Din păcate acest articol este disponibil doar în English, Italiano, Español, Turkish, Lietuvių, македонски și български.

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ,, SURVIVAL IN SARAJEVO,, 

ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБА ,, ИЗГУБЕНИОТ СВЕТ НА СЕФАРДСКИТЕ ЕВРЕИ НА БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА,, И КОМЕМОРАЦИЈА ПО ПОВОД 27 ЈАНУАРИ- ДЕН НА ЖРТВИТЕ НА ХОЛОКАУСТОТ 

БИЛЈАНА ШОТАРОВСКА , ООУ,, БЛАЖЕ КОНЕСКИ,,  ООУ,, ЃОРЃИЈА ПУЛЕСКИ,, 

Опис на активноста:

ПРОЕКТОТ ЗА ФИЛМОТ И ИЗЛОЖБАТА SURVIVAL IN SARAJEVO Е ДЕЛ ОД ТЕМАТА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА, ИЗРАБОТЕНА ВО 4 –ТА НЕДЕЛА ОД МЕСЕЦ МАРТ ПО ПРЕДМЕТОТ ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 9 ОДДЕЛЕНИЕ.   

ОУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ПАРАЛЕЛКИ: 9 А, Б И В  

ВКУПЕН БРОЈ НА УЧЕНИЦИ КОИ УЧЕСТВУВАА ВО ПРОЕКТОТ : 

54 УЧЕНИЦИ ОД КОИ  28 ДЕВОЈЧИЊА И 26 МОМЧИЊА  

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА, 2 НАСТАВНИ ЧАСА, МАРТ –АПРИЛ 2015 ГОДИНА.  

ЦЕЛИ НА ЧАСОТ:  

-ДА СЕ ИЗГРАДИ ПОЗИТИВЕН СТАВ КОН ХУМАНИТАРНОТО ДЕЈСТВУВАЊЕ. 

-ДА АНАЛИЗИРА КОГА И НА КОГО МУ Е ПОТРЕБНА ПОМОШ ДА ВООЧУВА И ОЦЕНУВА СИТУАЦИИ НА ОЧЕВИДЕЦ. 

-ДА ОБЈАСНИ КОГА СЕ ЗАГРОЗЕНИ А КОГА СЕ ПОЧИТУВААТ ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА. 

-ДА ЗНАЕ ДЕКА ВО УСЛОВИ НА ВОЈНА ПОСТОЈАТ ПРАВИЛА-ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ И МХП 

Рефлексија:

-УЧЕНИЦИТЕ УСПЕШНО ГИ ДЕТЕКТИРАА ПРОБЛЕМИТЕ И СТРАДАЊАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИКАЖАНО НА ФОТОГРАФИИТЕ. 

-ПОКАЖАА ЕМПАТИЈА И СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА КОН СОСТОЈБАТА НА ЖРТВИТЕ НА ВОЕН КОНФЛИКТ. 

-УМЕАТ ДА АНАЛИЗИРААТ СИТУАЦИИ КОГА НЕКОМУ МУ Е ПОТРЕБНА ПОМОШ И МУ Е ЗАГРОЗЕН ЖИВОТОТ. 

ЈА РАЗБИРААТ НЕОПХОДНОСТА ОД ПРУЖАЊЕ ПОМОШ, 

 ЗНААТ ДА ГИ ПОЧИТУВААТ ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО СЛУЧАЈ НА ВОЕН КОНФЛИКТ ИЛИ ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА. 

-ЗНААТ ДА ГИ ПРИМЕНУВААТ ПРАВИЛАТА НА МХП И ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ. 

Lasă un răspuns