Amaçlar

Özel Hedefler

a) Prososyal değerleri destekleyecek uluslararası bir okullar topluluğu oluşturulması

b) Sosyal becerilerin yeni öğretim yöntemlerini tanıtmak

c) Toplumsal değer öğretiminin etkisi üzerine araştırmalar

d) Toplumdaki prososyal değerlerin yaygınlaştırılması