Teacher’s Prosocial Values Training Platform

Bu bir eğitim platformudur. Dosyaları okumaya ve sonunda çok dilli oyunumuzu oynarken bilginizi test etmeye davetlisiniz.

 

 

Öğretmen eğitimi için genel müfredat

Pro-Sosyal Öğrenme eğitimi için temel tanıtım. Program, ortak değerler ve pro-sosyal davranışları öğretmek için temel temalar, araçlar ve yöntemler sunarak öğretmenin desteğine odaklanmaktadır. Hedeflerin, modüllerin ve hedef grupların tanımı.

Çatışmayı yaratıcı bir şekilde çözme

Sınıftaki çatışmaları yönetmek genellikle karmaşıktır. Bu çatışmalar sosyal becerileri ve duyguların sağlıklı ifadesini geliştirmek için kullanılabilirler.

Orada bir orman var!

Hayvanlar bize kendimiz hakkında bir şeyler öğretebilir. Çeşitlilik, bir topluluk / işbirliği sınıfı inşa etmek ve iddialı bir şekilde kişisel gelişim için fırsat sağlamak için temel oluşturabilir.

 

Hikaye Anlatma

Hikaye anlatımı, değerler merkezli bir öğretim yaklaşımı geliştirmek için güçlü bir araçtır ve öğrencilere kendi dünya görüşlerini oluşturma imkanı verir.

Pro-Sosyallik

Yaygın faaliyetlerin örgün eğitim bağlamındaki ilişkisel önemi nedir? Pro-sosyal bir ortam oluşturmak için oyunların ve robotiklerin kullanımına genel bakış

Oyunlaştırma

Oyunlaştırma nedir ve eğitim bağlamında nasıl kullanılır? Pro-sosyal değerleri geliştirmek için oyunlaştırılmış bir ders düzenlemek ve yönetmek için pratik ipuçları ve bağlantı

 

Akranlar Arasında Dijital Oyunlar

Dijital oyunlar çocukların hayatında olağan olarak yer alır. Pro-sosyal değerlerin geliştirilmesinde nasıl kullanılabilirler?

Pro-sosyallik yoluyla öğrenme

Farklı yaştaki öğrencilerle bir sınıfta video oyunlarının kullanılması yoluyla tpro-sosyallik hakkında tartışmak için ders planları oluşturmak için araçlar ve tavsiyeler.

Pro-Sosyal Robotik

Eğitim robotu kapsayıcı bir sınıf oluşturmak ve sosyal kuralları analiz etmek için güçlü bir araçtır. Sunum, sınıf arkadaşlarında robotik aktiviteler düzenlemek için pratik ipuçları sunuyor.

 

Bir Cevap Yazın