Prosocialių vertybių chartija

 

Prosocialių vertybių chartija

(mokykloms……………………..)

Atsižvelgiant į tai, kad švietimo tikslas nėra vien perduoti nuomones, bet taip pat ir skatinti individualų tobulėjimą perimant vertybes, kurios padės tam asmeniui tampti tokiu, kuris pozityviai prisidės prie visuomenės gerovės, ši mokykla yra aktyviai įsipareigojusi gerbti, perduoti ir reklamuoti šias prosocialias vertybes mokinių tarpe.

Taika – tikslas, kuriuo dalinasi visi, bendras požiūris, aktyvi išeičių iš konfliktų paieška.

Bendrystė – įsipareigojimas padėti tiems, kuriems pagalba reikalinga, be diskriminacijos dėl kilmės, sugebėjimų, lyties, socialinių sąlygų ir amžiaus.

Tolerancija – kitų vertingumo pripažinimas, įvairovės vizija, gerovės šaltinis.

Pagarba – sugebėjimas priimti žmonių skirtumus bei su jais sugyventi.

Teisingumas – teisingumo forma, kuri pripažįsta asmenų teises bei galimybes.

Bendradarbiavimas – gebėjimas komunikuoti bei kartu dirbti, pripažįstant visų indėlio svarbą.

Abipusė pagalba – pasiruošimas duoti ir gauti, klaidų supratimas bei būtinas žingsnis link asmeninio tobulėjimo.

Dėkingumas – sugebėjimas suteikti vertę, pripažinti kitų indėlį bei žinoti kaip į tai atsakyti.

Jautrumas – kitų supratimas per save ir kitą, žodinės komunikacijos bei atvirumo sunkumų įveikimas.

Jausmai – gebėjimas priimti savo bei kitų emocijas, suvokimas kaip pastebėti savo psichologinę būseną.

Pozityvūs santykiai – troškimas kurti santykius su kitais žmonėmis, paremtus pagarba ir pozityviu bendravimu.

Laisvė – pagrindas asmeninėms bei kitoms teisėms, išraiškos, minties ir egzistencijos laisvė.

Pilietybė – indėlio pripažinimas konstruojant bei prižiūrint daugiau nei visuomenę.

Švietimas – įrankis pasaulio supratimui, potencialo bei talentų pastebėjimui.

Daugiakalbystė ir komunikacija – būdas pasiekti skirtingas kultūras, pajuntant jų esmę bei turtingumą.

Aplinkosauga – veikimas nukreiptas į žmogaus kaip ekosistemos dalies pripažinimą, kur asmuo turėtų būti saugotojas, o ne pavojus.