Din păcate acest articol este disponibil doar în English, Italiano, Español, Turkish, Lietuvių, македонски și български.

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „Стоп насилство започни пријателство“, Елизабета Ивановиќ, ООУ„Јан Амос Коменски“

Опис на активноста:

На 21. 12.2018г.,се реализираше интерактивна работилница со дискусија Стоп насилство започни пријателство, со ученици од 9 одделение.   

Целта на работилницата беше учениците од 9одделение да бидат информирани за соврсничкото насилство-Булинг и начините како да се справуваме со него, како и последиците од соврсничко насилство.  

Теми на обработка во дискусијата: 

  1. Прифаќање на различностите 
  2. Сведоштва и примери за вербални насилство 
  3. Видови ,,Bullying” 
  4. Сторители на ,,Bullying” 
  5. Последици од ,,Bullying” 

Рефлексија:

– Согледување на состојбата во училиштето  

-Информирани ученици за видови насилство и булинг  

 Осознаени методи и техники за справување со проблемот соврсничко насилство  

нформирање за последиците од соврсничко насилство 

Lasă un răspuns