Categoria: North Macedonia

Ученик во улога на наставник

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. УЧЕНИК ВО УЛОГА НА НАСТАВНИК, ООУ,,СТРАШО ПИНЏУР,,-НЕГОТИНО, ЦАНКА КОСТОВА ЦЕЛТА НА…

Програма за правна социјализација

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. „ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘– ПРАВЕН КЛУБ, ООУ Мирче Ацев – Скопје…

Културни разлики

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ, О.О.У.„ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ – ПРИЛЕП,…

Прифатливо и неприфатливо однесување

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Прифатливо и неприфатливо однесување, ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, Маја Пасковска -НА ПОЧЕТОКОТ…

Млади библиотекари

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ, ОУ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ОХРИД, БИЉАНА ИВАНОСКА ПРОЕКТОТ ГО НАПРАВИВМЕ…

Математичко новогодишна магија

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Математичко новогодишна магија, ООУ“ Страшо Пинџур “– с.Мало Коњари,Прилеп. Неда Јовески,…

„Современите средства за комуникација“

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. „Современите средства за комуникација“, ОУ „СТИВ НАУМОВ“-БИТОЛА, АНА ДИНКОВСКА-БОЖИНОВСКА ЦЕЛИ: –…

Создавање на инклузивна средина

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocial Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието СОЗДАВАЊЕ НА ИНКЛУЗИВНА СРЕДИНА-НАМАЛУВАЊЕ И ЗНАЧИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА…

Осми Март

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ОСМИ МАРТ, ООУ „KЛИМЕНТ OХРИДСКИ“ – ПРИЛЕП, ЈУЛИЈАНА TАЛЕСКА Ученици, членови…

Емпатија меѓу учениците

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ЕМПАТИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ – ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС, ВЕРА ТРЧКОВА ПРЕКУ ИГРА…

Мудриот раскажувач

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Мудриот раскажувач, О.У ,,КОЧО РАЦИН“ – С.ИВАЊЕВЦИ –Д.СРПЦИ, МОГИЛА, Елизабета Дамева…

Разрешување конфликти

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,,за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ- КОНФЛИКТИТЕ СЕ СКАЛИЛА, ОУ„КОЧО РАЦИН“ИВАЊЕВЦИ ПОУ С.ВАШАРЕЈЦА, Марина Стојчевска НА…

Собата од моите соништа

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Собата од моите соништа – О.У „Кузман Jосифоски-Питу“ Kичево – КЕТИ…

Игровни активности

Пријава за учество на конкурс ,,ProSocialValues работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Игровни активности – ОУ „Кочо Рацин“ Охрид – Виолета Петковска Во училишниот двор…

Крајот на насилството започнува од тебе

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Крајот на насилството започнува од тебе , ОУ„Св.Климент Охридски“- Битола, Гордана…

Начини на однесување

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Начини на однесување , ОУ„Св.Климент Охридски“-Битола, Снежана Стојанова Активности на наставникот…