Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Empatijos diena „Įlipk į kito klumpes“

Idėjos pamokai

Jolanta Andriuškevičienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Daiva Nakrošienė, Angelė Paulauskienė, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Asta Klydžienė, Vaida Vaitkevičienė, Jonas Lėpa, Dalia Vizbarienė, Danutė Rudzevičienė, Lina Žostautaitė, Lina Janušauskienė, anot lietuvių liaudies išminties, mokė pasijusti „kito kailyje“.

Mokytoja Jolanta, susiedama empatijos dieną su prieš tai buvusia emocijų diena, pradėjo pamoką klausimu „Kaip atpažinti draugo emociją?“, vėliau antrokai liejo akvarelę „Mano draugo nuotaika“ bei žaidė žaidimą „Emocijos ir bendravimas“.

Mokytoja Reda Raštutienė dailės ir technologijų pamokoje pakvietė mokinius gaminti įvairių emocijų veidukus 3D formatu, šie darbai buvo itin kūrybiški ir yra eksponuojami eksponuojami Panevėžio rajono švietimo centre.

Mokytojos Aušros organizuotos veiklos „Mano nuotaika šiandien“, mokytojos Daivos Nakrošienės pamoka „Kaip atpažinti emocijas“ padėjo pradinukams įtvirtinti pirmos dienos temą, o penktokus mokytoja Angelė Paulauskinė, pakviesdama atpažinti draugo ir mokytojo emocijas ir nupiešti veidukus ant popierinių lėkštučių, pakvietė „įšokti į kito klumpes“.

Mokytojas Jonas norėdamas sukuri teigiamą atmosferą ir paskatinti mokinius pajusti  komandos dvasią, organizavo linksmąsias estafetes „Sveikas būsi tik tada, jei sportuosi visada“.

Mokytoja Elena išmokė mokinius žaisti žaidimą „Atspėk, koks aš?“ ir paskatino geriau pažinti savo klasės draugus.

Mokytoja Asta Klydžienė vieną iš išradingiausių ir geriausiai istoriją mokančių mokinių pakvietė pabūti „mokytojo kailyje“ ir savo klasės draugams pravesti 10 min. istorijos pamoką „Renesansas“.

Mokytojos Vaidos vadovaujamo neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Jaunučių paletė“  jaunieji dailininkai tapė darbus „Kokia nuotaika gyvena mano namuose“.

Mokytojo Jono pirmokų nupiešti emocijų veidukai, mokytojos Dalios penktokų papasakotos jausmų istorijos, mokytojos Danutės ketvirtokų dailės ir technologijų pamokoje „Mano nuotaika“ sukurti darbai, mokytojos Linos septintose klasėse inicijuotas euristinis pokalbis bei mokinių patirtimi paremto pasakojimo sukūrimas – tai puikios iniciatyvos, paskatinusios Velžio gimnazijos mokinius ne tik pamatyti, kaip atrodo jų klasės draugai, bet ir kartu išgyventi jų istorijas, užmegzti gilesnius ir patikimesnius bendravimo ir bendradarbiavimo santykius.

Penktų ir aštuntų klasių mokiniams ypatingą įspūdį paliko mokytojos Linos parodytas ir kartu su mokiniais aptartas filmukas „Empatija“  bei linksma dainelė, anglų kalba paaiškinanti empatijos sąvoką. Šios veiklos ne tik suteikė žinių, integravo kelis mokomuosius dalykus, bet ir suteikė gilesnį supratimą apie empatiją.

Empatijos diena Velžio gimnazijoje įkvėpė mokytojus ir mokinius suprasti, kaip jaučiasi, kokias emocijas išgyvena šalia esantis žmogus, visiems mokiniams suteikė galimybę pasijusti „kito kailyje“, o kai kuriems net „įšokti į mokytojos klumpes“. O svarbiausia – mokiniams tai patiko!

 „Empathy“: https://www.youtube.com/watch?v=5ZF9DWBqNQU

„Empathy for Students“: https://www.youtube.com/watch?v=H9A-Hpwp3lU

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Emocijų diena

Pamokų idėjos

Mokytojos Asta Klydžienė, Dalia Kukenienė, Reda Raštutienė, Irma Mitigailaitė, Angelė Paulauskienė, Aušra Kumer, Daiva Nakrošienėnė, Arūnas Ambraška, Elena Bartkienė, Vaida Vaitkevičienė,  Dalia Kukenienė, Jolanta Andriuškevičienė, Jonas Lėpa, Asta Gailiušienė, Danutė Rudzevičienė pakvietė savo mokinius į įdomias, emociniam ugdymui skirtas veiklas.

Pirmadienio rytas prasidėjo klausimu: „Kaip jautiesi?“. Mokiniai  galerijoje „Baltoji niša“ sukūrė emocijų sieną. Labiausiai pradžiugino tai, kad dauguma mokinių į mokyklą atėjo linksmai nusiteikę.

Mokytoja Asta ir mokytoja Jolanta mokinius, naudojantis programėle „Classroomscreen“ (www.classroomscreen.com), kvietė įsivertinti savo emocijas. Mokytoja Reda pasaulio pažinimo pamokoje mokinius pakvietė pažaisti žaidimą „Emocijos ir bendravimas“, padedantį ugdytis prosocialines vertybes. Mokytojos Elenos vadovaujami trečiokai piešė savo nuotaiką, o mokytoja Irma kartu su savo mokiniais diskutavo, kokiomis spalvomis galima nupiešti emocijas ir piešė piešinius „Emocijos spalva“. Mokytoja Aušra trečiokus mokė sukurti draugišką šaržą, mokytoja Dalia su septintokais kalbėjosi tema „Kokia nuotaika pradedu savaitę?“, o mokytoja Daiva mažuosius pirmokėlius mokė ne tik skaityti, bet ir aptarti besikeičiančias emocijas.

Mokytoja Asta šeštoje klasėje organizavo „Vertybių aukcioną“. Mokytojas Arūnas pakvietė septintokus atsakyti į klausimą „Kokias emocijas man sukėlė Egipto piramidės?“. Mokytojo Jono vadovaujami antrokai dalyvavo klasės karaokė dainų popietėje „Šypsenėlė šildys mus visus“.

Mokytojo Jono pirmokai įsivertino savo nuotaiką lentoje priklijuodami nuotaikingus veidelius, o mokytojos Danutės vadovaujami ketvirtokai dalyvavo diskusijoje „Kaip elgtis, kad visiems klasėje būtų gera?“.

Panevėžio rajono švietimo centro direktorė, „Erasmus+“ KA2 programos projekto „Prosocialinės vertybės“ koordinatorė Jurgita Vaitiekūnienė į Velžio gimnaziją pakvietė neuroedukacijos studijos lektorę Rėdą Grigaitienę, kuri kartu su mokytojomis Angele ir Dalia dviem penktokų klasėms vedė neuroedukacijos užsiėmimus.

Visoje gimnazijoje tą dieną dominavo teigiamos emocijos – pažinimo džiaugsmas ir laimė bendradarbiaujant su klasės draugais pasiekus puikių mokymosi rezultatų.