Educación musical para la inclusión

En 2010 el Área Socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) y el colegio Antonio Allué Morer de Valladolid pusieron en marcha un proyecto educativo basado en la práctica musical. La iniciativa, pionera en España en el contexto de la educación pública, surgió con el principal objetivo de fomentar valores de convivencia armónica e integración en una población escolar en situación socioeconómica desfavorecida y en riesgo de exclusión social.

El proyecto ha ido creciendo y evolucionando,  convirtiendo la música en herramienta de integración para personas con dificultades sociales y educativas. Además, favorece la cohesión territorial y la formación más allá de la excelencia artística. El proyecto del área socioeducativa de la OSCyL aglutina actualmente una red de agrupaciones formada por 2 orquestas, una banda y 5 coros. La experiencia acumulada durante estos años confirma logros tan importantes como la reducción del absentismo escolar, el aumento de los vínculos entre alumnos con independencia de sus diferencias culturales, la mayor autoestima de los niños y jóvenes y la mejora en su capacidad de aprendizaje. Una serie de ventajas que, del mismo modo, se han extendido al núcleo familiar de los alumnos.

Este proyecto incide en la participación de los escolares, desde la creación de grupos instrumentales y vocales, que luego protagonizan actuaciones en directo. Este curso se han realizado 23 conciertos, 14 formaciones y 24 talleres. Dentro de la finalidad más general está el refuerzo de valores como la convivencia, la cohesión, la solidaridad, el respeto y la inclusión.

Contra el virus del maltrato…las vacunas del buen trato

Alumnos/as de 4º de Educación Primaria de Portillo,  habían detectado la existencia de virus tipo “burlitis”, “insultitis”, “peguitis”… tras un amplio estudio de investigación y trabajo cooperativo para luchar contra esos virus, se han expuesto las características de los diferentes “virus” y podemos decir que se puede luchar contra el maltrato a través de lo que estos alumnos/as han llamado “las vacunas del buen trato”: respeto, empatía, afecto… estad atentos en vuestros centros…quizá conozcáis otros virus y podemos unirnos para contrarrestarlos!

Mercadillo solidario

Durante varias semanas los alumnos del CEIP Pio del Río Hortega de Portillo han estado haciendo diversas manualidades con el objetivo de luego organizar un mercado para recaudar fondos para un proyecto solidario, en este caso relacionado con los niños huérfanos de Siberia, a través de la ONG Filomundo.

Han trabajado en equipo, entre distintos niveles, luego han organizado todas las obras de arte (cuadros, marcapáginas, postales, colgantes, horquillas y diversos adornos) en un mercado solidario que ha sido un éxito gracias a la colaboración de las familias y toda la comunidad educativa.

 

 

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Dėkingumo ir geranoriškumo dienos idėjos

Dovanojame dovanas, kurios nekainuoja: šypsena, apkabinimas, palaikymas, išklausymas, komplimentas

Asta Klydžienė, Dalia Kukenienė, Rima Stongvilienė, Jolanta Andriuškevičienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Daiva Nakrošienė, Sandra Petrovienė, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Aurimas Puodžiūnas, Jonas Lėpa, Rita Storastienė, Jurgita Kuprinskienė, Danutė Rudzevičienė pamokose kūrė palaikymu, dėkingumu ir geranoriškumu grįstą atmosferą.

Mokytoja Rima 6−8 klasių mokiniams vedė anglų kalbos pamokas „How are you?“, o mokytoja Jurgita ketvirtokams  − pamoką „I wish you“.

Mokytojos Jolantos vadovaujami antrokai kūrė QR kodus draugui, mokytojos Redos vadovaujami ketvirtokai rašė dėkingumo laiškus tėveliams, o mokytojos Elenos trečiokai kūrė laiškus-atvirukus tėveliams.  Mokytojos Aušros vadovaujami trečiokai, mokytojos Daivos bei mokytojo Jono pirmokai bei mokytojos Danutės ketvirtokai rašė linkėjimus klasės draugui. Mokytojo Jono antrokai iš antrinių žaliavų kūrė vazonėlius „Aš šypsausi, kai tu šypsaisi…“

Mokytojos Dalios pamokoje septintokai sprendė vertybių šaradas, mokytoja Sandra aštuntokams vedė klasės valandėlę „Draugystė“. Mokytojas Aurimas šeštokams organizavo klasės valandėlę „Ko reikia norint būti draugišku“, o mokytoja Rita penktokus pakvietė į komplimentų ratą.

Etikos mokytoja pamokoje „Kaip šiandien jautiesi? “mokinius pradžiugino parodydama filmuką „Išvirkščias pasaulis“.  „Išvirkščias pasaulis“ – tai nuotaikinga animacinė komedija apie vienuolikmetę mergaitę Railę, kurios galvoje nuolat knibžda penki emocijų žmogeliukai: džiaugsmas, pyktis, liūdesys, baimė ir pasišlykštėjimas.

Plačiau apie filmuką: https://www.vaikams.lt/filmai/isvirkscias-pasaulis.html.

 „Baltojoje nišoje“ bibliotekininkės organizavo parodą „Prosocialinės vertybės − kas tai?“ bei neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Jaunučių paletė“ tapybos darbų parodą „Kokia nuotaika gyvena mano namuose…“.

Gimnazistus nudžiugino ir Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ vaikučiai, papildę „Emocijų sieną“ savo šypsenėlėmis.

Smagu, kad šios dienos pabaigoje Velžio gimnazistai šiltai apkabino ne tik savo darugus, bet ir mokytojus.

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Bendradarbiavimo diena

Idėjos pamokoms, kuriose ugdomas bendradarbiavimas

(visose pamokose organizuojamas grupinis darbas)

Mokytojos Vaida Šiaučiūnė, Asta Klydžienė, Rima Stongvilienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Beata Viederienė, Dalia Zdanavičiūtė, Daiva Nakrošienė, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Jolanta Andriuškevičienė, Jonas Lėpa, Dalia Vizbarienė, Danutė Rudzevičienė pamokose akcentavo bendradarbiavimo,  gebėjimo dirbti komandoje svarbą bei organizavo grupinį darbą.

Puikų bendradarbiavimo pavyzdį parodė istorijos mokytoja Asta bei anglų kalbos mokytojos Rima ir Vaida, kurios vedė atvirą integruotą istorijos ir anglų kalbos pamoką „Istorijos herojai“. Pamokoje mokiniai žaidė žaidimą apie istorijos herojus: http://historysheroes.e2bn.org/whatisahero. Bendradarbiaudami ir naudodamiesi interneto svetainėje esančiais šablonais, mokiniai susikūrė knygeles apie herojus.

Knygelių kūrimo šablonus rasite čia: https://crayolateachers.ca/art-worksheets.

Netradicinę bendradarbiavimo veiklą trečiokams pasiūlė mokytojos Reda ir Aušra: jos savo klasių mokinius padalijo į dvi grupes ir sudarė mišrias trečiokų ir ketvirtokų klases. Mokiniai atlikdami užduotis turėjo galimybę bendradarbiauti ne tik su savo klasės, bet ir paralelinės klasės mokiniais.

Mokytojai bendradarbiavo trečiokams sudarydami sąlygas skaityti pasakas pirmokams, o vaikai bendradarbiavo mokydamiesi atskleisti pasakos prasmę.

Aštuntokė bendradarbiaudama su mokytoja Asta vedė pamoką  bendraklasiams, mokytojos Rimos vadovaujami septintokai anglų kalbos pamokoje „Give a helping hand!“, mokėsi vieni kitiems ištiesti pagalbos ranką.

Mokytojo Jono mokiniai bendradarbiavo dalyvaudami edukacinėje išvykoje ,,Duona mūsų buityje ir papročiuose“, o mokytojos Jolantos antrokai rašė laiškus mokiniams, besimokantiems Panevėžio Rožyno progimnazijoje.

Mokytojos Dalios vadovaujami penktokai bendradarbiavo pamokoje, kurios tema − „Daiktavardžių sodai“, o mokytojos Danutės ketvirtokai skaitydami ir aptardami savo kūrybos pasakas.

Po pamokų visi Bendradarbiavimo dienos dalyviai turėjo galimybę Velžio gimnazijos Baltojoje nišoje pasigėrėti bibliotekininkės Dalios ir mokytojos Beatos bei šeštokų kūrybinių darbų „Mano herojus“ paroda.

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Altruizmo diena

Mokytojai Asta Klydžienė, Dalia Kukenienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Dalia Kukenienė, Dalia Nakrošienė, Arūnas Ambraška, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Jolanta Andriuškevičienė, Jonas Lėpa, Rita Storastienė, Danutė Rudzevičienė, psichologas Tomas Plesnevičius, Velžio gimnazijos mokinių parlamento nariai bei skautai organizavo netradicines altruizmą ugdančias veiklas, gamino gultukus bei aukojo maistą globojamiems gyvūnams.

Mokytojas Arūnas Ambraška su septintokais kalbėjosi tema „Kaip aš suprantu pasiaukojimą?“, o klasės vadovė Dalia šeštokams organizavo „Vertybių aukcioną“.

Per ilgąsias pertraukas vyresni gimnazistai mokė jaunesniuosius, kaip pagaminti namelį katėms, mokytojos Redos vadovaujami ketvirtokai gamino lesalą-pyragą žiemojantiems paukšteliams, mokytoja Aušra kartu su trečiokais gamino žaislus-švelniukus gyvūnėliams.

Mokytojo Jono vadovaujami antrokai Velžio bibliotekoje gamino knygų skirtukus senyvo amžiaus skaitytojams.

Psichologo Tomo vadovaujami mokinių parlamento nariai organizavo Pyragų pertrauką, o gimnazijos skautai gamino lauktuves ir žaislus gyvūnams.

Ypatingas mokinių dėmesys buvo skirtas gyvūnų globos namų augintiniams bei gimnazijoje gyvenančiai triušei Belai: buvo gaminami nameliai ir žaislai gyvūnams,  vyko akcija „Viskas mūsų triušiukei  Belai“, pirmokai ir antrokai svečiavosi pas Belą ir vaišino ją morkytėmis.

Altruizmo diena buvo svarbi ir tuo, kad gimnazistai sulaukė svečių – vaikučių iš Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“, kurie stebėjo vyresniųjų draugų altruistinę veiklą, piešė ir spalvino gyvūnėlių namelius.

 

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Empatijos diena „Įlipk į kito klumpes“

Idėjos pamokai

Jolanta Andriuškevičienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Daiva Nakrošienė, Angelė Paulauskienė, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Asta Klydžienė, Vaida Vaitkevičienė, Jonas Lėpa, Dalia Vizbarienė, Danutė Rudzevičienė, Lina Žostautaitė, Lina Janušauskienė, anot lietuvių liaudies išminties, mokė pasijusti „kito kailyje“.

Mokytoja Jolanta, susiedama empatijos dieną su prieš tai buvusia emocijų diena, pradėjo pamoką klausimu „Kaip atpažinti draugo emociją?“, vėliau antrokai liejo akvarelę „Mano draugo nuotaika“ bei žaidė žaidimą „Emocijos ir bendravimas“.

Mokytoja Reda Raštutienė dailės ir technologijų pamokoje pakvietė mokinius gaminti įvairių emocijų veidukus 3D formatu, šie darbai buvo itin kūrybiški ir yra eksponuojami eksponuojami Panevėžio rajono švietimo centre.

Mokytojos Aušros organizuotos veiklos „Mano nuotaika šiandien“, mokytojos Daivos Nakrošienės pamoka „Kaip atpažinti emocijas“ padėjo pradinukams įtvirtinti pirmos dienos temą, o penktokus mokytoja Angelė Paulauskinė, pakviesdama atpažinti draugo ir mokytojo emocijas ir nupiešti veidukus ant popierinių lėkštučių, pakvietė „įšokti į kito klumpes“.

Mokytojas Jonas norėdamas sukuri teigiamą atmosferą ir paskatinti mokinius pajusti  komandos dvasią, organizavo linksmąsias estafetes „Sveikas būsi tik tada, jei sportuosi visada“.

Mokytoja Elena išmokė mokinius žaisti žaidimą „Atspėk, koks aš?“ ir paskatino geriau pažinti savo klasės draugus.

Mokytoja Asta Klydžienė vieną iš išradingiausių ir geriausiai istoriją mokančių mokinių pakvietė pabūti „mokytojo kailyje“ ir savo klasės draugams pravesti 10 min. istorijos pamoką „Renesansas“.

Mokytojos Vaidos vadovaujamo neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Jaunučių paletė“  jaunieji dailininkai tapė darbus „Kokia nuotaika gyvena mano namuose“.

Mokytojo Jono pirmokų nupiešti emocijų veidukai, mokytojos Dalios penktokų papasakotos jausmų istorijos, mokytojos Danutės ketvirtokų dailės ir technologijų pamokoje „Mano nuotaika“ sukurti darbai, mokytojos Linos septintose klasėse inicijuotas euristinis pokalbis bei mokinių patirtimi paremto pasakojimo sukūrimas – tai puikios iniciatyvos, paskatinusios Velžio gimnazijos mokinius ne tik pamatyti, kaip atrodo jų klasės draugai, bet ir kartu išgyventi jų istorijas, užmegzti gilesnius ir patikimesnius bendravimo ir bendradarbiavimo santykius.

Penktų ir aštuntų klasių mokiniams ypatingą įspūdį paliko mokytojos Linos parodytas ir kartu su mokiniais aptartas filmukas „Empatija“  bei linksma dainelė, anglų kalba paaiškinanti empatijos sąvoką. Šios veiklos ne tik suteikė žinių, integravo kelis mokomuosius dalykus, bet ir suteikė gilesnį supratimą apie empatiją.

Empatijos diena Velžio gimnazijoje įkvėpė mokytojus ir mokinius suprasti, kaip jaučiasi, kokias emocijas išgyvena šalia esantis žmogus, visiems mokiniams suteikė galimybę pasijusti „kito kailyje“, o kai kuriems net „įšokti į mokytojos klumpes“. O svarbiausia – mokiniams tai patiko!

 „Empathy“: https://www.youtube.com/watch?v=5ZF9DWBqNQU

„Empathy for Students“: https://www.youtube.com/watch?v=H9A-Hpwp3lU

“In their shoes: a space of active empathy”

The video you will watch is a performance played in a school placed in Madrid, they take advantage of the “theatre of awareness” that consist on using drama to visually display the emotions. Spectators witness the characters inner transformation. It contributes to improve positive conflict resolution, empathy, compassion, forgiveness… During the video,  teachers, pupils and parents also explain how this use of drama contributed to strengthen social and emotional learning.

The video is in Spanish with subtitles in English.

Solidaridad y derechos del niño

El pasado mes de noviembre, con motivo de la celebración del día del niño, el CEIP Pio del Rio Hortega de Portillo, organizo una jornada en la que todo el centro, es decir, alumnado, profesorado y familias pudieron conocer la realidad de niños abandonados en Siberia a través de la ONG Filomundo, que desarrolla proyectos en esa zona. Como parte de la celebración de los derechos del niño, además de preparar una coreografía bailada en el patio por todos, los alumnos de 5º y 6º de educación primaria prepararon un almuerzo solidario, con el fin de aportar su colaboración en un proyecto solidario vinculado a la infancia, como también hicieron posteriormente a través de la asociación de padres en una jornada de creación de postales de navidad.  

Prosocialinė savaitė Smilgių gimnazijoje

Kaip susirasti naujų draugų? Kaip pasiūlyti savo pagalbą? Ar lengva pajusti empatiją? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Smilgių gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aušros Krikščiūnienės, mokytojų Jolantos Liesienės, Inos Markevičienės, Bangos Šaltmerienės, Linos Janauskienės, Dijanos Mazaliauskienės, Reginos Kavoliūnienės, Kastantino Vasiliausko, socialinės pedagogės Ligitos Lamauskienės vadovaujami Smilgių gimnazijos mokiniai.

Prosocialinių vertybių neįmanoma ugdyti tol, kol vaikai nesugeba atpažinti emocijų, todėl pradinio ugdymo etape itin svarbu išmokyti vaikus atpažinti savo emocijas. Siekdami šio tikslo Smilgių gimnazijos mokiniai labai patraukliai ir žaismingai matavosi emocijas naudodamiesi nuotaikų barometru, žaidė sportinius žaidimus „Lankų žaismas‘‘, „Akių kontaktas‘‘, „Kelionė tuneliu‘‘, „Kelionė per vandenyną‘‘, „Kamuolio kelionė draugystės ratu“, skirtus atpažinti ir įvardyti emocijas.

Kitas žingsnis, artinantis prie prosocialinių vertybių ugdymo, – bendravimo žaidimai ir pasitikėjimo ar nepasitikėjimo sukeliamų jausmų aptarimas, nes tik mokėdami bendrauti vaikai išmoksta bendradarbiauti, suteikti pagalbą kitiems. Svarbu tai, kad mokytojai vaikų vertybes ugdytų ne tuščiais žodžiais, o puikiais bendradarbiavimo pavyzdžiais. Toks pavyzdys, kuriuo labai džiaugiasi projekto „Prosocialinės vertybės“ veiklas koordinuojantys Švietimo centro atstovai, – Naujamiesčio ir Smilgių gimnazijų mokytojų bendradarbiavimas.

Prosocialinės savaitės metu Smilgių gimnazijoje daug dėmesio buvo skirta empatijos ugdymui. Tačiau būti empatiškam, t. y. išmokti pajusti tai, ką jaučia kiti, keleto pamokų tikra nepakanka, tai ilgas kelias, vedantis link altruizmo. Tikimės, kad šiuo keliu ir pasuks Smilgių gimnazijos mokytojų komanda, dalyvaujanti „Erasmus+“ projekte „Prosocialinės vertybės“.

Prosocialinių vertybių savaitė Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje. III d.

„Meškučių“ grupės veikla (1–2 metų vaikai)

Vaikai ryto rato metu sveikinasi, susipažįsta  su ,,Kimochi“ personažais. Vėliau jie apžiūrinėja ,,Kimochi“ emocijų pagalvėles, aptaria su mokytoja, kada užplūsta vienokios ar kitokios emocijos, bando jas pavaizduoti. Jie žaidžia vaidmenų žaidimą, skirtą empatijai ugdyti:  skambant lopšinei tyliai ir atsargiai  supa lėlytę. Kita veikla – ,,Mes laimingi“ – tai grupinis darbas, kai kartu tapoma emocija, o vėliau visi džiaugiasi rezultatu. Vaikams patinka klausantis atpalaiduojančios  klasikinės melodijos piešti pirštais.

 

Prosocialinių vertybių savaitė Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje. II d.

„Drugelių“ grupės veikla (3–5 metų vaikai)

Žaidimas  „Jausmų veidrodis“

Žaisdami žaidimą  „Jausmų veidrodis“ vaikai stebuklingoje „Jausmų dėžutėje“ rado veidrodėlį ir pažiūrėjęs į jį kiekvienas įvardijo savo nuotaiką, papasakojo, ką jaučia, kokius jausmus išgyvena. Dauguma šypsojosi, matė save geros nuotaikos. Paklausus kodėl taip jaučiasi, atsakė, kad norėjo po savaitgalio greičiau ateiti  į darželį, nes pasiilgo draugų. Vaikų nuotaika atsispindėjo pieštuose veideliuose.

Įdomiausias buvo trejų metų Beatos atsakymas, žiūrėdama į veidrodėlį ji pasakė: „Esu geros nuotaikos ir šypsausi, nes pasiilgau Dovydo, o širdutėje liūdna, nes naktį susirgo sesė ir išvežė į ligoninę. Todėl nupiešiau du veidelius. Vienas  linksmas, kitas  liūdnas.“

Vėliau vaikai linksmai nusiteikę prausė žaislus, valė dulkes, jautėsi darbinė nuotaika.

„Pelėdžiukų“ grupės veikla (6 metų vaikai)

„Aš ypatingas“ – kiekvienas vaikas piešdamas, o paskui papasakodamas atskleidė,  kuo jis yra ypatingas: vaikai pasakojo, kūno ypatumai, kokius žmones myli, kokie daiktai, žaislai jiems yra  patys mieliausi, įvardijo savo kūno ypatumus. Nustebo, kad vieni nuo kitų labai skiriasi.

Veikla – ,,Judėjimas – atsipalaidavimas – savijauta“. Vaikai žaisdami tyrinėjo, kaip aktyvus judėjimas ir atsipalaidavimas veikia jų nuotaiką.

Veikla ,,Pasisveikink su kaimynu“. Vaikų akyse žėrėjo džiaugsmo kibirkštėles, patys kvietė nespėjusius prisijungti, pajuto bendrystę.

„Skruzdėliukų“ grupės veikla (4–5 metų vaikai)

Tikslas – atpažinti ir įvardinti pagrindines emocijas, pasakyti gražius žodžius šalia sėdinčiam  draugui, veido mimika ir gestais parodyti emocijas.

Vaikai vaidina emocijas. Suvaidinti emocijas šio amžiaus vaikams dar sunku. Nežino, kaip vaidinti nuobodžiaujantį, išsigandusį, pavargusį.  Lengviau pavyksta suvaidinti pagrindines emocijas: liūdesį ir pyktį.

Ryto rate vaikai siųsdami kamuolį vaikai sveikinosi ir sakė gražius žodžius šalia sėdinčiam draugui. Vaikai pagyrė draugų daiktus: „graži tavo suknelė, sijonas, gumutės“. Ateityje, ugdomosiose veiklose plėsime vaikų žodyną žodžiais: švelnus, mielas, nuoširdus, draugiškas, mokysime pastebėti ne tik gražius daiktus, bet ir draugišką bei nuoširdų elgesį.

Skambant Mocarto muzikai vaikai piešė, kokią emociją jaučia. Džiaugėsi draugu, piešė linksmą ir liūdną veiduką.

Vaikai žaidė žaidimą „Jenga“ – tai žaidimas, reikalaujantis kantrybės, tikslumo ir  susikaupimo. Žaidžiant keliems vaikams lengva išlaukti, kol kitas trauks kaladėlę. Sunku susikaupti ir stengtis nejudėti, kol kitas vaikas traukia kaladėlę.

Prosocialinių vertybių savaitė Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje. I dalis

Emocijų savaitė „Nykštukų“ grupėje (2–3 metų vaikai)

Veikla prie šviesos stalo

Tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, susikaupimą, lavinti smulkiąją motoriką bei padėti patirti teigiamų emocijų.

Ryte tamsoje vaikai  laisvai dėliojo įvairias popierines figūras,  vėliau kūrė žiemos peizažą: snaiges, ledą, Kalėdų senelio namuką ir pan.. Vaikams veikla tamsoje buvo neįprasta, todėl jie buvo susidomėję bei susikaupę, draugiškai dalijosi popierinėmis figūromis su draugais. Veikla tamsoje vaikus nuramino, net ir aktyvūs vaikai buvo susikaupę.

 

„Bitučių“ grupės veikla (4–5 metų vaikai)

Tikslas – siekti geresnės emocinės savijautos ir mokyti kurti draugišką aplinką.

Uždaviniai: kurti aplinką, kurioje vaikai pasitikėtų vieni kitais, skatinti ugdytinius savo emocijas išreikšti per menines, kūrybines veiklas, ugdyti bendrąsias vertybes: pagarbą sau ir kitiems, atsakingumą, geranoriškumą, pagalbą.

Vaikai atliko užduotėles: pristatė personažus, juos apibūdino, vaizdu įvardino jausmą ,,piktas“, personažai keliavo kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn, pasakė eilėraščius ,,Kiškį piškį beuodegį” ir ,,Susitiko du ežiukai“. ,,Vikšrelis“ pasiūlė atlikti užduotėles: piešti smėlyje pirštukais emocijas, naudojantis robotuku ,,Bitutė“ surasti ,,Kimochio“ personažus, piešti emocijas ant kubų, ant rankytės trafareto pirštukų piešti veidukus, o ant delniuko savo draugą. Veikla pavyko, vaikai viską atliko puikiai.

Kaip nugalėti baimę?

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Ketvirtokų mokytoja Alma Briedienė ir bibliotekininkė Laura Šinkūnienė vedė užsiėmimą Naujamiesčio ir  Smilgių gimnazijų ketvirtokams. Pamokos tikslas – atpažinti, įvardyti ir mokytis nugalėti baimę. Smėlyje paslėpta nuotrauka, simbolizuojanti baimę, ketvirtokams dar kartą priminė, kad baimė dažniausiai būna slepiama giliai savyje. Užsiėmimo metu naudodamiesi baimometru ketvirtokai mokėsi apibūdinti ir pamatuoti savo baimę. Atsakinėdami į „Kahoot“ klausimus, jie turėjo įvardyti, kur ir kaip žmogus jaučia baimę savo kūne, ką reikia daryti išsigandus, kaip galima padėti draugui nugalėti baimę, kiek kiekvienam iš mūsų kainuoja baimė ir kt… Baimometras buvo parengtas naudojant internetinį įrankį „Kahoot“. Šis įrankis leido mokiniams iš skirtingų mokyklų be įtampos susipažinti, drauge atvirai pasikalbėti apie savo baimę bei suprasti, kaip ją įveikti.

Antroje užsiėmimo dalyje ketvirtokai, naudodamiesi robotukais „Mind Designer“ mokėsi nugalėti baimę. Jie komandose gavo penkias skirtingas užduotis: išspręsti kryžiažodį, sudėlioti į logišką teiginį pabirusias mintis, surinkti šūkį, atpažinti ir įvardyti baimės pavyzdžius, iš eilės sudėti baimės nugalėjimo žingsnius. Užrašytus algoritmus patikrino išmanusis robotukas, įveikdamas lentelėje pateiktas teisingų atsakymų sekas.

Dirbdami mokiniai nuolat dalijosi patirtimi.  Jie šauniai bendradarbiavo ne tik įveikdami „Kahoot“ iššūkius ir rinkdami iš lentelių teisingus atsakymus, bet ir programuodami robotuką. Visoms grupėms buvo pasiūlytos tokios sąlygos: užduotį turi atlikti bendradarbiaudami visi komandos nariai, o atsakymą užrašyti iš kitos mokyklos atvykęs svečias. Tai buvo puikus komandos formavimo pavyzdys.

Po užsiėmimo, aptardami ir vertindami vykusias veiklas, mokiniai pasiūlė giliau išanalizuoti ir kitus, jiems svarbius jausmus bei emocijas. Juk tik jas atpažindami ir mokėdami valdyti galėsime pasijusti laimingesni patys, o gal laimingesniais padarysime ir šalia esančius …

Šios veiklos tęstinumas galėtų būti tolimesnis Naujamiesčio ir Smilgių gimnazijų mokinių bendradarbiavimas pasitelkiant įvairius interneto įrankius, išmaniuosius robotus „Mind Designer“.

Draugystės ratas

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Visi pradinių klasių mokiniai iš Naujamiesčio bei Smilgių gimnazijų Susitikimų dieną aptarė bei pagrindinę „Prosocialinių vertybių“ pamokos mintį pristatė draugystės rate. Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė gimnazijos bibliotekai padovanojo kalną knygų, mokančių atpažinti savo emocijas bei pastebėti esantį šalia.

Draugystės apyrankės

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Mokytojos Rimos Sankaitienės vadovaujami mokiniai kūrė įvairiaspalves draugystės apyrankes. Vėliau jiems buvo skirta užduotis atskleidžiant spalvų reikšmę padovanoti apyrankę draugui ir pasakyti, kaip jautiesi dovanodamas. Mokytoja Rima pradėjo pirmoji: „Dovanoju tau šią apyrankę, kuri supinta iš miško spalvų, pievų žalumos, dangaus žydrumo ir mano meilės mokinimas. Įvardyk savo emociją, kaip tu jautiesi gavęs mano dovaną?“.

Mokiniai stovi  ratu ir pagal šį pavyzdį vienas kitam dovanoja draugystės apyrankes.

Šios veiklos metu mokytoja gali diagnozuoti, kaip mokiniai moka įvardyti savo jausmus, kadangi dominuoja atsakymas „jaučiuosi gerai“, numatomas veiklos tęstinumas – turtinti mokinių žodyną akcentuojant, kokios yra žmonių emocijos. Čia tiktų įvairių tekstų, atskleidžiančių veikėjų išgyvenamas emocijas, analizė. Svarbi ir refleksija palyginant, kaip jaučiuosi dovanodamas ir ką jaučiu dovanodamas, kaip jaučiasi draugas gavęs dovaną… Tai užduotys, ugdančios empatiją.

Tęstinė veikla – empatijos šalia esantiems ugdymas. Trečiokai gamins ir dovanos dovanėles Naujamiesčio slaugos ligoninės seneliams, keliaus į Naujamiesčio lopšelį-darželį „Bitutė“ sekti pasakų mažiesiems savo draugams.

Kaip bendradarbiaujant pasitikėti vienas kitu

    Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Prosocialinės savaitės metu Naujamiesčio gimnazijos antrokai bendradarbiaudami mokėsi pasitikėti vienas kitu.  Vadovaujami mokytojo Sigito Žaludos mokiniai sėjo ropę. Kad ropė užaugtų, buvo būtina  bendradarbiauti. Pagrindinę mintį mokytojas kartu su mokine pristatė pasitelkdami dramos metodus, pagrindinė jų pamokos mintis – „Jeigu pasitiki vienas kitu – lengviau bendrauti ir bendradarbiauti“.

Puikus mokytojo Sigito Žaludos pristatytas bendradarbiavimo metodas – grupės mokinių gimnastikos lanko kėlimas ir nuleidimas visiems laikant jį tik vienu pirštu. Kad ši užduotis būtų atlikta sklandžiai, būtinas įsiklausymas ir grupės narių pajautimas, tokiu atveju lankas tolygiai pakeliamas ir nuleidžiamas žemyn, tai atskleidžia bendradarbiavimo įgūdžius.

Tęstinė veikla – empatijos vyresniajai kartai ugdymas. Antrokai rašys laiškus seneliams.

Pykčio valdymo strategijos

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Prosocialinės savaitės metu Naujamiesčio gimnazijos pirmokai mokėsi atpažinti ir suvaldyti pyktį. Vaikai labai lengvai atpažino pyktį, žinojo, kokius pojūčius kūne jis sukelia, kaip atrodo pikto žmogaus veidas. Mokytoja Asta Žaludienė pirmokų grupelėms pateikė keletą pyktį sukeliančių situacijų pavyzdžių, o pirmokai pasirinko labiausiai tinkančią pykčio valdymo strategiją. Programuodami robotuką „Mind designer“ pirmokai vienas kitam pristatė geriausius pykčio valdymo būdus, kuriuos išbandė ir praktiškai. Trypti arba šokinėti ant abiejų kojų tol, kol pyktis atslūgs, ne visada tinka, nes sukeldamas stiprų garsą gali trukdyti aplinkiniams. Tuomet praverčia tyliosios pykčio valdymo strategijos: užplūdus pykčio bangai reikia ilgai stovėti ant vienos kojos –  kuo ilgiau stovi, tuo ramesnis pasidarai; stovint ant abiejų kojų bent penkis kartus pasistiebiant įkvėpti ir nusileidžiant iškvėpti. Kilus pykčiui, vaikai siūlė apkabinti mylimą žaisliuką ir jam pasiguosti, pasiklausyti mėgstamos muzikos ir kt.

Pirmokai jau žino, kad svarbiausia – pykstant neskriausti nei savęs, nei šalia esančių. Tad visiems Susitikimų dienos dalyviams paskleidė svarbią žinią: „Reikia suvaldyti savo pyktį, kad galėtume gyventi šalia kitų“.

Tęstinė šios temos veikla galėtų būti pamoka apie prosocialinę vertybę – empatiją.

 

Literatūra apie vertybinį ugdymą

Daugelis šiuo metu Lietuvos mokyklose  dirbančių mokytojų priklauso vyresniajai kartai ir studijavo tuo laikotarpiu, kai apie mokinių vertybinį  ugdymą buvo kalbama labai mažai. Todėl kyla natūralus savivaldžio mokymosi poreikis.  Velžio gimnazijos bibliotekininkė Dalia Kukenienė parengė vertybiniam mokinių ugdymui skirtos literatūros parodą.  Ypatingo susidomėjimo sulaukė Pam Schiller ir Tamera Bryant „Vertybių knyga“, kurioje pateikiama daug individualios ir grupinės veiklos pavyzdžių, ugdančių vaikų dvasines vertybes. Knygoje aptariama net šešiolika vertybių.

Exibition of literature about values at Velzys Gymnasium.

15 Ways to Raise a Child with Great Values: https://www.ahaparenting.com/parenting-tools/character/values

„Draugystė padvigubina džiaugsmą ir perpus sumažina sielvartą“

Lapkričio 29-oji – Draugo diena. Velžio gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojos Elenos Bartkienės,  šią dieną praleido itin išradingai. Kai geras draugas šalia, puikių emocijų tikrai netrūksta, nes, anot Francio Bacon, „draugystė padvigubina džiaugsmą ir perpus sumažina sielvartą“.

Žymių pasaulio kūrėjų mintys apie draugus ir draugystę: https://mokovas.wordpress.com/2017/11/28/tarptautine-draugo-diena/

Enjoy friendship quotes collection:  https://www.azquotes.com/search_results.html?query=friendship

Friends Day at Panevezys District Velzys Gymnasium

A lesson plan for kindness

Kindness is a natural tendency but the capacity to care about others can be enhanced. Teachers can use simple activities in order to develop in their student this trait and his article explains some of them. They are very simple activities that can change the point of view of your students.

Kindness: A Lesson Plan | Edutopia

Kindness: A Lesson Plan | Edutopia

Classroom activities and resources for developing a vital character trait.

Source: www.edutopia.org/blog/kindness-lesson-plan-rebecca-alber

Vilniaus „Laisvės gimnazijos“ Kino klubo filmukas „Raktas“

Kaip suprasti ir priimti kitą žmogų? Rakto reikia ieškoti savo širdyje. Tai I-ų klasių gimnazistų ir Kino klubo bendras projektas, skirtas tarptautinei tolerancijos dienai. Filmo idėja, scenarijus: Aurelija Komar, Jurgita Radzevičiūtė, Marius Janulevičius.

Добра практика: Игри за социални умения

Проект за изграждане на социални умения дава възможност на 25 първокласници да използват игри за развиване на социално и емоционални умения. Подобни игри спомагат за предотвратяване на агресивно поведние и разрешаване на конфликти, изграждане на консенсус сред децата. За повече информация: http://www.haskovo.net/news/443553/S-igri-i-veseli-zanimaniya-parvolaci-usvoyat-socialni-umeniya-

Escuela de superhéroes Pisoraka

En el CEIP “Nuestra Señora de la Piedad” de Herrera de Pisuerga (Palencia) están realizando un Proyecto de gamificación de centro para fomentar hábitos saludables, convivencia de centro y el aprendizaje de la historia de lugar donde viven.
Tenemos que ser súper héroes y superheroínas y vencer a los villanos (los azúcares, las grasas saturadas, los que destruyen los espacios donde habitan…). Te enseñaremos a conseguirlo.

La “Escuela Secreta Pisoraka Power School” necesita que te unas y nos digas tu superpoder: la superpuntualidad, la superamistad, la superconvivencia, el supermediador, ¿cuál es tu superpoder…? seguiremos en contacto… La Mente.

Bendradarbiavimo erdvės gamtoje

Panevėžio rajono lopšelyje-darželyje „Smalsutis“ spalio 16 d. vyko konferencija „Mes – gamtos vaikai 2018“. Renginyje dalyvavo ir Bulgarijos ugdymo įstaigų vadovai, šios delegacijos atvykimą į Lietuvą inicijavo projekto „Prosocialinės vertybės“ ekspertė Iglika Angelova. Svečius sužavėjo mažųjų gebėjimas vykdyti konferencijos registraciją, pristatyti pranešimus ir bendradarbiauti grupėse. Kol vaikai kartu su auklėtojomis bandė patvirtinti arba paneigti iškeltas hipotezes, svečiai apsilankė lopšelio-darželio teritorijoje sukurtose edukacinėse erdvėse.

Nuostabiame Nevėžio vingyje bei pušų paunksmėje įsikūręs „Smalsutis“ – viena gražiausių Panevėžio rajono ugdymo įstaigų. Gal todėl, kad direktorės Dainos Murauskinės vadovaujamo lopšelio-darželio teritorija puikiai pritaikyta vaikų ugdymui, o grupėms vadovauja labai kūrybiškos ir išradingos auklėtojos, patekti į šį darželį tikrai nelengva.

Svečiai iš Bulgarijos žavėjosi lopšelio darželio teritorijoje įkurtomis vaikų bendradarbiavimui skirtomis erdvėmis, kuriose mažieji KURIA, ILSISI, AUGINA, GALVOJA. Anot projekto „Prosocialinės vertybės“ ekspertės Iglikos Angelovos, lauko erdvės – tai puiki vieta vaikų prosocialinių vertybių ugdymui.

 

Renatos Jankevičienės nuotraukos

Robotukai MIND DESIGNER bendradarbiavimo ugdymui

Panevėžio rajono švietimo centro  direktoriaus pavaduotoja, „Erasmus+“ projekto „Prosocialinės vertybės“ ekspertė Renata Jankevičienė kalbasi su Naujamiesčio gimnazijos bibliotekininke Laura Šinkūniene.

Mokslo metų pradžioje Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė įteikė jūsų gimnazijai projekto „Prosocialinės vertybės“ dovanas – MIND DESIGNER robotukus (https://www.youtube.com/watch?v=Y-8buMuMcBE). Kaip juos sekasi integruoti į ugdymo procesą?

Spalio 1 d. gimnazijos bibliotekoje vyko integruota anglų k. ir matematikos pamoka 3 klasės mokiniams „Let‘s count School items!“. Pamoką organizavo anglų k. mokytoja E.Čepulienė ir 3 kl. mokytoja R.Sankaitienė. Pamokoje buvo naudojami išmanieji robotukai MIND DESIGNER. Gavę užduotis trečiokai, bendradarbiaudami grupelėse, turėjo parašyti tinkamą algoritmą iki nurodyto daikto. Visi pritarė, kad smagiausia dalis – programuoti robotukus! O jei ir suklydai, nieko tokio! – kartu klaidas taisyti visada drąsiau, o ir taisymo būdų – galybė!

Žinome, kad bendradarbiaujate su Naujamiesčio lopšeliu-darželiu „Bitutė“. Galbūt planuojate robotukus pristatyti ir darželio mažiesiems?

Spalio 8 d. gimnazijos robotukai MIND DESIGNER jau svečiavosi Naujamiesčio lopšelyje-darželyje „Bitutė“. Priešmokyklinukams vyko anglų kalbos pamokėlė „Fun numbers by MIND DESIGNER“. Reikėjo ne tik kantrai klausytis, ko išmanusis draugas prašo anglų kalba, bet pasitariant bei pagelbstint vienas kitam, surasti tinkamą skaičių kelią.

Ar šią veiklą organizavote viena?

Ne, dirbome kartu su anglų k. mokytoja E.Čepuliene bei auklėtoja V.Magyliene. Tai buvo labai įdomi ir linksma pamoka. Na, o su vaikais sutarėme susitikti Naujamiesčio gimnazijos skaitykloje ir pratęsti pažintį su robotukais.

Kokia prosocialinė vertybė labiausiai ugdoma integruojant MIND DESIGNER robotukus į ugdymo procesą?

Didžiausia vertybė – vaikų bendradarbiavimas, problemų sprendimas kartu.

Nuoširdžiai dėkojame už pokalbį ir už tai, kad robotukai jau peržengė Naujamiesčio gimnazijos teritoriją ir buvo pristatyti ne tik Naujamiesčio lopšelyje-darželyje „Bitutė“, bet ir Švietimo centre vykusiame mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarime. Po šio susitikimo robotukais jau susidomėjo Velžio lopšelis- darželis ir Velžio gimnazija, o jūs maloniai sutikote juos pristatyti šioms bendruomenėms. Kartu su projekto koordinatore Jurgita Vaitekūniene džiaugiamės, kad MIND DESIGNER robotukai  paskatino ne tik vaikų, bet ir mokytojų bendradarbiavimą. Tai ir yra tikroji projekto „Prosocialinės vertybės“ pridėtinė vertė.

Lauros Šinkūnienės nuotraukos

La vida es puro teatro

En el Cole Pio del Rio Hortega de Portillo, los alumnos de 4º,5º y 6º se mezclan una vez a la semana en grupos de 12 para realizar diferentes talleres. Uno de ellos es el teatro. Y a través de él se  trabajan Valores Prosociales.

Representan cada semana una performance estática, donde se  cuenta una historia social. En esta ocasión se plantea el problema de que un minusválido  llega a un centro comercial y se encuentra su plaza de aparcamiento ocupada. Otra representación fue la de un caso de bulling por el aspecto del niño…   

El profe les cuenta la historia y ellos deben interpretarla usando los objetos que tienen a su alcance y una vez completada la escena… permanecer estáticos. Otro grupo de alumnos tendrá que adivinar qué era lo que se trataba de expresar.

Una vez adivinado deben sacar una moraleja sobre la historia.De este modo, además de los valores que se trabajan de manera explícita, se está desarrollando la colaboración, el trabajo en grupo, el respeto del turno de palabra, la confianza de unos en otros y la ayuda mútua que les ayuda a superar la vergüenza, el miedo a hablar en público… y todo lo que conlleva hacer una performance!

Entre todos los alumnos han elaborado una lista de valores y aprendizajes  como propuesta para fomentar la empatía y compañerismo.

La actividad ha sido un éxito, puesto que todos han trabajado muy bien en grupo, han aportado y aprendido a respetar las ideas y pensamientos de otros. Además ha sido muy divertido y todos hemos disfrutado un montón.

PYKTIS MAIŠELYJE arba socialinio emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“

Maždaug nuo 2009 metų Lietuvoje pradėta intensyviai kalbėti apie socialinį emocinį ugdymą, ugdymo įstaigose imtos diegti įvairios programos. Daugiausiai mokinių yra ugdoma pagal šias programas: „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Paauglystės kryžkelės“ ir „Olweus“. Tačiau išradingi ir kūrybiški mokytojai savo darbe taiko ir įvairių kitų programų elementus. Šį kartą noriu pristatyti Panevėžio rajono Velžio lopšelio-darželio, kuriame, remiantis bandomuoju projektu, jau daugiau nei trejus metus vaikai ugdomi pagal socialinio emocinio intelekto ugdymo programos „Kimochis“ metodiką.

Žvilgsnis į programą „Kimochis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Daivos Ignatavičienės akimis. Žodis „kimochis“ kilęs iš japonų kalbos  ir reiškia jausmą. Ugdymo programa „Kimochis“ skirta emocinio intelekto ir vaiko charakterio ugdymui, pozityvaus elgesio skatinimui bei bendradarbiavimo įgūdžių lavinimui. Kimochiai – skirtingus charakterius turintys žaislai: Vikšrelis, Debesėlis, Katė, Balandė Meilė, Lipšniakojė, visi jie turi „jausmiukus“– mažas pagalvėles, ant kurių vienoje pusėje užrašyti jausmai, o kitoje pusėje nupieštas veidelis, atspindintis tą jausmą. Programos metodinių priemonių komplekte yra ir knygelės apie jausmus. Mylimiausias vaikų žaislas yra debesėlis, nes jis turi du skirtingus veidelius. Jei nuotaika keičiasi, vaikai į kimochių kišenėles gali įdėti kitus „jausmiukus“ (piktą, linksmą, liūdną ar draugišką), jiems labai patinka ieškoti „jausmiukų“. Dirbdama su kimochiais įprastai organizuoju 10–15 min. smagias, įtraukiančias ir inovatyvias veiklas, padedančias įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kadangi jau keletą metų Velžio lošelyje-darželyje įgyvendinu socialinio emocinio intelekto ugdymo programą „Kimochis“, pastebėjau jos vertę: vaikai sėkmingai sprendžia socialines ir emocines problemas, tampa geranoriškais ir kuria tvirtus santykius, priima sprendimus ir sprendžia keblias situacijas. Žinoma, vaikai gyvena realiame pasaulyje, todėl išgyvena ir įvairias emocijas, bet mokomės, kaip jas suvaldyti, pavyzdžiui, pyktį mes uždarome maišelyje!

 

Žvilgsnis svečio akimis. Paskambinusi į Panevėžio rajono Velžio lopšelį-darželį ir paprašiusi suteikti galimybę giliau susipažinti su socialinio emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“ ir stebėti veiklą grupėje išgirdau atsakymą, kad atvykti galiu jau tą pačią savaitę (neslėpsiu, jog nustebau). Po poros dienų jau pravėriau naujuosius Velžio lopšelio-darželio teritorijos vartus (ilgai lauktus ir pagaliau sulauktus!). Žingsniuodama link pastato ir žvelgdama į ant grindinio plytelių besišypsančius, grėsmingai įžūlius, linksmus, sutrikusius ar ironiškus geltonus emocijų veidelius supratau, jog emocinis ugdymas šiame darželyje prasideda vos pravėrus vartus.  Tuo metu lopšelyje-darželyje buvo ir kitų svečių, tačiau direktorė Lilija  Miežinienė ir direktorės pavaduotoja Reda Revotė kaip visada pasitiko besišypsodamos. Pravėrus vaikų grupės „Bitutės“ duris ir pasisvečiavus apie pusvalandį pasidarė aišku, kodėl mokytojos iš karto sutiko priimti ir joms nereikėjo ypatingo pasirengimo. Spragsėdama fotoaparatu lyg ir pasislėpiau po žurnalistės kauke, bet iš tiesų atidžiu, daugiau kaip dvidešimties metų darbo su vaikais stažą turinčio žmogaus žvilgsniu stebėjau tai, kas vyksta. O vyko nuostabūs dalykai!!! Mokytoja Daivos Ignatavičienė ir vaikai jautėsi lyg žuvys vandenyje,  jų visiškai netrikdė svetimas žmogus, jie nuoširdžiai kalbėjosi apie savo emocijas, nepasigirdo kikenimo, kai berniukas, kurio tėtis įsidarbino kitame mieste, pasakė „man liūdna, nes tėtis nepasiima iš darželio“, ar tada, kai mergaitė ištarė „esu sunerimusi, nes dėdė išvyko į užsienį“. Nuoširdūs vaikiški draugų apkabinimai ir pagalba tam, kuriam dėl raidos sutrikimų pačiam dar sunkiai sekasi įvardyti savo emocijas, sukūrė ypatingą aurą. Vėliau mylimiausias vaikų kimochis Debesėlis keliavo iš rankų į rankas, ir tai, kaip meiliai prie savęs vaikai glaudė žaisliuką, puikiausiai parodė, kad programa gyva ne lopšelio-darželio dokumentuose, o mažose vaikų širdutėse. Tai tik dalis mano emocijų, kurias išgyvenau Velžio lopšelyje-darželyje, straipsnyje neaprašyta visa socialinio emocinio intelekto ugdymo programos „Kimochis“ įgyvendinimo metodika, tačiau susidomėjusiems ją ateityje puikiai galėtų pristatyti programos įgyvendinimą darželyje pradėjusi, bet šiuo metu savo mažylį auginanti Renata Lukoševičienė, jos veiklą tęsianti Reda Revotė, sumaniai kolektyvui vadovaujanti Lilija Miežinienė, o mokytojos Daivos Ignatavičienės auksinė patirtis, kaip iš programos pasirinkti tai, kas „geriausiai veikia“ tikrai būtų naudinga ne tik ikimokyklinio, bet ir pradinio ugdymo mokytojams.

Tuo pačiu emocijų veidelių keliu išeidama iš teritorijos prisiminiau ir kitus vizitus į šį darželį, atmintyje iškilo ir buvusios ilgametės darželio direktorės Palmos Butkuvienės šypsena. Užverdama darželio vartus pagalvojau: „Ugdymo įstaigos darbuotojai, kurie be specialių pasirengimų į realias veiklas sutinka priimti svečius, ir parodo aukštą savo emocinį intelektą (EI)“. Matyt, tai viso kolektyvo ne vienerių metų darbo rezultatas.

Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

Daugiau apie socialinį emocinį ugdymą:

http://www.nmva.smm.lt/wp-content/uploads/2012/12/Socialinis-emocinis-ugdymas.-Kas-tai-Kuo-gali-mums-pad%C4%97ti-2009-gruodis.pdf

Apie emocinį intelektą skaitykite Daniel Goleman knygoje „Emocinis intelektas. Kodėl jis gali būti svarbesnis nei IQ

Anotation in English

This article is about the social emocional program “Kimochis” ir Panevezys district Velzys kindergarten. The “Kimochis” elementary program is a universal, school-based, social emotional Learning (SEL) curriculum designed to give children the knowledge, skills and attitudes they need to recognize and manage their emotions, demonstrate caring and concern for others, establish positive relationships, make responsible decisions, and handle challenging situations constructively.

More about program: http://www.kimochis.com/learn/elementary-program

More about Emotional and Social Intelligence:

Video “Crucial Competence: Emotional and Social Intelligence in Leadership” https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=GQhbFkB-oLc

Books. Daniel Goleman “Emotional Intelligence” Daniel Goleman (1995, Bantam Books), The New York Times Best Seller; “Working with Emotional Intelligence” (1998, Bantam Books); Goleman’s most recent best-seller is Focus: The Hidden Driver of Excellence (Harper, 2013).

More about Daniel Goleman http://www.danielgoleman.info

 

 

 

Kaip atpažinti emocijas?

  

Panevėžio rajono švietimo centras įgyvendinamas „Erasmus+“ projektus „Prosocialinės vertybės“ („Prosocial values“) ir „MOV-UP“ (http://movup-project.eu), skatina ugdymo įstaigas daugiau dėmesio skirti emociniam ir vertybiniam ugdymui.

Ypač svarbu išmokti atpažinti emocijas, vėliau išmokti jas apibūdinti, o pats sudėtingiausias etapas, ne visada įveikiamas net suaugusiems žmonėms, – valdyti emocijas bet pajusti empatiją. Pasiremdamas Naujamiesčio lopšelio-darželio „Bitutė“ patirtimi ugdymo procese panaudoti emocijų lėles Švietimo centras pristatė šias lėles klasių vadovų metodiniame būrelyje. Džiugina tai, kad jau tą pačią dieną emocijų lėlės iš Švietimo centro iškeliavo į Velžio gimnaziją. Velžio gimnazijos mokytoja Jolanta Andriuškevičienė kūrybiškai panaudojo emocijų lėles pradiniame ugdyme, o Asta Klydžienė istorijos ir pilietinio ugdymo pamokose. Emocijų lėlės tinka ir mokinio emocinei būsenai įvardyti, ir skaitomos knygos personažų savijautai atskleisti, ir kuriamos istorijos nuotaikai iliustruoti. Kiekvienas mokytojas tikrai ras daugybę galimybių, kaip ne tik suteikti pamokoms vaizdingumo, bet ir ugdyti mokinių emocinį intelektą. Susidomėjusius emocijų lėlėmis kviečiame apsilankyti VŠĮ „Psichologinio konsultavimo grupės“ tinklalapyje http://pkg.lt/priemone.

Na o tiems, kam neįdomu žaisti su lėlėmis, siūlome dar du emocijų kūrimo receptus.

Receptas informacinių technologijų gerbėjams. Išbandykite Ugdymo plėtotės centro įgyvendinto projekto  metu sukurtą žaidimą „Emocijos ir bendravimas“ http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/emocijos_ir_bendravimas/,scenario.16,position.0.

Receptas gamtos gerbėjams. Jums reikės: 30 minučių pasivaikščiojimui lauke; gerų draugų būrio; mažo krepšelio gamtos gėrybėms (spalvingiems medžių lapams, uogoms, gilėms, kaštonams ir kt.). Iš šalnos įvairiomis spalvomis nuspalvintų lapų ir kitų gamtos gėrybių susikurkite savo emocijų veidelį. Tikimės, kad pasivaikščiojimas su draugais įkvėps jus sukurti džiaugsmingus veidelius, tačiau būtinai pažiūrėkite ir į draugo sukurtą veidelį, pasistenkite suprasti, kokias emocijas išgyvena jis, juk empatija – tiesiausias kelias į draugystę.

 

Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja

Greetings daily!

The promotion of ProSocial Values in our community starts from the earliest years. At  this school, 3 years old children start everyday with this lovely, simple and meaningful activity: Each day, there is one children named as the one who will welcome, one by one, all his/her classmates, they say “good morning”, shake hands and gives a couple of kisses or a hug, or both, kisses and hugs, if they feel like. This activity allows children to dedicate quality time to each other for greeting and wishing good day.

 Greeting and wishing a good day, look to each other, talk with affection and with respect… is one of the best ways to practice daily and from the earliest ages Values we want to achieve.

El reto de “ El cazo de Lorenzo”

Esta mañana, los alumnos de 1º y 3º de Educación Primaria del colegio de Portillo, hemos trabajado una vez más en  favor de conseguir nuestro reto de hacer un mundo mejor, promoviendo los Valores Prosociales.

Nos hemos ayudado de la maravillosa historia del libro “El cazo de Lorenzo”. Nuestras profes, María y Noelia nos lo han leído, lo hemos visto también en la pizarra digital y después todos lo hemos comentado. Poco a poco hemos ido identificando y desgranando nuestros “cazos”, nuestras carencias, necesidades, dificultades, también nuestras fortalezas y potencialidades. Y juntos hemos pensado en cómo podemos ayudarnos unos a los otros.

Algunos de los alumnos y alumnas más mayores han escrito sobre ello, otros han dibujado y los más pequeños han modelado en plastilina. Todo ello en un ambiente, donde la reflexión y las propuestas sobre cómo ayudar a los compañeros y a ellos mismos, eran los protagonistas.

Hacer conscientes a las niñas y niños de sus propias carencias, también de sus fortalezas. Valorar y aceptar a las personas tal y como son y, a la vez, plantearse cómo poder ayudarse unos a otros, es un  gran paso en el “Reto” de hacer un mundo donde los Valores Prosociales jueguen un papel destacado.

Link al twitter de nuestro cole:  https://twitter.com/hashtag/ProSocialValues?src=hash