Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

HALLOWEEN 2018, ООУ „ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ“ – ДЕМИР КАПИЈА, РИСТЕ КАЗИЕВ 

Опис на  активноста:

ДЕЛ 1 – ДЕМИР КАПИЈА 

НАСТАВНИКОТ ГИ ВОВЕДУВА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЧАСОТ. УЧЕНИЦИТЕ ЈА СЛЕДАТ POWERPOINT ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА, А ПОТОА ГО СПОРЕДУВААТ ОВОЈ ПРАЗНИК СО НЕКОИ МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИЦИ. ПРИТОА, УЧЕНИЦИТЕ ПОКАЖУВААТ ЕМПАТИЈА КОН ДРУГИТЕ НАРОДИ И НИВНИТЕ ПРАЗНИЦИ. НА КРАЈ, УЧЕНИЦИТЕ ДОБИВААТ НАСТАВЕН ЛИСТ НА КОЈ ИЗРАБОТУВААТ МАСКИ. 

ДЕЛ 2 – С. КОРЕШНИЦА И ДЕЛ 3 – С. ПРЖДЕВО 

УЧЕНИЦИТЕ ИЗРАБОТУВАА МАСКИ, ИМАА БОЕЊЕ НА ТИКВИ, ИЗРАБОТУВАА ФЕНЕРИ, ИЗБИРАА НАЈСТРАШНА МАСКА. ПОТОА, ИМАШЕ ПРОШЕТКА НИЗ НАСЕЛЕНОТО МЕСТО КАДЕ УЧЕНИЦИТЕ ИМАА МОЖНОСТ ДА ЈА ПОКАЖАТ СВОЈАТА КРЕАТИВНОСТ. 

УЧЕНИЦИТЕ, ИСТО ТАКА, РАЗГОВАРАА ЗА ПРАЗНИКОТ ПО КОЈ НАУЧИЈА ДЕКА ИМА РАЗЛИЧНО ПРАЗНИЦИ ОД НИВНИТЕ (МАКЕДОНСКИТЕ, ТУРСКИТЕ И РОМСКИТЕ) И ПОКАЖАА ДЕКА СЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ЕМПАТИЈА И ДЕКА ПОЧИТУВААТ ТУЃИ ПРАЗНИЦИ И КУЛТУРИ. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:

УЧЕНИЦИТЕ ГИ НАУЧИЈА ЗБОРОВИТЕ ЗА ОВОЈ ПРАЗНИК И СЕ ЗАБАВУВАА, НО, ПРЕД СЕ, СТАНАА СВЕСНИ ЗА ВАЖНОСТА НА РАЗЛИЧНИТЕ НЕШТА ОКОЛУ НАС – РАЗЛИЧНИТЕ ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ, ТРАДИЦИИ, ПРАЗНИЦИ… ПОКАЖАА ДЕКА ЗНААТ ДА РАБОТАТ ТИМСКИ И ВО ГРУПИ И СОРАБОТУВАА СО СТРУЧНАТА СЛУЖБА, КАКО И СО ОПШТИНАТА ДЕМИР КАПИЈА. 

 

Leave a Reply