Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница“
за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ, ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИЛЕП, ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЏИЈА 

Опис на  активноста:  

ПОСЕТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ОД СТРАНА НА ДЕЦА ОД 2 ОДДЕЛЕНИЕ ОД ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“. ДОНИРАЊЕ НА БАЛОНИ, ЗАЕДНИЧКА РАБОТИЛНИЦА, СЛИКАЊЕ НА МАРАМИ, ЗАЕДНИЧКА ПРИРЕДБА.  

ПРИ  ПОСЕТАТА ВТОРООДЕЛЕНЦИТЕ ПОКЛОНИЈА БАЛОНИ. СЕ РАКУВАА СО ДЕЦАТА ОД ЦЕНТАРОТ. ДОНЕСОА БЕЛИ СВИЛЕНИ МАРАМИ КОИ ВО ЗАЕДНИЧКА РАБОТИЛНИЦА НАСЛИКАА ОТПЕЧАТОЦИ ОД РАЦЕ. МАРАМИТЕ ГИ ПОКЛОНИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ. СЛЕДУВАШЕ ЗАЕДНИЧКА КРАТКА ПРИРЕДБА. СЕКОЈА ГРУПА СЕ ПРЕТСТАВИ СО ПЕЕЊЕ НА ПЕСНИ И ИГРА.  

Рефлексија од примена на активноста во пракса: ПОДОБРЕНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ ДЕЦАТА. ПРИФАЌАЊЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ОД НАС. НАДМИНУВАЊЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ. ОД НАЈМАЛИ НОЗЕ УЧЕНИЦИТЕ СЕ УЧАТ ДЕКА ЉУБОВТА И ДРУГАРСТВОТО НЕ ТРЕБА ДА ПОЗНАВААТ ГРАНИЦИ ИЗГРАДЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ. СЕКОЕ ДЕТЕ НА СВЕТОТ ЗАСЛУЖУВА ЕДНАКВИ ПРАВА И МОЖНОСТИ. ДА СЕ ПОДАДЕ РАКА СЕКОМУ, ДА СЕ ПРУЖИ ПОМОШ СЕКАДЕ И СЕКОГАШ КОГА Е ПОТРЕБНА. 

 

 

Добавить комментарий