Sorry, this is not available in this language

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Весна Јанковска

ООУ,,Рајко Жинзифов,,-Оризари,Велес

   OПИС НА АКТИВНОСТА

ВОВЕДНА АКТИВНОСТ-УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДЕЛАТ НА ПАРОВИ И СЕКОЈ ПАР ЗАПОЧНУВА СО МЕЃУСЕБНА ,,КОМУНИКАЦИЈА,,КОЈА ТРАЕ ОКОЛУ ЕДНА МИНУТА.ПРИ ТОА ЕДЕН ПАР УЧЕНИЦИ ДОБИВА ЗА ЗАДАЧА ДА ,,ЗБОРУВААТ,,-ТИВКО РАЗГОВОРЛИВО, ДУГИОТ ПАР УЧЕНИЦИ МАЛКУ СЕ ,,ПОТКАРУВААТ,,А ТРЕТИОТ ПАР ДОБИВА ЗА ЗАДАЧА ДА ИЗВЕДЕ КОМУНИКАЦИЈА ВО КОЈА ДВАТА УЧЕНИКА СЕ ,,КАРААТ,,ИГРИТЕ СЕ ОДГЛУМУВААТ ВО КООРДИНАЦИЈА СО НАСТАВНИКОТ.

НАСТАВНИКОТ ГИ ПРАШУВА УЧЕНИЦИТЕ КАКОВ Е ИЗРАЗОТ НА ЛИЦЕТО КАЈ СЕКОЈА ОД ОВИЕ ГРУПИ УЧЕНИЦИ, СООДВЕТНО СПОРЕД ОНА ШТО ГО ПРИКАЖУВАЛЕ ВО ИГРАТА

-ПАРОТ КОЈ МИРНО И ТИВКО РАЗГОВАРАЛ ,ИМА СЛИКА ОД НАСМЕАНИ ЛИЦА –ПАРОТ КОЈ МАЛКУ СЕ ПОТКАРУВА  ИМА СЛИКА СО СЕРИОЗНИ ЛИЦА              –ПАРОТ КОЈ СЕ КАРА ИМА СЛИКА НА УПЛАКАНИ ДЕЦА И СЕРИОЗНИ ЛИЦА

ГЛАВНА АКТИВНОСТ-НАСТАВНИКОТ ЗАПОЧНУВА ДИСКУСИЈА ПО ОДНОС НА ПРАВТА АКТИВНОСТ И ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕ ДО ЦЕЛОТО ОДДЕЛЕНИЕ

-КАКО СЕ ЧУСТВУВАВТЕ КОГА ГИ НАБЉУДУВАВТЕ СИТЕ ОВИЕ КОМУНИКАЦИИ И РАЗГОВОРИ ПОМЕЃУ СЕКОЈА ГРУПА НА УЧЕНИЦИ ? ДАЛИ ПРИЈАТНО СЕ ЧУСТВУВАТЕ ВО ДРУШТВО НА УЧЕНИЦИ КОИ ПРИЈАТЕЛСКИ РАЗГОВАРААТ? КАКО СЕ ЧУСТВУВАТЕ ВО ДРУШТВО НА УЧЕНИЦИ КОИ СЕ КАРААТ ? ЗОШТО ? ДОАЃАМЕ ДО ЗАКЛУЧОК

КОГА СЕ ОДНЕСУВАМЕ НЕПРИЈАТЕЛСКИ,СЕ НАВРЕДУВАМЕ,ПОВРЕДУВАМЕ МЕЃУСЕБЕ И ПРИ ТОА ЛОШО СЕ ЧУСТВУВАМЕ.КОГА СЕ ОДНЕСУВАМЕ ПРИЈАТЕЛСКИ (КОНФЛИКТОТ) КЕ СЕ РЕШИ БЕЗ КАРАНИЦА И ТЕПАЧКА И СЕКОЈА ГРУПА КЕ СЕ ЧУСТВУВА ПРИЈАТНО.

ВО ЗАВРШНАТА АКТИВНОСТ-СЕКОЈ ПАР УЧЕНИЦИ ПОТРЕБНО Е НА БЕЛ ЛИСТ ДА ЗАМИСЛИ СИТУАЦИЈА И ИСТАТА ДА ЈА НАСЛИКА,НАЦРТА,ПРЕТСТАВИ.НАЈНАПРЕД УЧЕНИКОТ ПРЕТСТВУВА ..НЕПРИЈАТЕЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ,,-СО ИНСТРУКЦИИ ДА НАПИШАТ КАКО СЕ ЧУСТВУВААТ ВО ТАКВИТЕ СИТУАЦИИ И КАКОВ Е ОДРАЗОТ НА ЛИЦАТА ПРИ ТОА. ОД ДРУГАТА СТРАНА НА ЛИСТОТ ПОТРЕБНО Е ДА НАСЛИКААТ ,,ПРИЈАТЕЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ,,ПОВТОРНО СО ПИШУВАЊЕ КАКО ОВОЈ ПАТ СЕ ЧУСТВУВААТ,КОГА ПРИЈАТЕЛСКИ СЕ ОДНЕСУВААТ И КАКОВ Е ОДРАЗОТ НА НИВНИТЕ ЛИЦА.

ВО ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД РАБОТИЛНИЦАТА СЕДНАТИ ВО ПОЛУКРУГ СЕКОЈ УЧЕНИК ОБРАЗЛОЖУВА ОНА ШТО НАЛСИКАЛ,НАЦРТАЛ А НАСТАВНИКОТ СТИМУЛИРА СО ОТВОРАЊЕ НА ДИСКУСИЈА И ОДГОВОР НА ПРАШАЊАТА:ШТО СЕ СЛУЧУВА КОГА СЕ ОДНЕСУВАМЕ НЕПРИЈАТЕЛСКИ /   А ШТО СЕ СЛУЧУВА КОГА ПРИЈАТЕЛСКИ СЕ ОДНЕСУВАМЕ ?

                                                         Рефлексија од примена на активноста во пракса

ШТО ПРАВЕВМЕ ДЕНЕС ? КОЈ ПРОСОЦИЈАЛНИ  ВРЕДНОСТИ И ВЕШТИНИ  ГИ ПРОМОВИРАВМЕ  НА ОВОЈ ЧАС?

( КОМУНИКАЦИЈА СО ДРУГИ, ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ,ПРИДРУЖУВАЊЕ ВО ГРУПАТА СО  ПРИЈАТЕЛСКО  ОДНЕСУВАЊЕ,РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ БЕЗ КОНФЛИКТИ И НЕПРИЈАТЕЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ.

КАКО МОЖЕМЕ НАУЧЕНОТО ДА ГО ПРИМЕНИМЕ ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ ?

 

Leave a Reply