PRO-SOSYAL DEĞERLER SÖZLEŞMESİ

(Okullar………………….)

Eğitim amacının sadece kavramların iletilmesi değil, aynı zamanda o kişiye topluma olumlu katkı yapan bir erkek veya kadın yapacak değerler benimseyerek bireyin gelişmesi olduğunu göz önünde bulundurarak, bu okul aktif olarak aşağıdaki pro-sosyal değerlere saygılı olmayı ve onları öğrenciler arasında yaygınlaştırmayı ve geliştirmeyi amaç edinmektedir.

Herkesin paylaştığı bir amaç , bir akıl hali ,çatışmalara yönelik bir çözüm arayışı olarak BARIŞ

Köken, yetenek, cinsiyet, sosyal durum, yaşa göre ayrımcılık yapmadan muhtaç kişilere yardım etme taahhüdü olarak DAYANIŞMA

Başkalarının değerinin tanınması, bir zenginlik kaynağı olarak çeşitlilik vizyonu olarak HOŞGÖRÜ

Çeşitliliği kabul etme ve yaşama kabiliyeti olarak KABUL ETME

Tüm bireyler için haklara ve fırsatlara erişimi tanıyan bir adalet şekli olarak EŞİTLİK

iletişim ve birlikte çalışma yeteneği, herkesin katkı ölçüsünün ötesindeki katkısının değerini kabul etmede İŞBİRLİĞİ

Büyüme yolunda vazgeçilmez bir adım olarak bir hata anlayışı olarak, vermeye ve almaya hazır olan YARDIMLAŞMA

Değer verebilme ve başkalarının katkısını tanıma ve karşılık vermeyi bilme yeteneği olarak MİNNETTARLIK

Diğerine karşı kendisinin bir başkası anlayışı olarak, sözlü iletişimin ve diğerlerine karşı açıklığın önündeki engellerin aşılması olarak EMPATİ

Kişinin kendi duygularını ve diğerlerinin duygularını kabul etme kapasitesi, zihni ezilmeden nasıl tanıyacağını bilme kapasitesi olarak DUYGUSALLIK

Başkalarıyla ilişki kurma arzusu gibi saygılı ve olumlu iletişime dayalı olarak OLUMLU İLİŞKİLER

Kişisel ve diğer haklara, ifade özgürlüğüne, düşünce ve varlığa temel olarak ÖZGÜRLÜK

Herkes için daha adil bir toplumun inşası ve bakımına katkısının tanınması olarak VATANDAŞLIK

Dünyayı anlama ve potansiyel ve yetenekleri gerçekleştirme aracı olarak EĞİTİM

Farklı kültürlere yaklaşmanın, yönlerini ve zenginliklerinin kavranmasının bir aracı olarak ÇOK DİLLİLİK VE İLETİŞİM

İnsanı bir tehdit olarak değil koruma olarak hareket etmesi gereken bir ekosistemin parçası olarak tanımayı amaçlayan bir eylem olarak ÇEVRE KORUMA.

[Yer, Zaman]

_________________, _________________

[İsim, İmza and mühür]

For the school: For the Institutional Ambassador:

Bir Cevap Yazın