Projekto santrauka

Projektu „Prosocialinės vertybės“ siekiama spręsti socialinės įtraukties problemas, padedant 5–15 metų vaikams ugdytis prosocialinius įgūdžius, tarpasmeninius santykius ir asmenines vertybes. Priemonės, kuriomis bus siekiama šio pokyčio, – tai sukurta tarptautinė mokytojų bendruomenė, bendradarbiaujanti nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, specialus mokytojų rengimas, žaidimų, ugdančių prosocialinius įgūdžius, bazės, kuri bus skirta mokinių įtraukimui, sukūrimas. Pirmaisiais projekto vykdymo metais tarptautiniai partneriai daugiausiai dėmesio skirs teorinėms žinioms apie prosocialines vertybes ir žaidimų panaudojimą vaikų prosocialinių vertybių ugdymui, kad toliau būtų galima planuoti praktines projekto veiklas. Pradinė projekto dalis bus baigta išanalizavus projekte dalyvaujančių mokytojų poreikius, nes jie bus pirmieji tarptautinės mokytojų bendruomenės nariai, kurie toliau skatins veikti savo kolegas. Jų poreikiai prosocialinių vertybių švietimo srityje bus išanalizuoti kartu su jau įdiegta praktine veikla, atkreipiant dėmesį į panaudojimą laisvalaikiu ir galimybę šių idėjų pagrindu kurti naujus žaidimus. Planuojama projekto metu sukurti tikslinių žaidimų, ugdančių prosocialines vertybes, duomenų bazę. Bus parengtas konkretus veiksmų planas, skirtas kurti, plėtoti ir stiprinti prosocialinių vertybių bendruomenę atsižvelgiant į nacionalinius ir tarptautinius poreikius. Šie veiksmai sukurs tvirtą pagrindą mokytojų, kurie bus atsakingi už mokyklos vietos bendruomenę, ugdymui. Kaip integracija į mokymą (prieinama konkrečioje skaitmeninėje platformoje), bus sukurtas internetinis tikslinis žaidimas apie prosocialines vertybes, turintis skirtingus žaidimo lygius. Mokytojams bus pristatyti specialūs metodai, padedantys ugdyti prosocialines vertybes. Po mokymų bus analizuojama, kaip pasikeitė vertybinis ugdymas projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenėse. Projekto rezultatai bus pristatomi dviejose tarptautinėse konferencijose, šalies konferencijose, seminaruose. Bus išleisti trys informaciniai naujienlaikraščiai, kurie padės skleisti ir panaudoti projekto rezultatus.

Atsakomybės apribojimas

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai programos „Erasmus + KA2“ srityje. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, o Italijos nacionalinė agentūra ar Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos naudojimą.

Leave a Reply