Недела на Просоцијални вредности

Неделата на просоцијални вредности се случуваше во различни периоди од годината во земјите партнери на проектот. Во Италија беше наречена денес за утре, и 21 училиште учествуваа во производство на едукативен материјал.

Во Македонија неделата на просоцијални вредности се случуваше во декември и учествуваа 192 наставници со над 2 000 ученици. Едукативниот материјал беше презентиран на настанот одржан во Скопје.

 

%d bloggers like this: