Придружете се на мрежата на зеадницата за Просоцијални вредности

Оваа страница е наменета за училишта и наставници кои се заинтересирани да се приклучат на мрежата на Заедница за просоцијални вредности.

Тука ќе прочитате информации и насоки како да се приклучите на мрежата и како да аплицирате како амбасадор на училиште или наставник, ве молиме при тоа, да го напишете референтното институционално лице во вашата земја.

Вашата кандидатура ќе ја оценува комисија. Ако вашата земја не е наведена во листата, контактирајте го координаторот на проектот

Country Reference Institution Reference Person Contact Form
EN Project coordinator Stefano Cobello Contact
Italy Polo Europeo della Conoscenza Elena Milli Contatto
Spain Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León Marian Blanco Contact
North Macedonia Friends Of Education NGO Bojan Vasilev контакт
Bulgaria TRAKIYSKI UNIVERSITET – Stara Zagora Iglika Angelova контакт
Turkey UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ahmet Yurdakul Temas
Lithuania PANEVEZIO RAJONO SVIETIMO CENTRAS Jurgita Vatiekunenie kontaktas