Categoria: North Macedonia

Слични и Различни

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „И…

Проблеми на Младите

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПРОБЛЕМИ…

И Зборовите Повредуваат

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието „И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ …

Рециклирање

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието РЕЦИКЛИРАЊЕ, АНИТА КОЦЕВСКА, ООУ„РАЈКО ЖИНЗИФОВ“-…

Танграм Предизвик

ТАНГРАМ ПРЕДИЗВИК, Силвана Ристевска, ОУ„СТИВ НАУМОВ“-БИТОЛА  Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во…

Визуелни Комуникации и Дизајн

ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ДИЗАЈН, МАЈА АТАНАСОВСКА;  ИСКРА АЛЕКСИЕВСКА, ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ  Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени…

Организирање на библиотеката

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Организирање на библиотеката да претставува…

Ние Сме Виножито

,, НИЕ СМЕ ВИНОЖИТО”, СУЗАНА СПИРКОВСКА, ООУ ,, КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ” Скопје Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и…

,,Волкот и седумте јариња

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието   ,,Волкот и седумте јариња‘‘- Виолета Ристеска, ООУ,, Климент Охридски ‘‘ – Прилеп  Опис на  активноста:  АКТИВНОСТА СЕ СОСТОИ ОД  ПОВЕЌЕ СЕГМЕНТИ И СЕ ОБРАБОТУВА НЕКОЛКУ ЦАСОВИ ЗА ДА СЕ ОПФАТАТ СИТЕ ФАЗИ. НАЈПРВО СЕ ЧИТА ИЗРАЗНО ПРИКАЗНАТА, СЕ ДОЛОВУВААТ СИТЕ МОМЕНТИ СО ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГЛАСОТ , А ПОТОА СЕ ПРЕРАСКАЖУВА ПРИКАЗНАТА ПРЕКУ ПОВЕЌЕ ТЕХНИКИ НА ЈАЗИЧНА ПИСМЕНОСТ.…

Промена на Материјалите

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ЛИДИЈА ДИМИТРИЕВСКА МИМОЗА…

Прифаќање Сличности и Pазлики

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Илинка Димовска ООУ ,,КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ,, –…

Изразување Љубезност

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА  ОУ  САНДЕ ШТЕРЈОСКИ – КИЧЕВО     Oпис…

Пријава за учество на конкур

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Играме и учиме Весна Обрадовиќ…