PROJE ÖZETİ

Prososyal Değerler Projesi 5 ila 15 yaş arasındaki çocukların sosyal becerileri öğrenmelerine, olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirmelerine ve dolayısıyla sosyal birlikteliği ve bireysel güçlenmeyi desteklemelerine yardımcı olarak sosyal içerme ve eğitimin zorluğunu ele alacaktır. Bu değişikliği gerçekleştirecek araçlar, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerin teşvik edilmesinde işbirliği yapan uluslararası okulların topluluğu, öğretmenler için özel bir eğitim ve öğrencileri dahil etmek ve onların sosyal becerilerini geliştirmek için bir dizi oyundur. Projenin ilk yılında proje ortakları daha iyi proje çıktıları elde etmek için prososyallik konusunda güçlü kuramsal temeli tanımlamaya ve oyunların eğitimde kullanımı üzerine odaklanacaktır. Projenin başlangıç noktası, öğretmenlerin ihtiyaçlarının analizi olacaktır, çünkü öğretmenler toplumun lideri konumundadır. Öğretmenlerin bilgileri, prososyallik eğitiminin alandaki gerekliliği, halihazırdaki uygulamalar ve etkinlikler özenle biraraya getirilip bu fikirlerin yeni oyunlara dönüştürülmesi sağlanacaktır. Prososyallik üzerine ciddi oyunlar içeren bir veritabanı hazırlanacaktır. Prososyal Değerler Topluluğunun oluşturulması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için özel bir eylem planı ulusal ve uluslararası gereklilikler göz önünde bulundurularak yazılacaktır. Bu faaliyetler, yerelde sorumlu öğretmenlerin eğitiminin geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacaktır. Eğitime bir entegrasyon olarak (belirli bir dijital platformda da mevcuttur), farklı zorluk dereceleri ile birlikte, prososyallik konusunda ciddi bir oyun geliştirilecektir. Öğretmenler, prososyal değerleri öğretmek için belirli yöntemler konusunda eğitildikten sonra, araştırma aşaması başlayacak ve ilgili okullardaki sosyal gelişmeler ölçülecek ve analiz edilecektir. İki uluslararası konferans, yerel seminer ve çalıştay ve üç haber bülteni, projenin sonuçlarının yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına katkıda bulunacaktır.

Feragatname

Bu proje, Erasmus + KA2 programı alanında Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve İtalyan Ulusal Ajansı veya Avrupa Komisyonu, burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir.

Bir Cevap Yazın