Одбор на Мрежата на заедници Никому помалку

Одбор на Мрежата на заедници Никому помалку 

За време на состанокот во врска со проектот во Македонија на 9-ти мај 2019 година членовите на проектот го избраа одборот на Мрежата на заедницата Никому помалку.

Претседател: Marina Vasileva Connoll – Северна Македонија

Потпредседател – Iglika Angelova – Бугарија

Администратор: Elena Milli  – Италија

Ќленови на одборот:

Jurgita Vaitiekunenie – Литванија

Marian Blanco – Шпанија

Sirin Yoruk – Турција

José Manuel Nunes: Португалија

Swati Popat: Индија

PIrvu Ionica: Романија