Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

ИГРА ЗА БРЗО УЧЕЊЕ НА БОИ И БРОЕВИ НА АНГЛИСКИ, ЕЛЕНА ТАСКОВA, ООУ”ЈОАКИМ КРЧОВСКИ” 

Опис на  активноста:

ИГРА ПРЕКУ КОЈА НА БРЗ И ПРАКТИЧЕН НАЧИН ГИ УТВРДУВАМЕ ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ГИ УСОВРШУВАМЕ БОИТЕ И БРОЕВИТЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК.ДЕЦАТА СЕ РЕДАТ ВО КРУГ И ИМ СЕ ДАВААТ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИГРАТА.ДОДЕКА ИМ СЕ ЗАТВОРЕНИ ОЧИТЕ НА ЧЕЛО ИМ СЕ ЛЕПИ СТИКЕР ВО ОДРЕДЕНА БОЈА ИЛИ СТИКЕР НА КОЈ ИМА БРОЈКА.РЕДОСЛЕДНО ИЗГОВААРААТ И ПОГОДУВААТ КОЈА БОЈА ИЛИ БРОЈ СЕ НАОЃА НА НИВНОТО ЧЕЛО.ДОКОЛКУ ЗГРЕШИЛЕ ИМ СЕ ПОКАЖУВА ФЛЕШ КАРТИЧКА КАДЕ ПИШУВА НЕ НА АНГЛИСКИ ИЛИ ОБРАТНО ДОКОЛКУ ГО ПОГОДИЛЕ.ПРАКТИЧНА Е ЗА ОДДЕЛЕНИЈА СО МАЛ БРОЈ НА ДЕЦА. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

ИГРАТА ИМ Е ИНТЕРЕСНА БИДЕЈКИ ГИ ГЛЕДААТ ДРУГИТЕ СТИКЕРИ А СОПСТВЕНИОТ НЕ.ТОА ИМ ЈА РАЗВИВА ЛОГИКАТА КОЈ БРОЈ БИ МОЖЕЛЕ ДА БИДАТ ИЛИ БОЈА.СО ПОВЕЌЕ ПАТИ ПОВТОРУВАЊЕ ГИ УТВРДУВААТ НАУЧЕНИТЕ И УСВОЈУВААТ ОНИЕ КОИ ПОМАЛКУ ГИ ЗНААТ.ЈА МЕМОРИРААТ ПИШАНАТА ФОРМА НА ЗБОРОВИТЕ ДА И НЕ НА АНГЛИСКИ.СЕ ПРИЛАГОДУВААТ НА ТИМСКА РАБОТА.

 

 

Bir Cevap Yazın