Autor: slavicame

Friends od Education

Слични и Различни

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „И…

Проблеми на Младите

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПРОБЛЕМИ…

И Зборовите Повредуваат

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието „И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ …