Las familias, parte de nuestra comunidad internacional que promueve Valores ProSociales

Leonor, la directora del CEIP “Pio del Río Hortega”, de Portillo (Valladolid) presenta a las familias del centro nuestro proyecto “Prosocial Values”.

Se ha explicado a las familias de alumnos, desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria, en qué consiste el proyecto, qué se va a hacer en el centro, cómo se van a ver todos beneficiados y se abre a su colaboración.

Un total de 220 familias saben que tanto niños, como profesorado y ellos mismos, van a trabajar los valores prosociales y ya son parte de una red de escuelas que lo hacen en toda Europa y a nivel Internacional. 

Si estás interesado en que tu centro forme parte de la red internacional de centros que promueven valores prosociales, escribe a prosocial@educa.jcyl.es

                                        

Презентација на проектот Просоцијални вредности во ООУ „Крсте Мисирков“ – Скопје

 

На 09.07.2018 во ООУ„Крсте Мисирков“ Скопје, се одржа презентација на проектот „Просоцијално учење, учење со емпатија“. На презентацијата присуствуваа најголем дел од одделенските и предметните наставници во училиштето. Истите беа запознаени со целта и фокусот на проектните активности, како и вредностите кои ги промовира просоцијалното учење. Интересот на наставниците за поддршка на просоцијалното учење беше голем и истите со нетрпение ги очекуваат следните активности во овој проект.

Презентација на европскиот проект Просоцијални вредности во с. Богомила

Наставниците од ООУ Петре Поп Арсов во с.Богомила се запознаа со европскиот проект ProSocial Values чии активности се во насока на развивање на емпатија, подобрување на комуникацијата кај децата и младите, зголемување на соработката, меѓусебното помагање, што крајно води до намалување на насилството помеѓу врсниците и интеграција на различни групи во општественото живеење. Сите дополнителни информации за дополнителни активности ќе ги добиваат преку официјалната страна на проектот http://psv.europole.org/mk/ и фб страната https://www.facebook.com/prosocialvalues/.

С игри отбелязваме деня на характера, 2018

Два града в България се включиха в инициативи свързани с отбелязването на Character Day- Деня на характера. Изграждането на силни страни и благополучието на децата е задача на цялото общество- родители, учители, общност. Дейностите целят да привлекат внимание към начини за помагане процеса за опознаване на силните страни, развиването и използването им.

За повече имформация: http://bnr.bg/blagoevgrad/post/101023321/otbelazvame-dena-na-haraktera-i-v-balgaria-radio-blagoevgrad-e-partnyor

ПРОСОЦИЈАЛНО УЧЕЊЕ УЧЕЊЕ СО ЕМПАТИЈА, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Општина Центар – Скопје, Македонија

ПРОСОЦИЈАЛНО УЧЕЊЕ УЧЕЊЕ СО ЕМПАТИЈА, Проект поддржан и финансиран од Erazmus+ програмата на Европска Унија. Имплементатори Polo Europeo Della Conoscenza (Италија), Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Турција), Panevezio Rajono Svietimo Centras (Литванија), Consejeria De Education (Шпанија), Trakia University (Бугарија), Friends of Education (Македонија).
За Македонија национална контакт точка е Здружението ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
Почетокот на имплементација на проектот започнува во јуни 2018 година и ќе бидат вклучени осум училишта:
ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Општина Центар – Скопје
ООУ „Григор Прличев“ Охрид
ООУ „Кирил и Методиј“ с. Канатларци – Прилеп
ООУ „Петре Поп Арсов“ с. Богомила – Чашка
ООУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари – Прилеп
ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје
ООУ „Кочо Рацин“ с. Ивањевци, Општина Могила – Битола
ООУ „Живко Брајковски“ Скопје