Pamokų idėjos

Mokytojos Asta Klydžienė, Dalia Kukenienė, Reda Raštutienė, Irma Mitigailaitė, Angelė Paulauskienė, Aušra Kumer, Daiva Nakrošienėnė, Arūnas Ambraška, Elena Bartkienė, Vaida Vaitkevičienė,  Dalia Kukenienė, Jolanta Andriuškevičienė, Jonas Lėpa, Asta Gailiušienė, Danutė Rudzevičienė pakvietė savo mokinius į įdomias, emociniam ugdymui skirtas veiklas.

Pirmadienio rytas prasidėjo klausimu: „Kaip jautiesi?“. Mokiniai  galerijoje „Baltoji niša“ sukūrė emocijų sieną. Labiausiai pradžiugino tai, kad dauguma mokinių į mokyklą atėjo linksmai nusiteikę.

Mokytoja Asta ir mokytoja Jolanta mokinius, naudojantis programėle „Classroomscreen“ (www.classroomscreen.com), kvietė įsivertinti savo emocijas. Mokytoja Reda pasaulio pažinimo pamokoje mokinius pakvietė pažaisti žaidimą „Emocijos ir bendravimas“, padedantį ugdytis prosocialines vertybes. Mokytojos Elenos vadovaujami trečiokai piešė savo nuotaiką, o mokytoja Irma kartu su savo mokiniais diskutavo, kokiomis spalvomis galima nupiešti emocijas ir piešė piešinius „Emocijos spalva“. Mokytoja Aušra trečiokus mokė sukurti draugišką šaržą, mokytoja Dalia su septintokais kalbėjosi tema „Kokia nuotaika pradedu savaitę?“, o mokytoja Daiva mažuosius pirmokėlius mokė ne tik skaityti, bet ir aptarti besikeičiančias emocijas.

Mokytoja Asta šeštoje klasėje organizavo „Vertybių aukcioną“. Mokytojas Arūnas pakvietė septintokus atsakyti į klausimą „Kokias emocijas man sukėlė Egipto piramidės?“. Mokytojo Jono vadovaujami antrokai dalyvavo klasės karaokė dainų popietėje „Šypsenėlė šildys mus visus“.

Mokytojo Jono pirmokai įsivertino savo nuotaiką lentoje priklijuodami nuotaikingus veidelius, o mokytojos Danutės vadovaujami ketvirtokai dalyvavo diskusijoje „Kaip elgtis, kad visiems klasėje būtų gera?“.

Panevėžio rajono švietimo centro direktorė, „Erasmus+“ KA2 programos projekto „Prosocialinės vertybės“ koordinatorė Jurgita Vaitiekūnienė į Velžio gimnaziją pakvietė neuroedukacijos studijos lektorę Rėdą Grigaitienę, kuri kartu su mokytojomis Angele ir Dalia dviem penktokų klasėms vedė neuroedukacijos užsiėmimus.

Visoje gimnazijoje tą dieną dominavo teigiamos emocijos – pažinimo džiaugsmas ir laimė bendradarbiaujant su klasės draugais pasiekus puikių mokymosi rezultatų.

Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto ekpertė

Rispondi