Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

РАЗЛИКИ И СЛИЧНОСТИ НА КРШТЕВАЊЕ ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И НА СУНЕТ ВО МУСЛИМАНСКАТА РЕЛИГИЈА, АЛЕКСАНДРА МИРЧЕСКА, О.О.У.„ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ – ПРИЛЕП 

Опис на активноста:

УЧЕНИЦИТЕ ПРЕКУ ОВАА РАБОТИЛНИЦА ГИ УЧАТ ДВАТА ВЕРСКИ ОБРЕДИ НА КРШТЕВАЊЕ И НА СУНЕТ.ПРИ ТОА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗБЛИЖУВААТ МЕЃУ СЕБЕ И ГИ ЗАПОЗНАВААТ ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ И ВЕРСКИТЕ ОБРЕДИ ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И МУСИМАНСКАТА РЕЛИГИЈА ПРЕКУ ФОТОГРАФИИ ГЛЕДАЊЕ ЦД ОД СУНЕТ И КРШТЕВКА .  

Рефлексија:

ПРЕКУ ОВА УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ ГИ ЗАПОНЗААТ И ПОЧИТУВААТ КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ НА МУСЛИМАНИТЕ И ХРИСТИЈАНИТЕ 

Deja un comentario