Activities for children and adults for developing kindness and empathy

Just like being fit requries working out the body muscules, developing empathy and kindness requries practicing those skills in order to be able to recognize, pro-actively use and share them with the others. The following article provides many different activities and worksheets which could be use with people of all ages:https://positivepsychologyprogram.com/kindness-activities-empathy-worksheets

 

 

 

Helping children recognize emotions

According to Gwen Dewar, PH.D. being able to recogize different emotions is a key to a sucessful communication. Children learn to read facial expression along the way of their development. But what can we do to help and ensure this successful development. For more information please read the article providing more useful tips: https://www.parentingscience.com/facial-expressions-for-kids.html

Добра практика: Игри за социални умения

Проект за изграждане на социални умения дава възможност на 25 първокласници да използват игри за развиване на социално и емоционални умения. Подобни игри спомагат за предотвратяване на агресивно поведние и разрешаване на конфликти, изграждане на консенсус сред децата. За повече информация: http://www.haskovo.net/news/443553/S-igri-i-veseli-zanimaniya-parvolaci-usvoyat-socialni-umeniya-

Social interest and integration linked to higher body temperature

F13X02 Emperor penguin (Aptenodytes forsteri) huddle in bad weather, Antarctica, July.

 

A group of scientist working on the  The Human Penguin Project: Climate, Social Integration, and Core Body Temperature project have found interesting prove that being in a group is not only natural to human beings but also highly needed for us in order to keep our core body temperature in the needed levels. For more information please see: https://www.collabra.org/articles/10.1525/collabra.165/?fbclid=IwAR1G9Gk4cTYiDF3q2Tq2ExdcPZCEKkODxK6YDvsjueDAZO4preNpFUcJvcc

Софтуеър «Заедно на училище» помага на деца със СОП

Проект «Заедно на училище» има цел да подпомогне деца и ученици със СОП на възраст от 7 до 14 години – с дислексия и хиперактивност и подходящ за деца с ХАДВ, аутизъм, различна степен на интелектуална недостатъчност, деца с остатъчен слух, деца с практическа глухота, деца със зрителни дефицити с цел подпомагане на обучението в училище по български език и математика. В рамките на прокета е създаден софтуерът, даващ възможност от една страна за лесен достъп от всяка обурудвана с компютър стая с достъп до Интернет. Към настоящият момент са готови материалите за софтуера по секция Математика и продължава изготвянето на същите по модул български език.

допълнителна информация както и достъп до софтуера можете да намерите тук: http://elasnas.bg/page/software