Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилницаза имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Наташа Колеска  

ОУ.Климент Охридски Прилеп 

Соработка со пошироката локална заедница

 

Опис на  активност

Идејата потекна  за соработка со Куд .пензионери  Прилеп  за реализација на заедничка точка  на нашите Училишни Смотри .Се запознавме со членовите на друштвото и на задоволство на сите реализиравме успешна точка заеднички  на песната Во наше село чешма Шарена. Хорот на друштвото и оркестарот ја изведуваше композицијата ,а уцениците  со наставничката ја изведоа кореографијата   и настапот . 

 

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

 

За ваквата соработка на најмладите со највозрасните и  запознавањето со Куд Пензионери  долго ке се зборува во нашата поширока заедница .Научивме многу од нашите  пријатиле КУД Пензионери 

     

 

 

Leave a Reply