Sieć społecznościowa „Nobody Less”

Międzynarodowa społeczność „Nobody Less”, utworzona w ramach projektu ProSocial Values ​​Erasmus + Ka201, to sieć szkół, organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych, które wierzą w znaczenie wartości prospołecznych, takich jak empatia, hojność, szacunek, solidarność, środowisko itp. Te wartości są filarami każdego społeczeństwa obywatelskiego i reprezentują wspólne wartości, które można znaleźć na całym świecie.

Społeczność ProSocial Values ​​„Nobody Less” będzie zatem angażować instytucje edukacyjne i interesariuszy z całej Europy i spoza Europy, aby przyjmować postawę prospołeczną jako codzienną praktykę jako symbol w ich codziennym życiu edukacyjnym. Ta społeczność ma na celu rzeczywistą zmianę w sposobie, w jaki dzieci / uczniowie uczą się lepiej współistnieć. Rozpowszechnianie wartości prospołecznych wśród uczniów pomoże szkołom zapomnieć o zastraszaniu i wykluczeniu społecznym, a także wywrze wpływ na poziomie społecznym, przygotowując drogę dla pokojowego i integracyjnego społeczeństwa.

Każda instytucja edukacyjna dołączająca do sieci społeczności Nobody Less przyjmie tutaj kartę wartości prospołecznych (Karta Wartości Prospołecznych) i będzie promować ją wśród swoich członków i studentów. Uczniowie będą mieli możliwość dyskusji i przyjmą tę samą kartę i będą ją traktować jako dalszą postawę w swoim życiu (Karta Studenta)

ROLA SIECI NOBODY LESS

Rada Członków

Składa się z jednego lub więcej przedstawicieli z każdego kraju. Są to przedstawiciele krajowych koordynatorów  i członkowie rady sieci.

Krajowi koordynatorzy

Koordynatorzy krajowi reprezentują instytucję edukacyjną (organ publiczny lub organizację o oddziaływaniu regionalnym lub krajowym). Koordynatorzy tworzą w ponadnarodową radę sieci społecznościowej Nobody Less za pośrednictwem swoich przedstawicieli, którzy zostaną mianowani członkami rady reprezentującymi kraj .

Ich rolą jest:

 • reprezentowanie punktu kontaktowego dla członków społeczności na poziomie krajowym
 • gromadzenie i przekonywanie nowych instytucji edukacyjnych do przyłączenia się do społeczności
 • organizowanie corocznych wydarzeń (co najmniej jedna konferencja lub warsztaty rocznie) i koordynowanie lokalnego „Tygodnia prospołecznego”, przesyłanie materiałów edukacyjnych, filmów, lekcji, przyczynianie się do wzbogacania dostarczanych materiałów oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk
 • skonfigurowanie najodpowiedniejszych kanałów komunikacji ze współpracującymi instytucjami edukacyjnymi (aktualności, ogłoszenia, biuletyny, integracja ze spotkaniami twarzą w twarz itp.)

Członkowie sieci instytucji edukacyjnych

Sieć społecznościowa „Nobody Less”  to miejsce, w których wartości są nauczane i promowane w codziennej rutynie edukacyjnej z udziałem społeczności lokalnej. Członkowie sieci instytucji edukacyjnych podpisują kartę wartości pro-społecznych (dostępną tutaj) i przyjmują ją w swoich codziennych czynnościach.

Ich rolą jest zatem:

 • branie udziału w „Tygodniu Prospołęcznym”
 • organizowanie akcji prospołecznych z udziałem studentów i społeczności lokalnej
 • przyjęcie i poszanowanie Karty Wartości Prospołecznych

Ambasadorzy/ Nauczyciele

Ambasadorzy to zmotywowane, dynamiczne osoby, nauczyciele, którzy służą jako osoby łączące dla społeczności w ich lokalnym kontekście. Dołączając do społeczności, osoby te mają dostęp do materiałów edukacyjnych związanych z prospołecznością (tj. plany nauki, zajęcia praktyczne, artykuły i zasoby internetowe), dzielą się najlepszymi praktykami, pytaniami, przemyśleniami, pomysłami i inspiracjami z kolegami ze wszystkich na całym świecie proponują tematy do dyskusji; ponadto są w stanie uzyskać porady dotyczące projektowania działań promujących takie umiejętności, jak przyjaźń, uczucia, współpraca, uczciwość, hojność i zaufanie.

Ich rolą jest:

 • angażowanie studentów, kolegów i społeczności lokalnych
 • tworzenie działań edukacyjnych na temat prospołeczności (wewnątrz i na zewnątrz instytucji edukacyjnej) i
 • przesyłanie ich, przyczyniając się do wzbogacenia dostarczanego materiału i rozpowszechniania dobrych praktyk
 • angażowanie innych nauczycieli w działalność sieci

JAK WYBIERANO AMBASADORÓW:

Krajowi koordynatorzy :

W tej chwili są to przedstawiciele partnerów projektu ProSocial Values, ale rola ta może być otwarta na inne odpowiedzialne organizacje publiczne lub prywatne lub sieci, które mogą mieć istotny wpływ na poziomie regionalnym / krajowym.

Krajowi koordynatorzy muszą rekrutować członków do społeczności ProSocial Values, wspierać ich, promować i sponsorować lokalne wydarzenia lub seminaria i warsztaty dotyczące dobrobytu.

Członkowie sieci instytucji edukacyjnych

Instytucje edukacyjne, które chcą zostać członkami sieci Nobody Less , muszą być reprezentowane przez:

 • dyrektorów zmotywowanych do zorganizowania przynajmniej jednej działalności prospołecznej z udziałem instytucji edukacyjnej i społeczności lokalnej
 • przynajmniej jedną osobę organizującą działania edukacyjne na temat wartości prospołecznych, przyczyniającą się do wzbogacenia materiałów dostępnych dla Wspólnoty.

Ambasadorzy / nauczyciele:

Osoba, która chce zostać ambasadorem, może złożyć wniosek do krajowego koordynatora sieci, nawet jeśli nie jest członkiem ambasadora instytucji edukacyjnej. Ambasador musi:

 • być zmotywowany do uczestnictwa i mieć zainteresowanie nauką oraz dzieleniem się doświadczeniami i dobrymi praktykami
 • posiadać podstawową znajomość języka angielskiego, aby umożliwić międzynarodową komunikację z innymi Ambasadorami
 • stworzyć przynajmniej jedną działalność prospołeczną
 • być aktywnym w społeczności online

Uczniowie:

Studenci są głównymi aktorami tej sieci, ponieważ są przyszłością każdego społeczeństwa. Bez nich ta sieć nie ma powodu do istnienia. Wartości są jak gwiazdy ich życia.