Игри за развивање Социјални вештини

Просцијалното учење може да се фокусира на вредностите кои ни овозможуваат да го зацврстиме повеќе социјалното однесување како: комуникација, повеќејазичност, државјанство, образование.

(ctrl+click on the title for the direct link)

Создавање на свој херој

Едукамигрант

Интерленд(Бидете неверојатни на интернет)

Laika(На трагата на златната коска)

Прасе на купчето

Силни Весла

Дилема

Заклати го чамецот

School Bullying

Супа на сезоната

Занишај ја нишалката

Бркотница

Заедничка кула

Спасување на светот