Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

                                                                                                        ПРИФАЌАМЕ И ПРИЗНАВАМЕ ГРЕШКИ

ВЕСНА БРЧКОВА 

ООУ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 

    ОПИС на актиноста

ИГРАМЕ ИГРА ВО КОЈА УЧЕНИЦИТЕ СТОЈАТ ВО КРУГ И СО ПРЕКРСТЕНИ РАЦЕ ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ ДОГОВОРЕНОТО ДВИЖЕЊЕ. ЦЕЛТА НА ОВАА ИГРА Е УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНААТ СО ЧУВСТВАТА КОИ ГИ ДОЖИВУВААТ КОГА ТРЕБА ДА ИЗЛЕЗАТ ОД ИГРАТА. 

-ЧИТАЊЕ ДАДЕНИ СИТУАЦИИ И ПОВЕДУВАЊЕ ДИСКУСИЈА ВО КОЈА ЗАЕДНИЧКИ СЕ КОНСТАТИРА ПРИРОДАТА НА ГРЕШКАТА.ДОАЃАМЕ ДО ЗАКЛУЧОК ДЕКА КОГА ЌЕ ПОГРЕШИМЕ КОН НЕКОГО ТРЕБА ГРЕШКАТА ДА СИ ЈА ПРИЗНАЕМЕ,А НЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ДЕКА НЕ ЗНАЕМЕ. 

-УЧЕНИЦИТЕ ЦРТААТ И ПРЕЗЕНТИРААТ СИТУАЦИЈА КОГА БИЛЕ НЕПРАВЕДНИ КОН ДРУГИ ЛУЃЕ. 

ЗАВРШУВАМЕ СО ИГРА ВО ПАРОВИ КАДЕ ТИЕ НАИЗМЕНИЧНО СЕ ИЗВИНУВААТ ЕДЕН НА ДРУГ ЗА НАПРАВЕНАТА ГРЕШКА. 

 

                                           Р    Рефлексија

УЧЕНИЦИТЕ УЖИВАА ВО АКТИВНОСТИТЕ ПОСЕБНО ВО ПРВАТА ИГРА КОГА ПРЕДИЗВИКОТ БЕШЕ ГОЛЕМ-„КОЈ ЌЕ ПОБЕДИ ВО ИГРАТА“.ТИЕ ГИ СОГЛЕДАА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ОНОЈ КОМУ  МУ ЗГРЕШИЛЕ И КОГО  ГО ПОВРЕДИЛЕ.НАУЧИЈА ДЕКА, АКО НЕКОГАШ ЛОШО  СЕ ОДНЕСУВАМЕ КОН НЕКОГО, ТОА ГО ПРАВИМЕ НАМЕРНО ИЛИ НЕНАМЕРНО, И ТОГАШ ТРЕБА ДА СЕ ИЗВИНИМЕ. 

 

Leave a Reply