Uždaviniai

suburti tarptautinę mokyklų bendruomenę, kuri skatintų prosocialinių vertybių ugdymą;

skatinti naujus prosocialinių įgūdžių mokymo metodus;

atlikti prosocialinių vertybių mokymo poveikio tyrimą;

– skleisti prosocialinių vertybių sąvoką bendruomenėse.