Forum

Sorry, this is not available in this language

Sorry, this is not available in this language

Please or Register to create posts and topics.

Национални Координатори

Институция, координираща на национално равнище с представителните лица

КАИТ ЕКСПЕРТ  

Иглика Ангелова

Координатор

Contact

"Никой не е излишен "- училища и детски градини - посланици

 

Виолета Дряновска

Директор 10 ДГ "Чебурашка" гр.София

Първата детска градина с международен принос

София Янкулова

Директор 66 ДГ "Елица" Панчарево гр. София

Първата детска градина със самостоятелен проект по Просоциални ценности

Искра Владимирова

Директор 5 ОУ "Христо Ботев" гр.Кюстендил

Първият директор планирал Просоциални дейности за цялото училище за цяла година.

%d bloggers like this: