Category: Blog

Игри помагат на децата да учат математика

“Таблетите влизат в учебните часове на най-малките, за да им помагат. Чрез специално създадени игри децата ще развиват социалните си умения и ще практикуват наученото по математика”   Повече може…

What Are Cooperative Games?

The Prosocial Values can be taught in different ways. As teachers and experts in pedagogy we know that what is learned while feeling positive emotions reamins  longer in our memory…