Kategoria: Dissemination

Prosocial values национална промоција

На 28 мај 2018 година во Скопје, Македонија, беше одржана промоција на два проекти на „Здружението за развивање и дигитализација на образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО”: поектот Pro…

PRO SOCIAL VALUES – ПРОМОЦИЈА ВО ОХРИД

На 07.06.2018 година во просториите на ОУ ,,Григор Прличев,, во Охрид, во организација на „Здружението за развивање и дигитализација на образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” беше промовиран поектот…

Prosocial values project school presentation

На 29.06.2018 година во на ООУ ,,Кирил и Методиј“ с. Канатларци – Прилеп во организација на „Здружението за развивање и дигитализација на образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” беше…