Игри за социални умения

Игри за социални умения

При преподаването на просоциално поведение може да се фокусираме върху ценности, които ни позволяват да развиваме умения свързани с социалното поведение като: комуникация, мултиезикова комуникация, гражданско съзнание, образование.

(ctrl+click on the title for the direct link)

Изгради си собствен герой

Едукамигрант

Интерландия (Как да се справяме блестящо с интернета)

лайка

Прасенцето от купчината

Упоритите гребла

Колебание

Разклати лодката

Тормоз в училище

Супа според сезона

залюлейте люлката

преследването

Изграждане на кулата

Да спасим света