slavicame

Friends od Education

ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ, ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИЛЕП, ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЏИЈА  Опис…

Собирање и одземање на броеви до 20

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  Собирање и одземање на броеви до 20, ООУ„Гоце Делчев“Прилеп, Татјана Јованоска  Опис на активноста: Активностите се реализираат во природа започнувајќи со разговор за годишното време и  сл. Учениците  имаат  за задача низ тревата да ги пронајдат ластовиците ,пеперутките,мравките да  го избројат  нивното количество да го поврзат со број, да…

HALLOWEEN 2018

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието HALLOWEEN…

Прославуваме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,   за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  Прославуваме, ООУ„Гоце Делчев“ Прилеп, Снежана Дуковска    Опис на активноста:  Цели…