Din păcate acest articol este disponibil doar în български.

Стара Загора, 18 юни

В Стара Загора на 21 юни се открива XVIII Национален педагогически форум. На пресконференция в регионален център на БТА, гр. Стара Загора проф. Галя Кожухарова, директор на ДИПКУ/Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите/ в Тракийския университет запозна медиите с предстоящите събития
Предвижда се  кръгла маса на тема: “Устойчиво развитие и просоциално поведение за превенция на отпадането от училище”.
Във форума са регистрирани 100 учители, психолози и университетски преподаватели от цялата страна. Ще бъдат представен нов проект на ДИПКУ- ProSocial Values  “ProSocial Values” 2017-1-IT02-KA201-036860, в който чрез игри, учениците ще могат да усвояват просоциални умения и ще затвърждават ценности свързани с позитивното взаимодействие в и извън класната стая. 

Lasă un răspuns