(švietimo įstaigos)

Švietimo tikslas ne tik žinių perdavimas, bet ir individualaus tobulėjimo skatinimas perimant vertybes, kurios padės asmeniui pozityviai prisidėti prie visuomenės gerovės. Švietimo įstaiga, pasirašanti šią chartiją, įsipareigoja gerbti, puoselėti ir perduoti šias prosocialines vertybes.

Taika – tikslas, kuriuo dalijasi visi, bendras požiūris, aktyvi išeičių iš konfliktų paieška.

Bendrystė – įsipareigojimas padėti tiems, kuriems pagalba reikalinga, be diskriminacijos dėl kilmės, sugebėjimų, lyties, socialinių sąlygų ir amžiaus.

Tolerancija – kitų vertingumo pripažinimas, įvairovės vizija, gerovės šaltinis.

Pagarba – sugebėjimas priimti žmonių skirtumus.

Teisingumas – asmenų teisių bei galimybių pripažinimas.

Bendradarbiavimas – gebėjimas komunikuoti bei kartu dirbti pripažįstant visų indėlio svarbą.

Abipusė pagalba – pasiruošimas duoti ir gauti, klaidų supratimas bei būtinas žingsnis link asmeninio tobulėjimo.

Dėkingumas – sugebėjimas suteikti vertę, pripažinti kitų indėlį.

Jautrumas – kitų supratimas, žodinės komunikacijos bei atvirumo sunkumų įveikimas.

Jausmai – tai mūsų santykio su aplinka ir savimi vidiniai išgyvenimai.

Pozityvūs santykiai – troškimas kurti santykius su kitais žmonėmis, paremtus pagarba ir pozityviu bendravimu.

Laisvė – pagrindas asmeninėms bei kitoms teisėms, išraiškos (minties ir egzistencijos laisvė).

Pilietybė – asmens konstitucinis-teisinis ryšys su valstybe.

Švietimas – įrankis pasaulio supratimui, potencialo bei talentų pastebėjimui.

Daugiakalbystė ir komunikacija – būdas pasiekti skirtingas kultūras pajuntant jų esmę bei turtingumą.

Aplinkosauga – natūralios ir žmogaus paveiktos ar sukurtos aplinkos saugojimas nuo fizinio, cheminio, biologinio ir kitokio neigiamo poveikio ar pasekmių.

Leave a Reply