Category: North Macedonian

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата

Sorry, this is not available in this language Учење насочено кон подобрување на комуникацијата, ООУ ЈХ Песталоци – Скопје, Евдокија Петрушевска Опис на активноста: Развивање говор и комуникација со останатите…