Din păcate acest articol este disponibil doar în engleză americană, italiană, spaniolă europeană, turcă, lituaniană, macedoneană și bulgară.

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието- Разлики и сличности на крштевање во христијанската и на сунет во муслиманската религија, Александра Мирческа, О.О.У.„ Добре Јованоски“ – Прилеп 

Опис на активноста:

Учениците преку оваа работилница ги учат двата верски обреди на крштевање и на сунет.при тоа учениците се зближуваат меѓу себе и ги запознаваат традиционалните и верските обреди во христијанската и мусиманската религија преку фотографии гледање цд од сунет и крштевка .  

Рефлексија:

Преку ова учениците ќе ги запонзаат и почитуваат културните разлики на муслиманите и христијаните.

 

Lasă un răspuns