PROSOCIALINIŲ VERTYBIŲ CHARTIJA

(mokiniams)

Prosocialinės vertybės yra pagrindas kuriant geresnę visuomenę, todėl aš prisiekiu kiekvieną dieną vadovautis šiomis vertybėmis.

TAIKA – vertybė, kuri skatina tikėti ir siekti konfliktų ir problemų sprendimų, nenaudojant jėgos, prievartos, klausantis kitų bei laikant juos vertingais.

BENDRYSTĖ – pagalbos suteikimas tiems, kuriems to reikia, be diskriminacijos dėl kilmės, amžiaus, sugebėjimų. Bendrystė paverčia mus patikimais ramsčiais bei suteikia galimybę padėti tiems, kuriems to reikia.

TOLERANCIJA – tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes.

PAGARBA – vertybė, kuri leidžia mums būti lygiais bei tokiais, kokiais esame. Ji mums padeda gyventi neteisiant bei priimant visus.

TEISINGUMAS – idėja, pagal kurią visi turėtų tas pačias galimybes ir teises. Teisingumas bei sąžiningumas yra vertybės, padedančios įveikti fizines bei socialines kliūtis.

BENDRADARBIAVIMAS – vertybė, kuri leidžia mums pasiekti bendro tikslo. Ši vertybė padeda suprasti, kad kiekvieno indėlis yra unikalus bei svarbus.

ABIPUSĖ PAGALBA IR DĖKINGUMAS – vertybė, skatinanti paremti kitus neteisiant jų padėties, nes pagalba yra tai, kas gaunama ir duodama, o kai tai nutinka, labai svarbu žinoti, kaip padėkoti bei atsakyti tuo pačiu.

JAUTRUMAS – sugebėjimas atsidurti kito kailyje, bandant suprasti, ką jis pataria ir ką jaučia. Tai yra vertybė, nes jautrumas sustiprina santykius.

POZITYVŪS SANTYKIAI – sukūrimas ir išlaikymas santykių, paremtų pagarba ir pozityvia komunikacija, tampa vertybe kuriant geresnę visuomenę.

LAISVĖ – esminė vertybė, kuri visiems leidžia išreikšti save, turėti savas mintis ir būti savimi be išankstinių nuomonių. Kiekvieno laisvė turėtų būti gerbiama kitų.

PILIETYBĖ – mes visi esame dalis visuomenės, todėl visi turėtume įsipareigoti paversti vietą, kurioje gyvename, geresne bei skirta visiems.

APLINKOSAUGA – svarbi vertybė, kuriama daugybės kasdienių veiksmų, nukreiptų į gamtos bei gyvūnų apsaugą.

DAUGIAKALBYSTĖ IR KOMUNIKACIJA – yra dvi vertybės, kurios leidžia atsiverti kitoms kultūroms bei suteikia galimybę apsikeisti idėjomis ir išmintimi.