazik olun. 23- Yasadiginiz yerdeki fedakâr ve önemli sahsiyetleri derslerde tanitin. 24- Ödevlerin yapilmasi ve sinav sonuçlariyla ilgili mükâfat sistemi kurun. 25- Bir bagis fonu olusturun. Ögrencilerin bagislari istedikleri yere yapmalarina firsat taniyin. 26- Ailelerin ahlâkî otoritelerini destekleyin. Ögrencilerin ahlâkî problemlerini ebeveynleri ile çözmelerini saglayin. Bu konuda ögrencilerle konusarak niçin zora düstüklerini analiz edin. 27- Duvarlara güzel karakteri tesvik eden sözler asin. 28- Özellikle ögrencilerin o anki durumlariyla ilgili ahlâkî ihtilaflara dair yasanmis olaylardan örnekler verin. 29- Kahraman sahsiyetleri dogum günlerinde anin ve ne tür faziletlere sahip olduklarini anlatin. 30- Çocuklarin önem verdikleri vecizeleri yazip duvarlara asmalarina izin verin. 31- Ahlâkî konularda makaleler getiren ögrencileri ödüllendirin ve bu yazilari analiz edin. 32- Kurumunuzdaki karakter meselelerini -güzel huylar vs- düzenli olarak müzakere edin. 33- Çocuklarin beklentilerini netlestirin ve onlarin bu beklentilere göre sorumluluk almalarini saglayin. 34- Ögrencilerle ilgilenirken tutarli olun ve duygusal davranarak dogruluk ve dürüstlügünüze halel getirmeyin. 35- Hatalarinizi kabul edin ve bunlari düzeltmenin yollarini arastirin. Ögrencileri de buna tesvik edin. 36- Hergün birkaç dakikalik ibretli bir hikâyeyi seslice okuyarak güne baslayin. Hikâyelerin kisa, ama ders verici olmasina dikkat edin.
37- Kurumunuzdaki ilkeler ve politikalari belirlerken bunlarin muhtemel tesirlerini ve ögrencilere ne tür mesajlar verdiklerini anlamaya çalisin. 38- Bir politika, faaliyet veya kararin sebeplerini açiklayin. Ögrencilerin sadece “nasil”i degil, “niçin”i de anlamalari için onlara yardimci olun. 39- Iyi bir ögrenci olmanin ahlâkî ve karakterle ilgili unsurlarini ögrencilerin tartismasi için ortamlar hazirlayin. 40- Ögrencilere rekabet kavramini ögretin ve bunun ne zaman faydali, ne zaman zararli oldugunu anlatin. 41- Ögrencilere niçin ögretmenlik / belletmenlik yaptiginizi açiklayin. Ögretmenlik / belletmenlik yapmanin sorumlulugu ve öneminden ne anladiginizi açiklayin. 42- Topluma yaptiginiz hizmetlerden ögrencilere bahsedin. Hangi gönüllü kuruluslarda neler yapabileceklerini anlatin. 43- Ögrencilere medyayi elestirel bir yaklasimla analiz etmeyi ögretin. Medyadaki mesajlar ne tür bir karakteri tesvik etmektedir? 44- Mezun olup yüksek okula gitmis, is hayatina atilmis eski ögrencilerinizi davet edip tecrübelerini aktarmalarini saglayin. Güzel aliskanliklarin onlara islerinde nasil yardimci oldugunu sorun. 45- Muhitinizdeki yetiskinleri davet ederek onlarin karakter egitimleri ve tecrübeleri konularini gündeme getirin. 46- Ögrencilerin empati gelistirmelerine yardimci olun. Onlara su tür sorular sorun: “Kimse seninle oynamak istemezse kendini nasil hissedersin?”, “Birisi senin isminle alay ederse neler hissedersin?”…vb gibi. 47- Kurumunuzda ihtilaflar dogdugunda ögrencilere saygi, açik görüslülük, mahremiyet ve nezaketin önemini ögretin. Giybet, dedikodu ve tahkire firsat vermeyin. 48- Kibarlik üzerinde durun. Ögrencilere, diger ögrencileri ve yetiskinleri dikkatli bir sekilde nasil dinlemeleri gerektigini ögretin. 49- Basarili sahislarin biyografilerini birlikte okuyup müzakere edin. Daha büyük çocuklarin farkindalik yetenegini gelistirin. Bireylerin hatalari olabilecegini, ancak takdire sayan sifatlar da tasiyabileceklerini fark ettirin. 50- Büyük ögrencilerin küçüklere yardimci olmalarini saglayan ortamlar olusturun. 51- Ilk günden itibaren çok çalismanin ve hedefe ulasmak için belli standartlara riayet etmenin öneminden bahsedin. 52- Liseye devam eden ögrencilerin toplumda daha aktif olmalari için, gönüllü faaliyetler yapan kurumlarin yönetim kurulu toplantilarina katilarak katkida bulunmalarini saglayin. 53- Katmadegeri yüksek, kaliteli eserler veren ve ülkenin sosyal enerjisini artirici örnek çalismalar yapan sahsiyetlerin hayatlarini, aliskanliklarini ve temel prensiplerini arastirma konusu olarak ögrencilere verin. 54- Diger ülkelerde karakter egitimiyle ilgili çalismalari takip edin ve tecrübelerden yararlanin. 55- Ögrencilere tesekkür mesajlari yazmayi ögretin. Ögrenciler için degerli çalismalar yapanlara
tesekkür mektuplari yazdirin. 56- Ögrencilerin çalismalarini degerlendirirken onlara yeteri kadar geri besleme (feedback) verin. Gelismeleri ve basarilari konusunda onlarla samimâne ve tesvik edici bir iletisim kurun. 57- Büyük ögrencilerin, ebeveynler için yemekli bir program hazirlamasini saglayin. Yemek yapmalarini, dekorlar kullanmalarini, hizmet etmelerini ve temizlik yapmalarini temin edin. 58- Ögrencilerin kurum için bir hizmet yapmalarini (ufak tamiratlar, tanitim vs.) saglayin. 59- Düzenli bir sekilde birlikte bina temizligi yapin. 60- Diger din ve kültürleri tahkîr etmeyin ve baskalarina karsi âdil davranmanin önemini vurgulayin. 61- Hor görülen ögrencilere destek olun ve bu anlari bir egitim firsati olarak görün. 62- Canlilara karsi sefkatli olma düsüncesini asilayin. 63- Ürünlerin tekrar kullanimiyla ilgili (recycle) kampanyalar baslatin. Iktisatli olma ve israftan kaçinmanin önemini anlatin. 64- Ülke çapinda güzel ahlâki destekleyen programlardan ögrencilerinizi haberdâr edin. 65- Ögrencilerin ebeveynlerinin de destegiyle; muhitlerinde ufak temizlik isleri, agaç dikme, ufak tamiratlar gibi çalismalarla çevrelerine hizmet etmelerini saglayin. 66- Kurumunuza ait bir sarkiniz olsun ve yeni gelenlere bunun sözlerini ve manasini ögretin. 67- Eger böyle bir sarkiniz yoksa ögrenciler arasinda bir yarisma düzenleyerek bir tane yazmalarini temin edin. Ne tür fikirlerin sarkida yer almasi gerektigi konusunda görüs alisverisinde bulunun. 68- Kurumunuzda belli kaidelerin önemini vurgulayin ve bu kaidelerin kurumun kimligi açisindan önemini ifade edin. 69- Ögrencileri çevredeki yasli veya yardima muhtaç insanlarla ilgilenmeye tesvik edin. 70- Ögrencilerinize baska sehir veya ülkelerden mektup arkadaslari bulun ve onlarin yazismalardan ögrendikleri bilgileri paylasin. O yerlerde hayatin nasil oldugu konusunu gündeme getirin. 71- Karakter egitimi için müfredati kullanin. Meselâ dille ilgili çalismalarda karakter analizleri yaptirin. Baskasinin gözleriyle dünyaya bakmanin nasil bir sey olabilecegini sorun. 72- Sefkatli bir sekilde yapici elestirilerde bulunun ve ögrencilerin de bunu aliskanlik haline getirmelerini saglayin. 73- Spor müsabakalarinda, oyunlarda ve günlük iliskilerde centilmenligin önemini vurgulayin. 74- Okulun politikasini belirlerken ögrencilerin de katkida bulunmasini temin edin. Onlara farkli politikalarin karsilastirilmasiyla ilgili ödevler verin. 75- Insani düsünmeye, tartismaya ve yazmaya sevk eden alintilar toplayin. 76- Ögretmen ve idarecilerin kullanabilecekleri, karakter egitimiyle ilgili bir literatür listesi hazirlayin.
77- Kurumunuzu tanimlayan veciz bir söz bulun. 78- Üstün karakterli ögrencilere ait kayitlari arsivleyin. 79- Akademik ve sosyal problemleri çözüp özgüven kazanmalari için firsatlar taniyin. 80- Kurumunuzdaki ahlâkî atmosferi idarî toplantilarinizda gündeme getirin ve hedeflerinizi belirleyin. 81- Kurumunuza ait bir prensipler listesi hazirlayin ve bütün faaliyet ve politikalarinizda bu listeye atiflarda bulunun. Kurumdaki herkese bu listeyi nesredin ve dikkat çekici bir sekilde binada teshir edin. 82- Bir e-mail listesi veya bülten tahtasi hazirlayip idareci ve ögretmenlerin karakter egitimiyle ilgili fikir alisverisi yapmalarini saglayin. 83- Haber bülteniniz araciligiyla, ögrencilerinizin dikkat çekici davranislarindan velileri haberdâr edin. 84- Kurumunuzun tarihî ve basarilarina ait belgeler ve fotograflardan olusan bir sergi hazirlayip ziyaretçilere bunu gösterin. 85- Kurumda basit gibi görünen isleri yapan isçilerin ve gönüllülerin çalisma ve basarilarini toplu bir sekilde takdir edin. 86- Ögrencileri tesvik edecek ve onlara disiplin kazandiracak miktarda ödevler vermeyi ihmal etmeyin. 87- Çocuklara bir and söyletin ve bu metni velilere ulastirin. 88- Giyimle ilgili standartlar belirleyip bunlarin egitimle olan ilgisini açiklayin. 89- Ögrencilerin kendi aralarinda kaynasmasini saglayan faaliyetler düzenleyin. 90- Ögrenci ve velilerin seminer, gezi gibi ortak bir projede görev almalarini saglayin. 91- Binanin genel görünüsü konusunda dikkatli olun. Genel düzen ve tertiple ilgili herkesin katkida bulunmasina çalisin. 92- Çevredeki itibarli isadamlarinin, girisimcilik konusunda ögrencilere rehberlik yapmalarini saglayin. 93- Yeni gelen ögrenci ve isçilere rehberlik yapacak kisiler belirleyin. 94- Çevredeki memur, isçi veya isverenleri davet ederek is hayatinda karakterin öneminden bahsettirin. 95- Sporla ilgilenen ögrenci ve ögretmenlerin sporla ilgili ahlâkî ilkeler gelistirmelerini tesvik edin. 96- Muhitinizde karakter egitimiyle ilgili toplantilar düzenleyin. 97- Karakter egitimiyle ilgili bir logo hazirlatin. 98- Ayda iki defa ögretmen ve idarecileri biraraya getirerek ahlâkî prensipler içeren edebî veya felsefî bir metni analiz ettirin. 99- Veliler için karakter egitimiyle ilgili bir literatür listesi hazirlayin.
100- Bir kitap klübü kurarak ögrencilerin ahlâkî eserler okumalarini saglayin.
kaynak: http://www.cagdasyenal.com.tr

BASIC VALUES: HOW THEY MOTIVATE AND INHIBIT PROSOCIAL BEHAVIOR

https://www.researchgate.net/profile/Shalom_Schwartz/publication/255648989_Basic_Values_How_They_Motivate_and_Inhibit_Prosocial_Behavior/links/00b495375dabcaf5a0000000/Basic-Values-How-They-Motivate-and-Inhibit-Prosocial-Behavior.pdf

Il Cooperative Learning: esempio di unità didattiche

L’apprendimento cooperativo è un approccio che non solo favorisce l’apprendimento, ma stimola fortemente l’interdipendenza positiva e la resposabilità individuale, elementi importanti nello sviluppo delle abilità prosociale.

L’articolo qui riportato approfondisce il tema fornendo spunti per strutturare specifiche unità didattiche e proponendo due esempi.

Il Cooperative Learning: gioco di squadra, classe vincente | Laboratorio Itals

Il Cooperative Learning: gioco di squadra, classe vincente | Laboratorio Itals

ABSTRACT

Source: www.itals.it/il-cooperative-learning-gioco-di-squadra-classe-vincente