Categorie: Nobody Less Activities

Обработка на лектирно дело

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ОБРАБОТКА НА ЛЕКТИРНО ДЕЛО, ООУ ,,ДРАГА СТОЈАНОВСКА“ СОПИШТЕ, ЕЛЕНА КРСТЕВСКА Опис…

Круг на комплименти

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Круг на комплименти, ООУ„ИЛИНДЕН“ КРИВА ПАЛАНКА, ЖИВКА СТОИЛКОВСКА Опис на активноста:…

Соработка со пошироката локална заедница

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Наташа Колеска ОУ.Климент Охридски Прилеп Соработка со пошироката локална заедница Опис…

Те знам но колку те познавам?

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ТЕ ЗНАМ, НО КОЛКУ ТЕ ПОЗНАВАМ ? Весела Богдановиќ и Михајло…

Заедно сме посилни

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Заедно сме посилни, ООУ „Св.Кирил и Методиј“ Велес, Снежана Бошевска Опис…

Еко Акција

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЕКО АКЦИЈА , ООУ”ЈОАКИМ КРЧОВСКИ “КРИВА ПАЛАНКА, ПООУ СЕЛО НЕРАВ, ДАНИЕЛА…

Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“)

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“)…

Ликовната арт терапија

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ЛИКОВНАТА (АРТ) ТЕРАПИЈА КАКО ДЕЛ ОД УЧЕЊЕ ЗА ЕМПАТИЈА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ…

Дебата ,, Достигнување на светските трендови во образованието,,

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Дебата „Достигнување на светските трендови во образованието“, ООУ ДИМИТАР ВЛАХОВ, ШТИП,…

Стереотипи и предрасуди

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието НАШИТЕ ИДЕИ,ЗА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ,ГРУПИ И ЗЕМЈИ (СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ), ООУ…

Моето семејство

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието МОЕТО СЕМЕЈСТВО, ООУ „Блаже Конески“ Велес, РОСКА ПЕТРОВА Опис на активноста:…

Во нашето срце има место за сите

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ВО НАШЕТО СРЦЕ ИМА МЕСТО ЗА СИТЕ, ООУ ПЕТРЕ ПОП АРСОВ-БОГОМИЛА,…

Еtwinning проекти

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocial Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ, ООУ “ДИМИТАР МИЛАДИНОВ” Скопје, АИДА…

Другарство без граници

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocial Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ, ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИЛЕП, ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЏИЈА Опис на активноста:…