Партньори

Polo Europeo della Conoscenza – ITALY

Верона, Италия

Европоло е НПО със значителен брой членове повече от 4000 учени, 3 университета, 40 организации за образование на възрастни, две представителства на регионални администрации, общини, 20 професионални училища, 20 НПО-та. 4 кооператива и 4000 училища за различна възраст ученици с повече от 140.000 членове в Италия. Седалището на организацията е във Верона, Италия и според Съвета за европейска образователна интеграция е призната за директно действаща институция с всички образователни институции на регионално и национално ниво. Екипът на Европоло има повече от 20 години опит с проекти по европейски програми. Основните насоки на дейности на Европоло са насърчаване на европейското измерение и интеграция чрез европейски и извън европейски работни срещи, семинари, конференции, партньорства и проекти. Европоло работи във всички области на образованието, от информационни и комуникационни технологии до курсове за повишаване на квалификацията на учителите и детските градини до образованието за възрастни в затворите и в селските райони. Мрежата работи и върху социалната изолация, борбата срещу ксенофобията и расизма, помага за разбиването на стереотипите по отношение на пола между различните култури и религии, обучението на ученици и отпадащите, между културното обучение, младежките работници и професионалното обучение. www.europole.org

 

Consejería de Educación. Junta de Castilla y León – SPAIN

Валадолид, Испания

Главна дирекция “Иновации и равнопоставеност в образованието” е основно административно звено на Consejería de Educación, което е отдела по образованието на автономното правителство на Кастилия и Леон. Отговорностите са в областта на качественото образование, специфичните образователни потребности и консултиране, обучението на учителите и иновативното образование. Генералната дирекция е съставена от четири звена, от които единият (специфични образователни нужди и консултации) ще бъдат пряко включени в този проект.


Friends of Education – FYROM

Скопие, БЮРМ/Република Македония

Приятели на образованието” е създадена на 22.05.2014г. Асоциация, съставена от учители на деца от различна възраст, университетски преподаватели, и преподаватели от страната и чужбина, които са много активни и чиято работа е била призната от преподаватели по целия свят. Мисията на асоциацията е отделеност към процес на модернизация на образованието включвайки дейности на организацията включва разработване на алтернативни методи на преподаване и включване на използването на цифрови медии в процеса на обучение, като същевременно придържайки се към „човешкото“ чрез цялостен подход към преподаване и учене. Асоциацията се стреми към нови методи на образование. Мисията на национално ниво е откриване на център за педагогически дизайн и създаване на дигитални ресурси, план и програми за обучение на учители. В международен план, асоциацията се стреми да създаде и поддържа стабилна мрежа от международни организации за да осигури най-доброто качество в образованието.

Panevezys District Education Centre – LITHUANIA

Паневежис, Литва

Областният образователен център Паневежис Литва е обществена организация с нестопанска цел, създадена от Районна община на Съвета на Паневежис през 1995 г. и разположена в град Паневежис, Литва. Целите на Центъра са да развива професионалната компетентност на членовете на училищните общности и да насърчава разпространението на перспективни педагогически иновации. Центърът предлага обучение в продължение на 22 образователни общности, разположени предимно в района на Паневежис. Центърът се стреми да развива професионална компетентност сред различни групи (младежи, педагогически специалисти, възрастни хора) и да разпространява иновации в образованието. Дейностите, развивани от Центъра отговарят на националните образователни приоритети, индивидуалните потребности за обучение и визията за общество, което се стреми към учене през целия живот. Екипът на Центъра предлага проучвания и образователни проекти, развиващи сътрудничество между различни групи, правителствени и неправителствени организации и международни партньори. Центърът отговаря на потребностите за квалификация на образователната общност и се съобразява с културните аспекти в това отношение. Центърът координира Университет за третата възраст- инициатива на област Паневежис за неформално образование на възрастни.

Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ), Стара Загора, България

Тракийски университет, Стара Загора, България е автономна институция. Създаден е през 1995 година. В структурата си включва 9 факултета и структури, включително Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ). Университетът предлага различни образователни програми – професионален бакалавър, бакалавър, магистратура и докторантури, както и различни специализации в системата на учене през целия живот. основно структурно звено на Тракийски университет, Стара Загора. Основните дейности на ДИПКУ, Тракийски университет са: повишаване на квалификацията на учителите и адмирацията в образователните структури, подкрепа за развитието на науката, участие в обучение на студенти,. ДИПКУ осигурява квалификация за учители във всички степени и предмети на образователната система.

UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Uşak Provincial Directorate of National Education – TURKEY

Ушак, Турция

Дирекция “Професионално национално образование” на Ушак, Турция е правителствена организация, която отговаря за всички видове образователни и обучителни дейности от предучилищното образование до образованието за възрастни. Организацията отговаря за цялото образование и обучение, включително обучение за възрастни и обучение в Централен Ушак и в областите Ушак. Подробности за учебните заведения са: предучилищно образование, начални и средни училища, гимназии, училища с за деца с увреждания, професионални гимназии и обществени образователни центрове. В офисите на администрацията работят 150 експерти, 6 от които се занимават само с проектна дейност- национална и Европейска.