Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.

РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ- КОНФЛИКТИТЕ СЕ СКАЛИЛА, 

ОУ„КОЧО РАЦИН“ИВАЊЕВЦИ ПОУ С.ВАШАРЕЈЦАМарина Стојчевска

НА ТАБЛАТА СЕ ЦРТААТ 9 СКАЛИЛА ДОВОЛНО ШИРОКИ ЗА ДА МОЖАТ ДА СЕ ЗАЛЕПАТ ЦРТЕЖИТЕ ОД ПРИКАЗНАТА, НА СЕКОЕ СКАЛИЛО ПО ЕДЕН ЦРТЕЖ. 

СЕ ЧИТА ПРИКАЗНАТА  „КОНФЛИКТИТЕ СЕ СКАЛИЛА“ И УЧЕНИЦИТЕ ГИ БАРААТ СООДВЕТНИТЕ ЦРТЕЖИ И  ГИ РЕДАТ ЛЕПАТ  НА ТАБЛАТА ВО ОДНОС НА ТОА КАКО СЕ РАЗВИВА КОНФЛИКТОТ   МЕЃУ  ДВАТА ЛИКОВИ ОД ПРИКАЗНАТА СЕМИР И ЈАНА. 

ПОТОА  НА УЧЕНИЦИТЕ ИМ СЕ ЗАДАВА ЗАДАЧА ДА ИЗНАЈДАТ НАЧИНИ КАКО ДА СЕ РЕШИ КОНФЛИКТОТ ПРЕД  ДА СТИГНЕ ДО НАЈВИСОКОТО  СКАЛИЛО.УЧЕНИЦИТЕ ГИ ПРЕЗЕНТИРААТ СВОИТЕ РЕШЕНИЈА. 

УЧЕНИЦИТЕ ВО ПАР ГИ ГЛУМAT СИТУАЦИИТЕ ОД ПРИКАЗНАТА И РЕШЕНИЈАТА ЗА КОНФЛИКТОТ. 

 

УЧЕНИЦИТЕ  ВО ОВАА РАБОТИЛНИЦА  СЕ ОСПОСОБИЈА  ДА ГО ИДЕНТИФИКУВААТ ИЗВОРОТ НА КОНФЛИКТОТ, ДА ГИ СОГЛЕДААТ  РЕАКЦИИТЕ ВО КОНФЛИКТНАТА СИТУАЦИЈА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ТАКВИТЕ РЕАКЦИИ. 

УЧЕНИЦИТЕ УЖИВАА ВО АКТИВНОСТИТЕ И МЕЃУСЕБНО КОМУНИЦИРАА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА КОНФЛИКТОТ КОЈ Е ЗАКАНА ЗА ДОБРИТЕ ОДНОСИ МЕЖУ ЛУЃЕТО,ДЕЦАТА И  ЗАКАНА ЗА НЕГУВАЊЕ  НА МЕЃУСЕБНИ ПОЗИТИВНИ ЧУВСТВА 

Lasă un răspuns