Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku English, Italiano, Español, Turkish, Lietuvių, македонски i български.

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

“Светот околу нас,,се дружиме ,си помагаме и учиме”- Радица Mицевска, Mарија Павлова, Eдукативен центар Смарт енд Хепи кидс – Штип 

Опис на активноста:

Летото е омилен период за децата  и земајќи ги во предвид нивните потреби за престој во природа , организираме настава во природа (екскурзии) кои претставуваат облик на воспитно-образовна воннаставна активност и пружаат можности за интердисциплинарно поврзување на содржините од различни наставни предмети.активностите во природа се важни за целокупниот развој на личноста на децата затоа што опфаќаат здравствен, педагошки и социјален аспект. со зголемен обем на физички активности, во здрава животна средина, оваа активност придонесува кон зачувување и подобрување на целокупното здравје на учениците, но воедно и меѓусебно помагање бидејки учениците се од различна возраст , групата е хетерогена и доѓаат до израз позитивните , афирмативни карактерни особини . Образовно-едукативната вредност на наставата во природата е дека со директно набљудување .екскурз.ијата се изведува со нас како модератори кои постојано им ги објаснуваме географските предели и појавите кои ги среќаваме ,а при тоа учесниците во оваа,,подвижна работилница,, ги унапредуваат своите способности  за активно слушање,поставување прашања,препознавање и уважување на сопствените чувства и потреби ,справување со  изливи на лутина при евентуални конфликтни ситуации (кој да седи на одредено седиште , кој да излезе прв и сл. и секогаш кога се деца во прашање се можни ризици на недоразбирања ).

Модераторите преку метод на дијалог овозможуваат проширување на постоечките и стекнување на поцелосни, подлабоки и потрајни знаења. дирекtниот контакт и интеракцијата со природната средина придонесува за подобро разбирање на законите кои се применуваат во природата а секако и остварување на комуникација преку соработка ,наместо преку компетенција , интерактивноста е присутна. престојот на децата во природата исто така придонесува за нивна социјализација, бидејќи со заедничките активности тие се запознаваат подобро, комуницираат, си помагаат, соработуваат и се зближуваат. Доаѓа до уважување на својата личност и личноста со која се соработува,,превземање одговорност за своето однесување,изнаоѓање решенија за позитивен исход доколку настанат спонтани инцидентни ситуации. Екскурзијата која ја реализиравме беше посетата на колешинските водопади кои се наоѓаат  во струмичко, во падините на планина Беласица. патот до таму  е недостапен за возила,па затоа групно се упативме со пешачење до таму. по патот ја набљудувавме природата и разговаравме за се околу нас. децата видоа брза планинска река, видоа најразлични видови на растенија, различни инсекти и високи дрвја.со пристигнувањето до водопадот тие беа вистински воодушевени затоа што поголемиот број од нив за прв пат се сретнаа со таков вид на природна појава. тие научија дека колешинскиот водопад е еден од највисоките водопади во македонија и дека неговиот пад изнесува 15 метри. Децата овде имаа време да одморат, да набљудуваат и да се дружат помеѓу себе. по патот за назад посетивме туристичка атракција каде што децата имаа можност да видат мало вештачко езеро, да се рекреираат и да поминат време во дружење со тоа што ги развиваат социјалните вештини и способности. за крај го посетивме православниот храм “св. Троица” во Радовиш, каде што децата имаа можност да влезат и да  разгледаат еден од најубавите и најбогатите храмови. Активностите на отворено допринесуваат да се развијат позитивни меѓучовечки односи и да се научат просоцијални вештини кои допринесуваат да се развие способност да се препознаат чувствата и емоциите на останатите во групата, да се развие довербата, а со тоа децата да се научат да ја ценат тимската работа и да ја препознаат вредноста од разбирањето на потребите на останатите луѓе. Децата се учат да комуницираат, да соработуваат со останатите во групата, да ги почитуваат другите, да си помагаат, да наоѓаат заеднички решенија и со сето ова да се променат себе си кон подобро. преку практична работа децата ќе ги научат просоцијалните вештини почит, солидарност и одговорност кои се важни во понатамошниот развој на детската личност.

Рефлексија:

Комуникација, тимска работа, соработка, одговорност,емпатија, просторна ориентација, изразување, солидарност, почит и доверба.

Leave a Reply