#ProSocialWeek ООУ Ж. Брајковски – Скопје

Leider ist der Eintrag nur auf Amerikanisches Englisch verfügbar.

Во рамките на проектот за Просоцијални вредности #ProSocialValues, #ProSocialWeek учениците од Училиште Живко Брајковски, членови на секцијата „Здрава храна, здрави генерации“ во мешан етнички состав од 6-9 одделение под менторство на наставничките С. Урџанис и Nazmije Bela поддржан и од фондацијата Песталоци во учебната 2019/20 реализираа повеќе работилници на кои од тестенини изработија разновидни украси, лампиони, елки, венци и слично. Беа во посета на фабриката за здрава храна Виталиа, а активностите ги продолжија и од дома за време на пандемијата предизвикана од корона вирусот преку Zoom апликацијата. Учениците изготвија презентации и флаери со пораки за здрава храна.

Учење преку игра- Inno4Edu хакатон

Leider ist der Eintrag nur auf Amerikanisches Englisch, Italienisch, Europäisches Spanisch, Türkisch, Litauisch, Mazedonisch und Bulgarisch verfügbar.

Три дена гејмери, графички дизајнери и уметници работеа со десет ментори од Бирото за развој на образованието, академици и едукатори од предучилишно образование и од основно образование на заедничко создавање електронски игри за поттикнување на учењето преку игра.

Најдобрите онлајн и дигитални игри што ќе се подготват на овој хакатон ќе бидат вклучени во националната веб платформа за образование – онлајн библиотека со едукативни игри и ресурси за родители и наставници кои ќе служат за да се збогатат можностите за учење на децата од предучилишна возраст и во првиот циклус на основно образование (од 1 до 3 одделение).

“Учењето преку игра е еден од најважните начини на кои малите деца стекнуваат суштински знаења и вештини. Тие играат за да го разберат светот околу нив. При изборот да играат со она што им се допаѓа, децата развиваат вештини во сите развојни домени: во интелектуалниот, социјалниот, емоционалниот и физичкиот домен. Подеднакво важно е што тие ги развиваат вештините неопходни за учење како што се способноста за решавање проблеми, анализа, проценка, примена на знаењето и креативност,“ Бенџамин Перкс, претставник на УНИЦЕФ.

Глобалните истражувања покажуваат дека учењето преку игра ги подобрува академските и развојни резултати на децата. Исто така, тие потврдуваат дека има долгорочни придобивки од програмите за развој во раното детство во кои децата се изложени на учење и решавање проблеми преку самоиницијативни активности и насоки од наставниците. Иако традиционалниот пристап кон учењето во основните училишта е фокусиран на предавања, истражувањата покажуваат дека учењето преку игра е подеднакво ефективно и во програмите во основните училишта.

Практичните алатки кои ќе бидат достапни на веб платформата се дизајнирани за да го поддржат учењето преку игра на сите места каде што детето најчесто престојува – дома, во предучилишните установи и на училиште.

Inno4Edu хакатонот се организира во партнерство со СмартАп – Лабораторија за социјални иновации со поддршка од Владата на Велика Британија преку Британската амбасада во Скопје во партнерство со УНИЦЕФ, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика и Бирото за развој на образованието како дел од програмата „Создавање средина што овозможува подобрување на квалитетот на образованието преку ко-креирање и иновации“.

Текстот е превземен и споделен од веб страната на УНИЦЕФ

https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/соопштенија/учење-преку-игра-inno4edu-хакатон

УНИЦЕФ ги промовира правата и добросостојбата на сите деца, во сé што работиме. Заедно со нивните партнери, работат во 190 земји и територии за да ја спроведат таа заложба во практична акција за доброто на сите деца, секаде, фокусирајќи се особено на најралнивите и најмаргинализирани деца.

За повеќе информации за УНИЦЕФ и нивната работа за децата, посетете ја www.unicef.mk.

Можете да го следите УНИЦЕФ на TwitterFacebook, Instagram и YouTube.

 

Image may contain: 5 people, people sitting

Image may contain: 6 people, people sitting

Презентација на МултиЗборко на Хакатон „Креирај игри за најмладите“

Leider ist der Eintrag nur auf Mazedonisch verfügbar.

Презентација на „МултиЗборко“ на хакатонот „Креирај игри за најмладите“

На хакатонот „Креирај игри за најмладите“ кој е наменет за креирање игри за деца од 3 до 10 години, „Пријатели на образованието“ учествува во тим со едукативна игра за учење сообраќај. Овој хакатон е во склоп на проектот „Создавање средина што овозможува подобрување на квалитетот на наставата и учењето преку ко-креирање и иновации“ #Inno4Edu кој е финансиран од Владата на Обединетото Кралство преку Британската амбасада во Скопје, со поддршка на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование и УНИЦЕФ, а го спроведува СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации.
#Inno4eduMK

#FriendsOfEducation #HakatonDay2 #Ino4eduMK

Image may contain: 1 person, standing and indoor
No photo description available.

 

,,Shape your educational heart“ Vth EduConference – Skopje, Republic of North Macedonia

Leider ist der Eintrag nur auf Amerikanisches Englisch, Italienisch, Europäisches Spanisch, Türkisch, Litauisch, Mazedonisch und Bulgarisch verfügbar.

,,Shape your educational heart“ беше мотото на нашата и Ваша #ПеттаЕдуКонференција2019. Не без причина. Драги пријатели, од срце Ви благодариме на љубовта и ентузијазмот кој уште еднаш искрено ги споделивте со нас. Посебна благодарност би сакале да упатиме до господинот Петар Атанасов за неговата безрезервна доверба и поддршка во промоцијата на овој меѓународен едукативен настан, која беше дадена искрено и од срце. Веруваме дека и во иднина заедно ќе имаме можност да покажеме дека токму срцето е нашата најмоќна едукативна алатка.
#FifthEduConference2019
#ProSocialValuesErazmus+

No photo description available.
http://www.friends-of-education.org/инфо-4/

На конференцијата учествуваа претставници на институци и еминентни домашни и странски предавачи представници на партнер-организациите во проектот Pro Social Values од Италија, Турција, Литванија, Шпанија, Бугарија и Македонија:

  • Polo Europeo Della Conoscenza (Италија)
  • Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Турција)
  • Panevezio Rajono Svietimo Centras (Литванија)
  • Consejeria De Education (Шпанија)
  • Trakia University (Бугарија)
  • Friends of Education (Македонија)

Фокусот на Петтата#ЕдуКонференција2019 беше поставен на промовирање и подобрување на комуникацијата, развивање  емпатија, меѓусебно помагање и инклузија во училишната образовна практика, зголемување на соработката меѓу децата и младите, како и меѓу родителите, наставниците и пошироката заедница и локална средина.

Учесниците уште еднаш имаа можност  да следат предавања на експерти од земјата и странство, на теми од интерес за воспитно образовната дејност и професионалниот развој на наставниот кадар, чија крајна цел е насочена кон намалување на насилството помеѓу врсниците и интеграција на различни групи во општественото живеење засновано на позитивни општествени норми и вредности.

 

Реализирани активности во рамките на проектот ПРОСОЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ

Galerie

Leider ist der Eintrag nur auf Amerikanisches Englisch, Italienisch, Europäisches Spanisch, Türkisch, Litauisch, Mazedonisch und Bulgarisch verfügbar.

Учениците од II3 одделение, од нашето училиште, реализираа активности во рамките на проектот ПРОСОЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ. По покана на  родител(претприемач) и  во соработка со локалната средина, учениците, наставничките и група родители заедно,  остварија посета на Маркетот „Тинекс“ во рамките на ТЦ„Зебра“ . Учениците имаа за цел преку заедничка дружба, соработка и непосредна комуникација да се запознаат со здравата храна, потекло и начин на одржување, запознавање со нови видови овошје и зеленчук кои се одгледуваат и растат во различни поднебја од нашето, да развиваат одговорен однос кон храната, да се поттикнува претприемачки дух и промовирање на етичко однесување на јавни места.

http://oukimcentar.edu.mk/index.php/galerija/foto-galerija/category/63-2018-11-12-22-43-00

Во вториот дел од активноста се реализира ликовно изразување-сликање со основна боја, мотив „Црвени јаболка“.