Представяне на прокета

 

Проектът насочва общественото внимание към социалното приобщаване и образованието, като помогне на децата на възраст от 5 до 15 години на просоциални ценности, да развият положителни междуличностни взаимоотношения и по този начин да насърчат социалното приобщаване и индивидуалното овластяване. Средствата, чрез които тази промяна ще бъде постигната, са международна общност от училища, които си сътрудничат в популяризирането на дейности на национално и международно равнище, специфично обучение за учителите и набор от игри на високо ниво за включване на учениците и подобряване на техните про-социални умения. През първата година партньорите по проекта ще се съсредоточат върху идентифицирането на силна теоретична основа за просоциално поведение и ценности и използването на играта в детското образование, като по този начин ще бъдат развити по-компетентно бъдещите резултати от проекта. Проектът ще стартира с анализ на потребностите на учителите, тъй като те ще са първата група, която ще насърчава употребата на игрите. Ще бъдат събрани и анализирани техните познания и необходимост в областта на просоциалното образование, както и практиките и дейностите, които вече са въведени, като ще се обърне специално внимание на развлекателния аспект и възможността да се превърнат тези идеи в нови игри. Ще бъде създадена колекция от сериозни игри за просоциално поведение и ценности. Ще бъде написан план за действие за създаване, развитие и укрепване на общността на просоциалните ценности, като ще се вземат предвид националните и международните потребности. Тези дейности ще създадат солидна основа за развитие на обучението на учителите, които после да бъдат отговорни за разпространяване на идеите в собствените си местни общности. Част от приложението и интеграцията на обучението ще включва (достъпно и в конкретна цифрова платформа), онлайн сериозна игра за просоциално поведение и ценности с различна степен на трудност. След като учителите бъдат обучени по конкретни методи за преподаване на просоциалните ценности, ще се проведе изследване, което ще се измерва и анализира социалните подобрения в участващите училища. Две международни конференции, местни семинари и работни срещи и три бюлетина ще допринесат за разпространението и използването на резултатите от проекта.

Опровержение

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия в областта на програма Еразъм + KA2. Тази публикация отразява само възгледите на автора, а Италианската национална агенция или Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.

Leave a Reply