Проект “Заедно на училище” има цел да подпомогне деца и ученици със СОП на възраст от 7 до 14 години – с дислексия и хиперактивност и подходящ за деца с ХАДВ, аутизъм, различна степен на интелектуална недостатъчност, деца с остатъчен слух, деца с практическа глухота, деца със зрителни дефицити с цел подпомагане на обучението в училище по български език и математика. В рамките на прокета е създаден софтуерът, даващ възможност от една страна за лесен достъп от всяка обурудвана с компютър стая с достъп до Интернет. Към настоящият момент са готови материалите за софтуера по секция Математика и продължава изготвянето на същите по модул български език.

допълнителна информация както и достъп до софтуера можете да намерите тук: http://elasnas.bg/page/software

 

 

Deja un comentario