Türkiye de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar

Türkiye de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar

Bu araştırmada değerler eğitimine yönelik olarak Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede “değerler eğitimi” anahtar kavramı ile ilgili olarak internet ve kütüphane ortamında tarama yapılmış amaca uygun olarak bulunan makale ve tezler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Değerler eğitimini öğrencilerin gelişimine olan etkileri açısından değerlendiren araştırmalarda; değerler eğitiminin çocuklarının sosyal, bilişsel, duyuşsal ve ahlaki anlamda etkileri araştırılmıştır. Bunun yanında değerler eğitiminin çocukların demokratik tutumlarına olan etkileri ile öz düzenleme becerilerine olan etkileri ile ilgili konulara yer verilmiştir. Değerler eğitiminde kullanılan araçlarla ilgili araştırmalarda; hikâyelerin, değiş ve semahların, gazetelerin, okullara tavsiye edilen yüz temel eserin, atasözlerinin, farklı yazarlar tarafından ele alınmış eserlerin, çizgi filmlerin ve duaların değerler eğitimi açısından incelenmesi yapılmıştır. Bunun yanında değerler eğitimini öğretmen görüşlerine ve programın etkililiğine göre ele alan araştırma sonuçları da bulunmaktadır.

 

Lasă un răspuns